Park Špilberk – mapa přírodních zahrad

Popis:

V roce 2017, po dokončení celkové rekonstrukce parku byla většina plochy parku Špilberk (cca 20ha) certifikována jako Přírodní zahrada. V parku je aplikováno přírodě blízké hospodaření s podporou biodiverzity. Mimo základní požadavky certifikace (vyloučení pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny) bylo také splněno např.: využívání mulčování, přirozené louky, květiny a kvetoucí trvalky, divoké porosty, broukoviště, ovocná zahrada či užívání k přírodě šetrných materiálů atd. Vzhledem k poloze parku a klimatickým podmínkám je velmi důležité využití dešťové vody. S touto skutečností bylo počítáno i v projektu rekonstrukce parku. V rámci výstavby komunikací a zpevněných ploch je odvodnění těchto ploch řešeno tak, aby veškerá dešťová voda byla zadržena na území parku. Není řešena odvedením do kanalizace, ale je systémem trativodů a vsakovacími jímkami zadržena v parku. Louky na svazích jsou koseny max. 3x ročně a první seč je prováděna až po nárůstu potřebné biomasy, která se využívá jako seno ke krmení zvířat (koz a poníků). Poníci spásají vybrané lokality a jejich trus je využíván s dřevní štěpkou jako mulč ke stromům, keřům i ke květinám. Velcí koně zase pracují na jarním provzdušňování trávníků i dosévání (secím strojem za koně) travo-bylinnou směsí. Na podzim se většina opadaného listí drtí a také se používá k mulčování i kompostování. V parku je podporován výskyt saproxylického hmyzu (vázaného na odumírající dřevo) ponecháváním torz stromů, pařezů či jiného trouchnivějícího dřeva. Park Špilberk je důkazem, že i na takové rozloze lze hospodařit šetrně a v režimu Přírodní zahrady.

Typ zahrady: přírodní zahrada

Adresa: Špilberk, Brno (Jihomoravský kraj)

e-mail: [email protected]

Internetové stránky

Souřadnice: 49°11′36,6″ s. š., 16°36′4,3″ v. d.

Souřadnice pro formát GPS: 49°11'36.6"N, 16°36'4.3"E

Přibližná nadmořská výška: 260 m n. m.

Přírodní zahrady poblíž

Podívejte se mapu všech certifikovaných přírodních zahrad.

Mapa a seznam certifikovaných přírodních zahrad, které získaly plaketu přírodní zahrada. Mapu provozuje Ekologický institut Veronica jako součást aktivit v oblasti přírodních zahrad. Podívejte se také na naši celou Ekomapu.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 11. 10. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube