Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekty - 2011

Ochrana přírody a krajiny

 • Přírodní zahrady bez hranic - Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah (2009 - 2012) - partnerský projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Využijte služeb naší specializované zahradní poradny!
 • Péče o hendikepované netopýry(2011) Cílem projektu podořeného Magistrátem města Brna je zajistit návrat nalezených, odchycených, resp.  zraněných netopýrů a vrápenců zpět do přírody.
 • Záchranné programy pro užovku stromovou - Příroda bez hranic - Natur ohne Grenzen, modul Plazi NP Podyjí a NP Thayatal se zvláštním zřetelem na užovku stromovou (Zamenis longissimus) (2009 - 2011)
 • Safari za humny (2011) - Projekt podořený Magistrátem města Brna se soustředí na propagaci chráněných druhů živočichů, které žijí buď přímo ve městě, nebo se vyskytují v bezprostřední blízkosti města: netopýrů, čápa bílého, havrana polního. Pozornost věnuje i osvětě o chráněných územích.
 • Brněnský strom roku 2011 (2011) - podpora Magistrátu města Brna

Ochrana klimatu a efektivní využívání energie

 • Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích (2009 - 2010) - projekt podpořený Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Zhasněte a uvidíte (2011) Projekt financovaný Státním fondem životního prostředí se prostřednictvím různorodých vzdělávacích akcí, klimatické kampaně a praktických exkurzí snaží motivovat českou společnost ke změnám postojů a chování ve prospěch ochrany klimatu.
 • Nové standardy pro staré domy – mezinárodně (Neue Standards fuer alte Haeuser international) Projekt podpořený Rakouským spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie rakouským spolkovým ministerstvem pro hospodářství, rodinu a mládež prostřednictvím organizace AEE se zaměřuje na výměnu zkušeností a transfer know-how v oblasti oprav starých budov do lepšího energetického standardu.

Regionální rozvoj

 • Tři cesty modelovými projekty udržitelného rozvoje (2011 - 2012) Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí, se prostřednictvím svých aktivit zaměřuje na propagaci a rozvoj modelových projektů Centra Veronica Hostětín
 • Regionální poradenské a informační místo pro implementaci prioritní osy č. 7 OPŽP - část 7.02 oblast Moravy (2009 - 2011) - zakázka pro Státní fond životního prostředí, která spočívá v odborném poradenství a rozvoji projektů pro oblast Moravy.
 • Mezioborová síť pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje (2011 - 2014) Projekt podpořený Evropským sociálním fondem se zaměřuje na spolupráci pracovišť zabývajících se společenskovědními aspekty globálních změn klimatu aj. problémů životního prostředí a snaží se tak propojit vhodným způsobem akademickou sféru, výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dané oblasti, nevládní sektor a komerční sféru.
 • Cestujeme na zelenou! (2011) Projekt podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj je zaměřen na rozvoj a propagaci udržitelného cestovního ruchu.  

 Ekologické poradenství

 • Zelený telefon města Brna (2007 - 2011) - environmentální poradenství pro Brňany - zakázka pro Statutární město Brno
 • Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji (2009 - 2011) - partnerský projekt zaměřený na rozvoj ekoporadenských služeb na Jižní Moravě, spolufinancovaný Jihomoravských krajem, Státním fondem životního prostředí a  Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Logo ekoradcePoradenství - metody, příklady, certifikace (2009 - 2011) - Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k  odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb - certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod. Nositelem projektu se Síť ekologických poraden STEP a probíhá díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Národní síť environmentálních poraden pro program Zelená úsporám (2010 - 2011) - Projekt je zaměřen na odborné poradenství v rámci programu Zelená úsporám, jehož cílem je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Ekologická poradna Veronica ve svých otvíracích hodinách pro veřejnost poskytuje osobní, telefonické a e-mailové konzultace a slouží tak jako jedno z poradenských středisek programu.

Časopis Veronica

 • 25 let časopisu Veronica - buďte při tom! (2011) Časopis Veronica, který již řadu let informuje o environmentální tématice, letos oslaví čtvrtstoletí. Projektem, jenž se o tuto skutečnost zaslouží, je projekt financovaný státním fondem životního prostředí. Jeho podporou je navázáno na dlouholetou publikační činnost, která svým tematickým zaměřením výrazně přispívá k udržitelnému vztahu k přírodě a krajině.
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023