Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jaký vliv mají větrné elektrárny na životní prostředí?

Kategorie: Ochrana přírody a krajiny

Dobrý den, jaký vliv má na životní prostředí (venkov, příroda, rostliny a živočichové) větrná elektrárna? Vím, že takových článků je plno, nicméně kažždý tvrdí něco jiného, jaká je pravda? Existuje nějaká vyhláška, která podmiňuje stavbu větrné elektrárny?
19. 2. 2007

Nevím zda se dá odpověď shrnout do několika řádků. Já osobně jsem na toto téma psal celou svou diplomovou práci, která včetně příloh čítala cca 100 stran. Ale i tak se o to pokusím.

O dopadech větrných elektráren (VE) na životní prostředí se vedou již několik let vášnivé diskuze. Mnohé dopady jsou v nich bagatelizovány, jiné zase přehnaně rozmazávány - téměř vždy záleží na osobě, která danou informaci reprodukuje. Právě radikálnost obou táborů (tj. příznivců a odpůrců) je příčinou mnoha mýtů a nejasností, které okolo tohoto moderního energetického "fenoménu" panují. Předem je nutné ještě upozornit, že výstavba VE má i řadu jiných konsekvencí než "pouhé" dopady na životní prostředí (např. ekonomické či energetické hledisko). Případná negativa výstavby a provozu VE obecně dělím dle důležitosti a skutečných dopadů do několika skupin:

a. zanedbatelná - zábor půdy, samotný proces výstavby VE a obslužných komunikací, diskoefekt, námraza, vibrace
b. řešitelná - hluk, stroboskopický efekt, dopad na avifaunu a netopýry
c.
obtížně řešitelná - dopad na krajinný ráz

Toto jsou jedny z hlavních negativních dopadů, které se mohou (ale také nemusejí) v různé míře projevit v dané lokalitě. Legislativně je výstavba VE podmíněna zhruba takto:

1. Zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí - podle tohoto zákona musí většina navrhovaných staveb VE projít jistým řízením (na úrovni krajského úřadu), které má odhalit případně nedostatky projektu a odstranit je, nebo ho případně úplně zastavit, resp. nedoporučit jeho výstavbu. Do tohoto procesu se mohou zapojit i samotní občané (např. vlastním připomínkováním nebo v průběhu veřejného projednání záměru).

2. Dále je často nutné změnit územní plán dotčené obce, jelikož většina územních plánů (pokud jsou vypracovány) v době svého vzniku nepočítala s možností výstavby takovýchto zařízení. Za tímto rozhodnutím stojí zastupitelstvo dané obce.

3. Jednou z posledních instancí je územní rozhodnutí, které vydává dotčený stavební úřad - většinou na základě již proběhlého posuzování vlivů na životní prostředí (viz. bod 1.).

Závěrem: V této problematice nemá jasno ani řada "odborníků". A snad ani mít nemůže, jelikož dopady VE na životní prostředí nelze jednoznačně paušalizovat. Je však možné je zmírňovat a předcházet jim. Téměř vždy záleží na parametrech konkrétní lokality a ochotě investora vyjít vstříc místním obyvatelům a přírodě.

Autor: Radim Vítek
Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Ochrana přírody a krajiny“

Celkový počet odpovězených dotazů 403. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 19. 11. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube