U Hřiště Ujčov – mapa studánek

Shrnutí: voda je nepitná.

Obec: Ujčov (Kraj Vysočina)

Souřadnice: 49°29′4,2″ s. š., 16°19′57,9″ v. d.

Souřadnice pro GPS: 49°29'4.2"N, 16°19'57.9"E

Přibližná nadmořská výška: 350 m n. m.

Popis

Vodivost 263 µS/cm; pH 6,86; vápník 32; hořčík 10; KNK4,5 1,2 mmol/l; chloridy 11; fosforečnany 0,9 mg/l.
Vyhláška s vysvětlivkami o požadavcích na pitnou vodu.

Vysvětlení úvodního shrnutí kvality vody

  • velkou část roku pitná: Pramen nevykazuje chemické znečištění nad rámec normy pro pitnou vodu a mikrobiologický rozbor pokud byl někdy udělán je také v pořádku. Pramen ale není pravidelně sledován a může dojít ke krátkodobému znečištění vlivem mimořádné srážkové situaci.
  • určitou část roku voda špatná/ pramen někdy nepitný: V historii chemických rozborů byl zaznamenám případ, kdy došlo k dočasnému zhoršení chemických ukazatelů (většinou zvýšený obsah organických látek), ale situace se po čase zlepšila.
  • Nepitná: Pramen vykazuje opakovaně alespoň v jednom ukazateli překročení limitu obsahu rozpuštěných látek pro pitnou vodu.

Z hlediska posuzování vhodnosti pramene jako pitné vody je třeba podotknout, že minerální vody, ač velmi dobré se k dlouhodobému pití také nehodí, a proto nemohou být brány jako pitné, ale jen jako vhodné po určitou dobu.

Stručné vysvětlivky

  • Vodivost neboli konduktivita. Vyjadřuje vyjadřující množství rozpuštěných anorganických solí. Vyhláška pro pitnou vodu povoluje limit do 1250 µS/cm, což odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1 g/l. Nad 1250 µS/cm znamená velké „zasolení“ vody, voda se nazývá minerálkou. Dlouhodobé používání může způsobit zdravotní potíže. Naopak voda bez solí ochuzuje tělo o důležité minerály. Optimální hodnota 250 – 500 µS/cm, mezní horní limit pro kojeneckou vodu je 1000 µS/cm.
  • CHSKMn, chemická spotřeba kyslíku, realizovaná manganistanovou metodou. Vyjadřuje míru organického znečištění vody. Limit daný vyhláškou je 3 mg/l. Kvalitní podzemní zdroj má hodnotu pod 1 mg/l. Zvýšení organických látek ve vodě ukazuje na znečištění organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu a doprovází ho obvykle bakteriální kontaminace.
  • pH: vyjadřuje stupně kyselosti (pH<7) nebo zásaditosti vody (pH>7). Hodnota pH je závislá na geologickém podloží. Pro pitnou vodu je povoleno rozmezí hodnot 6,5 – 9,5; u dobrých přírodních vod mělo být mezi 6 a 9.
  • Chloridy jsou běžnou součástí pitné vody. Mohou být přírodního původu z podloží nebo jsou jejich zdrojem odpadní vody a splachy ze zimních posypů vozovek. Max. limit pro pitnou vodu je 100 mg/l, (vysoký obsah chloridů také může vést k vyššímu obsahu toxických kovů ve vodě.)
  • Dusičnany: v podzemních vodách se objevují především jako důsledek zemědělské činnosti. Max. limit pro pitnou vodu 50 mgl/l.
  • Amoniak, amonné ionty NH4+: ukazují na možné fekální znečištění. Vznikají obvykle rozkladem zemědělských a komunálních odpadů, mohou být i z umělých hnojiv. Zvýšená přítomnost amoniaku, dusitanů a vyššího obsahu organických látek naznačuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady. Max. limit pro pitnou vodu 0,5 mg/l.
  • Železo: nejčastěji je z horninového podloží. Zvýšený obsah není zdravotním rizikem. Od koncentrace 0,3 mg/l může negativně smyslové vlastnosti (barvu a zákal). Limit pro pitnou vodu jr 0,2 mg/l.

Foto

Popis:

Studánky poblíž

Podívejte se na všechny studánky.

Databáze studánek, vrtů a pramenů, včetně rozborů vody a shrnutí jejich kvalit. Celkový počet záznamů 1317. Provozuje Ekologický institut Veronica jako součást studánkové poradny. Podívejte se také na naši Ekomapu.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube