Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jaké jsou možnosti ekologické certifikace firem?

Kategorie: Ostatní

Chtěl bych se zeptat, jaké jsou možnosti, pokud si chceme nechat ve firmě zavést environmentální management, získat certifikát a deklarovat tak naši ohleduplnost k životnímu prostředí.
16. 2. 2010

Pro zkvalitnění chodu firmy nebo úřadu směrem k environmentální šetrnosti existuje několik nástrojů. Jednak je to mezinárodní ČSN norma ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu, která klade důraz především na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.) tak, aby podnik splňoval veškeré právní předpisy a vyhnul se např. pokutám od České inspekce životního prostředí. Zároveň norma ukládá vypracování environmentální politiky podniku, spíše však v rovině doporučení než závazků. Stejně jako další normy ISO (např. známé systémy řízení jakosti) ji vydává Mezinárodní organizace práce a je možné ji získat u certifikačních firem, viz seznam např. zde.

Přísnější a novější normou, která klade větší požadavky na environmentální řízení podniku, je systém EMAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady z roku 2001). V České republice jeho chod zabezpečuje CENIA, informační agentura při Ministerstvu životního prostředí. Zavedení systému EMAS se dotýká organizační struktury podniku, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení politiky životního prostředí apod. Registrace je bezplatná, je potřeba projít zaváděcím procesem pod odbornou firmou.

CENIA nabízí také dalších pět certifikátů - dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Patří sem především rozšířená česká ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba, dále evropská ekoznačka The Flower pro výrobky a ubytovací služby poskytované v EU,  systém CP - čistší produkce, který usiluje o snížení energetické a materiálové náročnosti výroby a provozu, tzv. Vlastní environmentální tvrzení (registrace určitého výroku na produktu, např. že je 100% rozložitelný) tzv. Environmentální prohlášení o produktu („průkaz" životního cyklu produktu a jeho vlivu na ŽP, u nás teprve v začátku). Přehled a podmínky všech druhů certifikace včetně EMAS najdete zde.

Z hlediska orientace spotřebitele, tedy pokud prodáváte výrobky přímo koncovým zákazníkům, jsou nejlépe využitelné právě ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba. Ekologicky šetrných výrobků je u nás registrováno v několika desítkách kategorií přes 400, mladší značka Ekologicky šetrná služba má zatím kategorie Turistické ubytovací zařízení, Kempy, Školy a vzdělávací zařízení a Kancelářské a administrativní služby. Za propůjčení značky agenturou CENIA se platí poplatek 2500 - 20 000 Kč, podle velikosti firmy.

Informace získáte na www.ekoznacka.cz V sekci Databáze ekologicky šetrných výrobků si můžete prohlédnout aktuální směrnice pro udílení značky v jednotlivých kategoriích.

Jsme rádi, že přemýšlíte o dopadech činnosti vašeho podniku na životní prostředí. Environmentální certifikáty optimalizují chod firmy směrem k větší přehlednosti a bezpečnosti, pomohou ušetřit náklady, zvýší vaši konkurenceschopnost a vysílají pozitivní signál směrem k zákazníkům, kteří hledají jasné záruky, jakými by se mohli při nákupu řídit.

Autor: Veronika Frélichová

Všechny dotazy v kategorii „Ostatní“

Celkový počet odpovězených dotazů 404. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 2. 12. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube