Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Posypová sůl na komunikace, technická specifikace

Kategorie: Škodliviny v životním prostředí

Čím se solí silnice? Za jaké teploty je to možné s každou tou solí a proč?
24. 9. 2009

Pro posyp komunikací se používají v zásadě dva druhy posypových solí. Při vyšších teplotách kolem -7 - -9 °C je to klasická kamenná sůl, chlorid sodný (NaCl), který má omezenou funkčnost při teplotách pod tímto optimem a chlorid vápenatý (CaCl2), která je univerzálnější (použitelná až do -29 °C). Solení chloridem vápenatým také znamená úsporu posypového materiálu a jde i o méně škodlivou variantu, cena je však přibližně 3krát vyšší. Mezi používaná aditiva patří protispékací prostředek, který zamezí tvorbě hrudek. pH posypové soli se pohybuje kolem pH7 až pH9, směs na bázi NaCl obsahuje kolem 97-98 % této látky, malou část tvoří chlorid hořečnatý (MgCl2). Účinnost lze zvýšit relativně novou technologii - posypem skrápěnou solí, kdy se v posypovém voze vytváří vodná směs soli, která po aplikaci snižuje jak spotřebu soli, tak čas nutný na odstranění ledu. Nejnovější možností je použití enzymových přípravků na rozpouštění ledu, které však nejsou používány kvůli vysoké pořizovací ceně.

Je však třeba zdůraznit, že v samotném Bezpečnostním listě takovýchto výrobků je uvedeno, že je třeba zamezit únikům těchto látek do prostředí. Tomuto požadavku ovšem nelze v reálných podmínkách dostát, a tedy doporučujeme používat méně škodlivé alternativy. Sůl poškozuje hlavně zeleň přiléhající ke komunikaci a proniká i do podzemních vod. Možností je aplikace zdrsňujících látek typu štěrku a písku, popřípadě moderních ekologických náhrad jako je prostředek Ekogrit.

Autor: Ondřej Rešl

Přečtěte si dále k tématu

Všechny dotazy v kategorii „Škodliviny v životním prostředí“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube