Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekty - 2012

Ochrana přírody a krajiny

 • Přírodní zahrady bez hranic - Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah (2009 - 2012) - partnerský projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Využijte služeb naší specializované zahradní poradny!
 • Nekácejte v Brně zbytečně! (2012) Projekt podpořený Nadací Veronica z programu Společně pro Brno se zabývá problematikou kácení dřevin v Brně a to prostřednictvím vstupu do správních řízeních o kácení stromů, evidence těchto řízení a jejich zpřístupnění veřejnosti.
 • Safari za humny 2012 (2012) Projekt podpořený Magistrátem města Brna je zaměřen na propagaci ochrany chráněných druhů, které žijí buď přímo ve městě nebo se vyskytují v bezprostřední blízkosti lidí: netopýrů, čápa bílého, užovky stromové. 
 • Brněnský strom roku 2012 (2012) Třináctý ročník oblíbené ankety, ve které lidé nominují i volí nejvýznamnější strom daného roku, který má být ve městě chráněn je podpořen Magistrátem města Brna.
 • Péče o hendikepované netopýry (2012) Cílem projektu podpořeného Magistrátem města Brna je zajistit návrat nalezených resp. zraněných zvířat (netopýrů a vrápenců) zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu. 

Ochrana klimatu a efektivní využívání energie

 • Zhasněte a uvidíte (2011- 2012) Projekt financovaný Státním fondem životního prostředí se prostřednictvím různorodých vzdělávacích akcí, klimatické kampaně a praktických exkurzí snaží motivovat českou společnost ke změnám postojů a chování ve prospěch ochrany klimatu.
 • Nové standardy pro staré domy – mezinárodně (Neue Standards fuer alte Haeuser international) (2010-2012) Projekt podpořený Rakouským spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie rakouským spolkovým ministerstvem pro hospodářství, rodinu a mládež prostřednictvím organizace AEE se zaměřuje na výměnu zkušeností a transfer know-how v oblasti oprav starých budov do lepšího energetického standardu.
 • Brno – město s energií! (2012) Projekt realizovaný prostřednictvím exkurzí po příkladech dobré praxe v oblasti efektivního využívání energie v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v Brně, je finančně podpořený Nadací Veronica v programu Společně pro Brno.

Regionální rozvoj

 • Tři cesty modelovými projekty udržitelného rozvoje (2011 - 2012) Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí, se prostřednictvím svých aktivit zaměřuje na propagaci a rozvoj modelových projektů Centra Veronica Hostětín
 • Mezioborová síť pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje (2011 - 2014) Projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky se zaměřuje na spolupráci pracovišť zabývajících se společenskovědními aspekty globálních změn klimatu aj. problémů životního prostředí a snaží se tak propojit vhodným způsobem akademickou sféru, výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dané oblasti, nevládní sektor a komerční sféru.
 • Podporujme svého sedláka v Brně (2012) Projekt podpořený Nadací Veronica v programu společně pro Brno, uvádí do Brna nový koncept udržitelné spotřeby potravin - komunitou podporované zemědělství. To je založeno na dlouhodobém partnerství zemědělců a spotřebitelů.
 • Komunitou podporované zemědělství – cesta k udržitelné spotřebě potravin (2012) Cílem projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí, je nastartovat rozvoj systémů komunitou podporovaného zemědělství a vzdělat drobné zemědělce a spotřebitele v navazování dlouhodobých partnerství, prospěšných pro místní ekonomiku i životní prostředí. Projekt je inspirován západními evropskými zeměmi, kde je komunitou podporované zemědělství etablovanou formou udržitelné spotřeby potravin.
 • Místní potraviny pro Brno aneb Poznej svého zemědělce (2012) Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí občanů města Brna o udržitelné spotřebě potravin a je podpořen Magistrátem města Brna.

Ekologické poradenství

 • Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně (2012 - 2013) Cílem projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, zvýšení úroveň environmentálního vzdělávání dospělé populace a participace občanů na veřejném dění.
 • Rozvoj aktivit sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji (2011-2013) Partnerský projekt se Sítí ekologických poraden, který je zaměřen na rozvoj ekologického poradenství v Moravskoslezském kraji. Finanční podpora je realizována z Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Poskytovatelem prostředků na realizaci sub-projektu je Nadace Partnerství.
 • Ekologická poradna Veronica (2011-2012) Projekt podpořený Nadací Veronica je zaměřen na kontinuální odborné environmentální poradenství - všeobecné i specializované

 Časopis Veronica

 • 25 let časopisu Veronica - buďte při tom! (2011-2012) Časopis Veronica, který již řadu let informuje o environmentální tématice, letos oslaví čtvrtstoletí. Projektem, jenž se o tuto skutečnost zaslouží, je projekt financovaný státním fondem životního prostředí. Jeho podporou je navázáno na dlouholetou publikační činnost, která svým tematickým zaměřením výrazně přispívá k udržitelnému vztahu k přírodě a krajině.
 • Recept na přírodní zahradu, strom a aktivního občana v Brně (2012) Projekt podpořený Nadací Veronica v programu Společně pro Brno je zaměřen na podporu časopisu Veronica, ve kterém budou představeny příklady dobré praxe péče o přírodu v Brně a inspirativní příklady environmentálně příznivých aktivit z Brna.
 • Veronica – časopis pro ochranu přírody a krajiny (2012) Projekt je zaměřen na využití časopisu Veronica jako nástroje k šíření informací o environmentálních tématech, včetně návodů k environmentálně příznivému životu, přírodně nebo krajinářsky cenná místa a území v Brně a příklady environmentálně příznivých aktivit tímto způsobem propagovat po celé ČR. Projekt je podpořen Magistrátem města Brna.

Aktuální projekty realizované v Centru Veronica Hostětín

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023