Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Výroční zpráva 2004

Úvod

Milí čtenáři naší výroční zprávy!

Malé je milé, řekli jsme si s E(rnstem) F(riedrichem) Schumacherem a nachystali Vám formátem naši zatím nejmenší výroční zprávu. A to nás loni potkaly docela velké věci: vstup do Evropské unie Veroniku, podobně jako mnohé další nevládní organizace, přivedl na práh evropských fondů a my jsme jej, ať už sami, nebo s dalšími partnerskými organizacemi, překročili. Dokonce několikanásobně a převážně úspěšně. Samozřejmě dobrovolně, ale ve skutečnosti i proto, že moc jiných možností neziskovému sektoru nezbývá. Doufejme, že nás bruselský šiml neshodí…

Peníze ale určitě nejsou všechno, největší silou Veroniky nadále zůstávají lidé. Naše činnost se opírá o spolupráci s řadou skvělých odborníků, organizací i institucí, o pomoc mnoha dobrovolníků a o nápady a pracovní úsilí svých zaměstnanců. O tom, co vše se podařilo, informuje naše "malá" výroční zpráva. Malá ale jen zdánlivě, její tištěnou část totiž doprovází rozsáhlá část elektronická. Najdete ji buď na přiloženém CD nebo na našich webových stránkách. Poprvé se tak součástí výroční zprávy stávají vedle popisu činnosti v jednotlivých programech i jejich výsledky: studie, publikace i fotogalerie přibližující naše akce.

Věříme, že Vás zpráva o naší činnosti zaujme, že se budeme i nadále setkávat při společných projektech, že navštívíte některou z našich akcí, a děkujeme za Vaši přízeň!

Yvonna Gaillyová
ředitelka Ekologického institutu Veronica

Veronica v roce 2004

Během roku 2004 jsme připravili následující akce či se na nich podíleli:

LEDEN

13. ledna - vernisáž výstavy kreseb a koláží Jana Laciny Příroda hrou

 

ÚNOR

7. února - u příležitosti svátku svaté Veroniky sehrálo Akademické Insitní Divadelní Studio (A.I.D.S.) v prostorách divadla Husa na provázku divadelní hru s ekologickou tematikou Lucerna po 120 letech

17. února - setkání se starosty mikroregionu Bojkovsko v Hostětíně k přípravě semináře Voda a krajina II

 

BŘEZEN

13. března - Rozrazilový ples - společný ples Rezekvítku a Veroniky v Centru volného času Lužánky

 

DUBEN

3. dubna - jarní výsadba vánočních jedliček do lesního porostu Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

6. dubna - vernisáž výstavy Taj-Ťün Hejzlarové nazvané Krajiny, bambusy a kaligrafie

16.-17. dubna - na konferenci Passivhaus Tagung v rakouské Kremži jsme prezentovali vzdělávání české odborné i laické veřejnosti v oblasti výstavby pasivních domů

22. dubna - Den Země na Zelném trhu - Veronica koordinovala tradiční oslavy Dne Země v Brně, tentokráte na Zelném trhu

24. dubna - Den Země v Pouzdřanech - po dopolední lektorované vycházce na Pouzdřanskou step následovala vernisáž výstavy fotografií a obrazů Petra Barana a Zdeňka Bernáta nazvaná Odrazy krajiny v pouzdřanském Domě U Klimešů

 

KVĚTEN

14.-16. května - druhý ročník mezinárodní konference Venkovská krajina, která je určena všem zájemcům o krajinu, venkov, a to nejen z řad studentů; páteční den byl věnován samotné konferenci, sobota krajinářské dílně a v neděli se zájemci podívali do obce Javorník nad Veličkou

 

ČERVEN

3. června - setkání brněnských ekologických neziskových organizací v Domě ochránců přírody

 

9.-11. června - seminář Voda a krajina II v Hostětíně a Pitíně - jedenáct let po semináři o vodě a krajině v povodí Olšavy měli účastníci možnost během jednodenní exkurze a následujícího semináře posoudit, zda se stav toků zlepšuje či nikoli, a zároveň diskutovat nad aktuálními vodohospodářskými tématy

13.-19. června - účast na mezinárodní konferenci o využití slaměných balíkůISBBC (International Straw Bale Building Conference) v Dánsku

 

ČERVENEC

4.-5. července - účast na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě

13. července - vernisáž výstavy fotografií Václava Cílka pod názvem Skály snů

12.-25. července - Letní škola v Hostětíně, jejíž hlavní aktivitou bylo zateplování skladu na mošt slaměnými balíky

 

SRPEN

18.-21. srpna - účast poradny na setkání neziskových organizací na Festivalu 3+1 v Letovicích

 

ZÁŘÍ

4. září - Evropská noc pro netopýry ve Sloupsko-šošůvských jeskyních

18.-19. září 2004 - účast Veroniky na oslavách 30. výročí založení Hnutí Brontosaurus v Telči

23. září - exkurze po pasivních a nízkoenergetických domech v České republice

20.-26. září - Týden pro jablko s Jablečnou slavností v Hostětíně

28.-30. září - prezentace projektu Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně na konferenci Open Days v Bruselu jako příklad tématu "Udržitelnost v regionální praxi"

 

ŘÍJEN

1. října - Podzimní biojarmark ekologických zemědělců na Panské ulici v Brně

5. října - vernisáž výstavy fotografií Hany Bernardové Vertikální krajiny

22. října - účast na vyhlášení Stromu roku v parku Lužánky

 

LISTOPAD

18. listopadu - studentská konference spojená s vyhlášením výsledků soutěže studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje

24. listopadu - pořádali jsme doprovodný seminář výstavy Aquaterm v Praze s názvem Slunce a nízkoenergetické domy

27. listopadu - seminář Úsporné domy - zásady, příklady, zkušenosti na festivalu Týká Se To Také Tebe (TSTTT) v Uherském Hradišti

 

PROSINEC

7. prosince - seminář Zelené úřadování aneb Jak "ozelenit" veřejné instituce

10. prosince - převzetí ceny Fordovy nadace pro projekt Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

Během celého roku jsme pořádali přednášky a besedy pro veřejnost i školní mládež, podíleli se na pořádání dalších akcí pro veřejnost (např. Dny pro zdraví v Brně), v Domě ochránců přírody se během celého školního roku konaly přednášky Heleny Vlašínové o Zahradě v souladu s přírodou

Také jsme spolupracovali s rozhlasovými stanicemi (zejména Český rozhlas Brno a Proglas) a dalšími médii

Časopis Veronica

Kontakt: Václav Štěpánek, Dalibor Zachoval

V roce 2004 vycházel už XVIII. ročník časopisu Veronica. Tento časopis pro ochranu přírody a krajiny byl vždy z jedné třetiny věnován některému aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí:

číslo 1: rybníkářství, rybníky a krajina
číslo 2: národní parky ČR
číslo 3: technické stavby v krajině
číslo 4: kombinované číslo věnované šíření teplomilného hmyzu, těžbě nerostných surovin a umístění železničního nádraží v Brně
číslo 5: Natura 2000
číslo 6: cesty v krajině

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Přírodní parky, Galerie, Recenze, Krajina mého srdce či Ekologická poradna. Jednotlivá čísla byla tradičně doplněna díly našich básníků, prozaiků i výtvarníků.

Velkou novinkou roku 2004 bylo zpřístupnění vyhledávání v obsahu předchozích ročníků, a to nejen podle autorů či názvů článků, ale také podle obálek jednotlivých čísel, na webové stránce www.veronica.cz.

V prostorách Domu ochránců přírody uspořádala redakce časopisu Veronica tyto výstavy:
Jan Lacina - Příroda hrou
Taj-Ťün Hejzlarová - Krajiny, bambusy a kaligrafie
Václav Cílek - Skály snů
Hana Bernardová - Vertikální krajiny

Podpora: MŽP, SFŽP, Statutární město Brno

Ochrana přírody a krajiny

Kontakt: Mojmír Vlašín

 

Biotopy a krajina:

Natura 2000

Spolu s WWF International Veronica vytvořila elektronickou a tištěnou verzi Společného stínového seznamu vstupujících zemí do EU. Smyslem této aktivity je pomocí stínových seznamů Natury 2000 poukázat na nejcennější lokality těchto zemí a zároveň přimět vlády těchto zemí, aby tyto lokality neopomenuly.

Veronica také pracovala na stínovém seznamu ČR, který je vytvořen za spolupráce více než 50 dobrovolníků a má být podkladem k oponentuře a doplnění seznamu státního.

Vysílač na Děvíně

Díky soustředěnému tlaku nevládních organizací v čele s Veronikou došlo k první etapě likvidace vysílače na vrcholu Děvín. Byly demolovány vojenské objekty a část budovy civilního vysílače.

Projekt trilaterální spolupráce

Veronica ve spolupráci s rakouským Distelvereinem, WWF International a slovenskou nevládní organizací Daphne se dlouhodobě podílí na programu trvale udržitelného využívání údolní nivy Moravy a Dyje v prostoru jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a východní části Rakouska.

V roce 2004 byla založena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava, v jejíchž správních orgánech jsou členy také dva zástupci Veroniky.

Druhová ochrana:

Rozšíření jedle bělokoré

Projekt, který začal před pěti lety, předkládá veřejnosti jako alternativu tradičního vánočního stromečku ohroženou lesní dřevinu - jedli bělokorou. Na jaře následujícího roku jsou tyto živé vánoční stromky v květináči společně vysazovány do lesního porostu v blízkosti Brna. Podrobný návod k rozšíření této iniciativy lze nalézt v publikaci Vánoční stromky - stromy pro život.

Ochrana obojživelníků

Veronica dlouhodobě spolupracuje s AOPK ČR na monitoringu kolizních míst obojživelníků na pozemních komunikacích. Výsledkem celoročního úsilí je vydání publikace Obojživelníci a doprava.

Ochrana netopýrů

Veronica se dlouhodobě věnuje ochraně netopýrů nejen prakticky vyvěšováním speciálních budek a zabezpečováním zimovišť, ale také vydáváním publikací - v roce 2004 byla vydána kniha Ochrana netopýrů - a pořádáním osvětově vzdělávací akce Noc pro netopýry.

Podpora: MŽP, WWF, ÚVR ČSOP

Ekologické poradenství

Kontakt: Hana Chalupská, Petr Ledvina

Poradna zodpověděla 2 515 dotazů klientů - jejich rozdělení viz graf.

Součástí ekologického poradenství pro veřejnost je i provoz knihovny a videotéky. Seznam publikací a videí obsahující více než 3 000 položek je možné procházet a vyhledávat v něm nyní i přímo na www.veronica.cz.

V rámci poradny působí tyto specializované poradny:

Energetická poradna se zaměřuje na témata: úspory energie, izolace rodinných domů, ekologické stavění, možnosti finanční podpory pro zavádění obnovitelných zdrojů energie v domácnostech.

Spotřebitelská poradna - poradci poskytují základní spotřebitelské poradenství zaměřené na informování o souvislostech mezi použitím pracích prášků a stavem povrchových vod či mezi každodenním nakupováním a množstvím odpadu vyprodukovaného v domácnostech.

Ekologické zemědělství a biopotraviny - Veronica je dlouhodobým propagátorem ekologického zemědělství v Brně, především pořádáním akce Podzimní biojarmark. Koncem roku jsme spolupracovali s brněnskými mateřskými školkami s cílem zavedení biopotravin do denní stravy dětí.

Studánková poradna sleduje a informuje o kvalitě vody ve studánkách Brna a okolí. Činnost zajišťuje Regionální sdružení ČSOP v Brně.

Poradna pro Fair Trade

V prostorách ekologické poradny působí od listopadu 2004 poradna a obchod Fair Trade. Činnost zajišťuje Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání.

Další projekty poradny:

V roce 2004 byla završena spolupráce Veroniky a Magistrátu města Brna na vydání Ekomapy Brna.Veronica se podílela na přípravě témat studánky v Brně a okolí, ekostezky, důležité instituce a organizace.

Během celého roku 2004 probíhala kampaň zaměřená na prevenci vzniku odpadů jako součást mezinárodní kampaně Waste Prevention Puzzle. Součástí bylo vytvoření vzdělávacích materiálů. Komunikace s veřejností probíhala především v Brně a Jihomoravském kraji.

Poradna se podílela spolu s rakouskými partnery na přípravě strategických dokumentů týkajících se zlepšování zapojení veřejnosti do správních řízení u přeshraničních projektů, zvláště pak do EIA a SEA. Na lokální úrovni se přihlásila do správních řízení ke kácení dřevin ve všech úřadech městských částí Brna a informuje o nich občany na webové stránce www.veronica.cz.

Velkým poradenským tématem je propagace a podpora ekologicky příznivého provozu budov veřejné správy. Možnosti "zeleného úřadování" jsme zkoumali v městské části Brno-Nový Lískovec. Na závěr roku jsme připravili seminář pro všechny brněnské městské části. Podíleli jsme se také na celoroční práci Sítě ekologických poraden na tomto tématu.

Podpora: Espace Environnement, Jihomoravský kraj, MŽP, Statutární město Brno

 

Centrum Hostětín

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Radim Machů, Věrka Pospíšilíková, Ludvík Trnka

V obci Hostětín v Bílých Karpatech se již řadu let rozvíjejí programy a pilotní projekty, které jsou příkladem udržitelného regionálního rozvoje. Veronica se na projektech podílí jako nevládní partner obce, koordinátor, a někdy i jako investor. Soubor úspěšně řešených příkladů, "pilotních projektů" (kořenová čistírna odpadních vod, solární kolektory, sušírna ovoce, výtopna na biomasu, moštárna), se postupně stává základem Centra modelových ekologických projektů pro venkov - místa, kde se všichni zájemci mohou vzdělávat, získávat zkušenosti a inspiraci pro to, aby ekologické alternativy šířili ve svých obcích či domácnostech. Pilotní projekty ukazují, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Vzdělávání a učení se nebude omezovat jen na tradiční školení v budově vzdělávacího centra, která chce být příkladem energeticky uvědomělého stavění budoucnosti a začne se stavět v průběhu roku 2005.

V roce 2004 navštívilo Hostětín téměř 1 500 osob, zejména organizované exkurze a jednotlivci z řad veřejnosti.

Během roku byla v Hostětíně připravena "naučná stezka" seznamující návštěvníky se základními informacemi o kořenové čistírně, sušírně ovoce a výtopně na biomasu. Hosty obce o důležitých bodech informuje základní informační tabule umístěná na návsi.

Vzdělávací program Centra doplnily následující publikace:

Ekologické stavitelství
Výtisk seznamuje čtenáře se základy energeticky úsporného stavění a představuje plán budovy seminárního centra v Hostětíně a další hostětínské experimentální stavby.

Voda a krajina
Publikace představuje různé možnosti přírodního způsobu čištění odpadních vod, detailně se věnuje kořenové čistírně odpadních vod v Hostětíně.

Kraj ovoce
V úvodu se publikace věnuje ovocnářské tradici v Bílých Karpatech, seznamuje s praktikami ovocnářství bez chemie. Představuje moštárnu a sušírnu ovoce v Hostětíně.

Centrum v Hostětíně dále představuje leták o Centru a sada pohlednic.

Během roku jsme připravili či pomáhali připravit následující akce:

Venkovská krajina 2004 - mezinárodní konference zaměřená na krajinu venkova
Voda a krajina II - seminář především pro samosprávu a obyvatele mikroregionu Bojkovsko na téma čištění odpadních vod a ochrana povodí
Letní škola v Hostětíně - čtrnáctidenní vzdělávací akce a dobrovolná akce nejen pro ochránce přírody
Týden pro jablko s Jablečnou slavností - osvětová akce zaměřená na propagaci ovocnářství v Bílých Karpatech

Podpora: EU Phare 2001, Matra - Program nizozemského ministerstva zahraničních věcí, Nadace Partnerství, MŽP, CZ IALE


Obnovitelné zdroje a efektivní využívání energie

Kontakt: Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Ludvík Trnka

 

Energetický program Ekologického institutu Veronica je zaměřen na ochranu zemského klimatu a vytváření regionální energetické soběstačnosti. Konkrétní náplní je aktivní propagace opatření směřujících ke snížení spotřeby a zavádění obnovitelných nefosilních zdrojů energie. Výsledky naší činnosti jsou vidět především v obci Hostětín, kde vzniká Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.

Průběžně jsme pokračovali v přípravách stavby seminárního centra v Hostětíně. Podařilo se zajistit finanční prostředky z programu SROP a výrazně jsme se podíleli na technickém návrhu stavby.

Během letní školy jsme s dobrovolníky zaizolovali sklad na mošt slaměnými balíky. V Hostětíně jde již o třetí stavbu s užitím tohoto materiálu. K tématu izolování budov slaměnými balíky jsme vydali také sérii informačních materiálů.

V mezinárodním projektu CER2 (Central European Regions Cluster for Energy from Renewables NETwork) jsme se podíleli na zjišťování údajů o současném stavu využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor a o možnostech vzdělávání v této oblasti.

V roce 2004 jsme připravili také publikaci Pasivní dům - rakouské zkušenosti a české začátky. První část publikace vychází z překladu rakouské brožury Das Passivhaus in Niederösterreich a shrnuje základní teoretické předpoklady výstavby funkčního pasivního domu včetně konkrétních zkušeností. Druhá část představuje pět domů v českém prostředí blízkých pasivnímu standardu, včetně dvou regenerací starších objektů (v obou případech panelové domy) na nízkoenergetickou úroveň.

Podpora: INTERREG IIIB, MŽP, EU Phare 2001

Spolupráce a partnerství

TBK
Sdružení Tradice Bílých Karpat, jehož vznik jsme v roce 1994 iniciovali, pečuje o zachování přírodního a kulturního dědictví zejména prostřednictvím podpory místní produkce.
www.tradicebk.cz

STEP
Veronica je členem Sítě ekologických poraden (STEP), na jejíž činnosti se od založení v roce 1997 podílíme a snažíme se spoluutvářet celkovou strategii. V roce 2004 jsme se podíleli na řadě projektů STEP - zejména v oblasti ekologicky šetrného provozu veřejných institucí. Pro STEP jsme sestavili publikaci "V obci ekologicky".
www.ekoporadna.cz

UNIE PRO ŘEKU MORAVU
Veronica plní funkci sekretariátu od doby založení Unie pro řeku Moravu.
www.sweb.cz/uprm

Výkonné orgány neziskového sektoru a poradní orgány veřejné správy, na jejichž činnosti se podílíme:
Výbor pro spolupráci s regiony Rady vlády pro NNO
Řídicí výbor Meziresortní pracovní skupiny pro EVVO pro MŽP
Podvýbor životního prostředí Operačního programu Infrastruktura
Řídicí výbor Koncepce snižování emisí a imisí Statutárního města Brna
Poradní sbor pro ekologickou výchovu Magistrátu města Brna
Regionální konference NNO Jihomoravského kraje
Řídicí výbor Územní energetické koncepce Zlínského kraje
Stálá oborová konference EVVO ve Zlínském kraji
Ústřední výkonná rada ČSOP
Výkonný výbor Sítě ekologických poraden
Pracovní skupina pro ekologické lesnictví (FSC)

Publikace

V roce 2004 se nám podařilo připravit následující tištěné a elektronické materiály:

časopis Veronica
6 čísel časopisu ve formátu A4 o rozsahu 32 stran

Pasivní dům - rakouské zkušenosti a české začátky
Publikace formátu A4, 40 stran

Vánoční stromky - stromy pro život
Publikace formátu A5 a rozsahu 24 stran

Obojživelníci a doprava
Formát A5, 100 stran

Ochrana netopýrů
Formát A5, 72 stran

Ekomapa Brna
Plán města ve formátu A0, náklad 1 000 kusů

Nápady, ne odpady
Leták (formát A4) a plakát (formát A2) představující 14 rad a tipů, které může každý ve své domácnosti praktikovat a předcházet tím vzniku odpadů

Publikace Centra modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně (formát publikací B4, rozsah 12 stran):
Ekologické stavitelství
Voda a krajina
Kraj ovoce
Centrum v Hostětíně dále představuje leták o Centru a sada pohlednic.

Všechny si můžete objednat v našem elektronickém obchodě www.veronica.cz/e-obchod.

Materiály a studie, které jsou k dispozici elektronicky:

  • Slaměný balík aneb Opatřete svůj dům čtyřiceti centimetry izolace
  • Jak utěsnit okna a dveře
  • Proč opravovat dvojitá okna
  • Společný stínový seznam vstupujících zemí do EU
  • sborník ke konferenci Venkovská krajina 2004
  • sborník ze semináře Voda a krajina II
  • Velkoplošné instalace fototermických kolektorů pro velké odběratele
  • Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002-2004
  • sborník nejúspěšnějších diplomových prací k tématu ochrana životního prostředí v Jihomoravském kraji

Finanční zpráva

VÝSLEDOVKA
Komentář k finanční zprávě:

V roce 2004 jsme uspěli v grantových řízeních a získali nadační příspěvky od Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Nadace VIA a REC ČR. Pravidelným a důležitým příjmem jsou dotace z Ministerstva životního prostředí, které částečně pokrývají vydávání časopisu, odborných publikací, řešení několika odborných a vzdělávacích projektů a činnost Zeleného telefonu města Brna. Ten také dlouhodobě podporuje Magistrát města Brna. Vydávání časopisu Veronica také již pravidelně podporuje Státní fond životního prostředí ČR a Magistrát města Brna.

Velká část finančních prostředků určených pro řešení dlouhodobějších projektů byla přesunuta z roku 2003 na čerpání v roce 2004.

Fakturované služby se zvýšily díky prodeji publikací a také službami pro jiné organizace např. Síť ekologických poraden STEP, Ústřední výkonnou radu ČSOP, Jihomoravský kraj, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Do této kategorie patří i náš podíl na mezinárodním projektu CER2 podporovaném z programu INTERREG IIIB.

V závěru roku jsme získali cenu Nadace Ford Motor Company spojenou s finančním darem.

Organizace v roce 2003 neúčtovala o změně stavu výrobků. Tato hodnota je zahrnuta ve výnosech (aktivace materiálu a zboží).

Na základě roční inventarizace dlouhodobého majetku byl odepsán a vyřazen nenalezený majetek. Byl také proveden mimořádný odpis majetku do nákladů.

U řady rozpracovaných projektů se finanční zdroje přesouvají do roku 2005.

V ZO ČSOP Veronica byl proveden audit hospodaření za rok 2004.

Celá účetní závěrka včetně příloh je k dispozici v sídle naší organizace.

 

 

Lidé ve Veronice

Předseda ZO ČSOP Veronica:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Rada Ekologického institutu Veronica:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
RNDr. Miroslav Kundrata
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.

Pracovníci Ekologického institutu Veronica:
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka EIV, udržitelná energetika a regionální rozvoj
Ing. Katrin Hromádková, ochrana přírody, mokřady
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, ekologická poradna, účast veřejnosti ve správních řízeních
Radka Kolková, účetní
Ing. Adéla Korniová, ekologická poradna
Ing. Marie Kotyzová, ochrana přírody
Mgr. Ing. Petr Ledvina, ekologická poradna, internetové aplikace
Mgr. Radim Machů, Centrum modelových projektů v Hostětíně, TBK
Ing. Libor Palášek, civilní služba
Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková, Centrum modelových projektů v Hostětíně, ekologická poradna
Ing. Ludvík Trnka, ekologické stavitelství, obnovitelné zdroje energie
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., programy pro zemědělství a venkov, Unie pro řeku Moravu
RNDr. Mojmír Vlašín, ochrana přírody, biodiverzita, NATURA 2000
Mgr. Dalibor Zachoval, šéfredaktor časopis Veronica

Externí spolupracovníci:
RNDr. Jan Hollan, hospodaření s energií
Radka Jarušková, Mgr. Lucia Nakládalová, Vilém Řiháček, Světlana Vlašínová, ekologická poradna
Ladislav Čmel, správce výpočetní techniky
Ing. Jiří Turek, korektury textů
Zdena Divácká, předplatitelská agenda, příprava distribuce
Ing. arch. Kateřina Holenková, výtvarná spolupráce
Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., překlady

Redakční rada časopisu Veronica:
doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ing. Ivo Dostál, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, RNDr. Miroslav Kundrata, doc. Ing. Jan Lacina, CSc., doc. PhDr. Libor Musil, CSc., RNDr. Jitka Pellantová, Ing. Pavel Pešout, Mgr. Ing. Věra Pospíšilíková, RNDr. Olga Skácelová, Jan Steklík, PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (předseda redakční rady), Ing. Jiří Turek, RNDr. Mojmír Vlašín

Děkujeme

Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

17&4 Rakousko ● AEE Rakousko ● Agentura ochrany přírody a krajiny ● Arnika ● ‚arsenal research' Rakousko ● Ateliér Fontes, s.r.o. ● Ateliér Zlámal a Stolek ● BTG ČR / Nizozemí ● ‚Büro Architekt Reinberg' Rakousko ● Calla ● Ceeweb ● Centrum pro dopravu a energii ● Centrum pro komunitní práci ● CK Kudrna ● Českomoravský cement, a.s. ● Český rozhlas Brno ● Česon ● Danube Environmental Forum ● Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie ● Děti Země ● ‚die umweltberatung' Rakousko ● Distelverein Rakousko ● Dům ekologické výchovy Lipka a všechna jeho detašovaná pracoviště ● Econnet ● Ekologický právní servis ● E.V.A. Rakousko ● EU Phare ● Fakulta architektury VUT Brno ● Fakulta stavební VUT Brno ● Ford Motor Company Conservation and Environmental Program ● Grisoft ● Hëllef fir d'Natur Lucembursko ● Hnutí Duha ● Kancelář Brno - Zdravé město ● Kancelář ÚVR ČSOP ● Katedra environmentálních studií FSS MU ● Krajské úřady Jihomoravského a Zlínského kraje ● Liga ekologických alternativ ● Město Hrušovany nad Jevišovkou ● Město Slavičín ● Mikroregion Bojkovsko ● Ministerstvo životního prostředí ● Moravské zemské muzeum ● Nadace Partnerství ● Nadace pro rozvoj občanské společnosti ● Nadace Veronica ● Nadace Via ● Nesehnutí ● Obec Hostětín ● Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna ● PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců ČR ● Program Matra Nizozemí ● Ptačí centrum, o.p.s. ● Rádio Proglas ● REC ČR ● Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ● ROSA, o.p.s. ● Royal Netherlands Embassy Praha ● Sdružení obrany spotřebitelů ČR ● Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina ● Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání ● Správy chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty, Moravský kras a Pálava ● Statutární město Brno ● Sumec + Ryšková ● Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny ● TZB-info ● Úřad městské části Brno-Nový Lískovec ● WWF International ● YMCA Brno ● Zelený kruh ● ZO ČSOP Kosenka

jednotlivcům:

Raymond Aendekerk ● Libor Ambrozek ● Stáňa Bártová ● Andreas Beckmann ● Hana Bernardová ● Aleš Brotánek ● Václav Čermák ● Jana Drápalová ● Zdena Dufková ● Jarmila Dupejová ● Frans Feil ● Ferencovi ● Petr Francán ● Jiří Geisler ● Petr Holub ● Miloš Holzer ● Jaroslav Hrabec ● Josef Chybík ● Miroslav Janík ● Petr Janůj ● Kamila Kanichová ● rodina Klimešových ● Miroslava Knotková ● Dagmar Kopáčková ● Hana Korvasová ● Petr Kramoliš ● Hana Librová ● Aleš Máchal ● Herta Matlová ● Michal Medek ● Blanka Mikátová ● Luboš Nosek ● Lenka Ovčáčková ● Miroslav Patrik ● Pavel Pešout ● Rostislav Pospíšil ● Miloš Rozkošný ● Christian Schrefel ● Edvard Rejža Sequens ● Ondřej Simon ● Olga Skácelová ● Michal Stránský ● Zdeněk Ševčík ● Jindřich Šmiták ● Zdeněk Tauš ● Armin Themessl ● Danuše Tomášová ● Zbyněk Ulčák ● Renata Vaculíková ● Adri van Westerop

muzikantům Veroniky:

Klára Bednářová ● Miloš Bělehrad ● Jiří Burša ● Jiří Dušek ● Blanka Dvořáčková ● Matěj Hollan ● Vítězslav Horák ● Martin Janoška ● Vlasta Jeřábek ● František Knotek ● Jiří Kokeš ● Alena Kubešová ● Jaroslav Lesák ● Jiří Macháček ● Petr Mička ● Jaromír Novotný ● Josef Pavlík ● Zdeňka Plachá ● Mirek Ročák ● Rostislav Stloukal ● Jiří Studeník

Poděkování patří rovněž občanům Hostětína, všem členům redakční rady časopisu Veronica, autorům textů a ilustrací v časopise a dalších publikacích, autorům výstav stejně jako účastníkům Letní školy v Hostětíně a všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám ochotně pomáhali s pořádáním akcí během celého roku 2004.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 2. 2024