Výrovka – mapa studánek

Shrnutí: určitou část roku voda špatná.

Obec: Hořátev (Středočeský kraj)

Souřadnice: 50°8′48,2″ s. š., 15°2′21,5″ v. d.

Souřadnice pro GPS: 50°8'48.2"N, 15°2'21.5"E

Přibližná nadmořská výška: 190 m n. m.

Popis

Vodivost 2690 µS/cm; pH 6,00; vápník 129; hořčík 48; železo 15,4 mmol/l; železo 3,8; amoniak 2; chloridy 374; SiO2 8 mg/l.
Vyhláška s vysvětlivkami o požadavcích na pitnou vodu.

Stručné vysvětlivky

 • Vodivost neboli konduktivita. Vyjdařuje vyjadřující množství rozpuštěných anorganických solí. Vyhláška pro pitnou vodu povoluje limit do 1250 µS/cm, což odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1 g/l. Nad 1250 µS/cm znamená velké „zasolení“ vody, voda se nazývá minerálkou. Dlouhoobé používání může způsobit zdravotní potíže. Naopak voda bez solí ochuzuje tělo o důležité minerály. Optimální hodnota 250 – 500 µS/cm, mezní horní limit pro kojeneckou vodu je 1000 µS/cm.
 • CHSKMn, chemická spotřeba kyslíku, realizovaná manganistanovu metodou. Vyjadřuje míru organického znečištění vody. Limit daný vyhláškou je 3 mg/l. Kvalitní podzemní zdroj má hodnotu pod 1 mg/l. Zvýšení organických látek ve vodě ukazuje na znečištění organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu a doprovází ho obvykle bakteriální kontaminace.
 • pH: vyjádřuje stupně kyselosti (pH<7) nebo zásaditosti vody (pH>7). Hodnota pH je závislá na geologickém podloží. Pro pitnou vodu je povoleno rozmezí hodnot 6,5 – 9,5; u dobrých přírodních vod mělo být mezi 6 a 9.
 • Chloridy jsou běžnou součástí pitné vody. Mohou být přírodního původu z podloží nebo jsou jejich zdrojem odpadní vody a splachy ze zimních posypů vozovek. Max. limit pro pitnou vodu je 100 mg/l, (vysoký obsah chloridů také může vést k vyššímu obsahu toxických kovů ve vodě.)
 • Dusičnany: v podzemních vodách se objevují především jako důsledek zemědělské činnosti. Max. limit pro pitnou vodu 50 mgl/l.
 • Amoniak, amonné ionty NH4+: ukazují na možné fekální znečištění. Vznikají obvykle rozkladem zemědělských a komunálních odpadů, mohou být i z umělých hnojiv. Zvýšená přítomnost amoniaku, dusitanů a vyššího obsahu organických látek naznačuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady. Max. limit pro pitnou vodu 0,5 mg/l.
 • Železo: nejčastěji je z horninového podloží. Zvýšený obsah není zdravotním rizikem. Od koncentrace 0,3 mg/l může negativně smyslové vlastnosti (barvu a zákal). Limit pro pitnou vodu 0,2 mg/l.

Foto

Popis:

Studánky poblíž

 • Sadka (4 km) - určitou část roku voda špatná
 • Poděbradka (6 km) - velkou část roku pitná
 • Josefův pramen (9 km) - určitou část roku voda špatná
 • Prokopka (11 km) - voda je nepitná

Podívejte se na všechny studánky.

Databáze studánek, vrtů a pramenů, včetně rozborů vody a shrnutí jejich kvalit. Celkový počet záznamů 1269. Provozuje Ekologický institut Veronica jako součást studánkové poradny. Podívejte se také na naši Ekomapu.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 8. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube