Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně

Termín realizace projektu: duben 2015 - srpen 2016

Anotace: Cílem projektu bylo zlepšit a inovovat vzdělávání občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji a odpovědnému spotřebitelskému chování prostřednictvím fungující služby ekologické poradny, prostřednictvím motivace veřejnosti k ochraně biodiverzity v obcích, prostřednictvím předání nových informací neotřelým způsobem a prostřednictvím série exkurzí a workshopů (na vlastní oči, vlastníma rukama). Cílovou skupinou projektu byla nejširší veřejnost, environmentálně zaměřené NNO a státní správa a orgány ochrany přírody.

Interiér poradny s cedulí o projektu

Cíl: Cílem projektu bylo zlepšit a inovovat vzdělávání a osvětu občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji a odpovědnému spotřebitelskému chování. Projekt vychází z těchto důležitých společenských potřeb: reagovat na závažnou změnu klimatu, motivovat k udržitelnému a úspornému (energeticky, finančně) životnímu stylu/rozvoji a podněcovat zájem o své okolí a životní prostředí (ŽP). Prostřednictvím vzdělávání dojde ke zvýšení zájmu a péče občanů o své okolí, životní prostředí, ke snížení zátěže ŽP a nárůstu ekologicky šetrných nákupních strategií.

Novinky v projektu

Aktivity projektu

Aktivita 1: Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna je otevřena po celou dobu trvání projektu. Je přístupná pro osobní návštěvu, sídlí v centru města Brna, je dostupná telefonem, emailem a dalšími elektronickými médii. Zároveň dojde k aktualizaci a rozšíření internetové Ekomapy.

Aktivita 2: Biodiverzita v obcích

Dílčí aktivita 2.1 Dřeviny kolem dokola
V rámci aktivity bude realizován cyklus seminářů pro starosty obcí s dvěmi tématy:  První téma objasní význam ÚSES a zajištění funkčnosti jeho jednotlivých prvků; druhým okruhem bude výsadba a péče o zeleň s ohledem na ochranu biodiverzity.

Dílčí aktivita 2.2 Vánoční stromky zpátky do lesa
Uspořádání školení o iniciativě živých vánočních stromků pro pracovníky environmentálně zaměřených NNO. Vydání publikace o realizaci prodeje vánočních jedliček. Stáhněte si publikaci.

Dílčí aktivita 2.3 Stromy – plíce i duše měst
Monitoring a aktivní účast v řízeních o povolení ke kácení dřevin v Brně.

Dílčí aktivita 2.4 Brněnský strom roku 2015
Obnovení tradiční ankety Brněnský strom roku 2015, jejímž cílem je upozornit
na význam stromů v městském prostředí a upevnit vztah lidí k nim.

Aktivita 3: Informace jinak a nové environmentální informace

Videospoty: série 10 poradenských videospotů

Expertní i populární podklady pro ekoporadenství: revize ekoporadenských materiálů, 2 nové studie na téma životní prostředí a zdraví: stuide ke stažení Vybrané ingredience kosmetiky z hlediska dopadů na lidské zdraví a životní prostředí a Analýza jablečných biomoštů

Aktivita 4: Ekologicky na vlastní oči a vlastníma rukama

série 10 praktických exkurzí a workshopů zaměřených na oblasti, na které se klienti Ekologické poradny Veronica nejčastěji ptají - jako jsou například odpady (viz analýza vnějšího prostředí) - nebo na nové, důležité oblasti, které se teprve pomalu rozšiřují, např. nové šetrné osvětlení.

Kontakty

koordinátor projektu: Petr Ledvina

garant propagace: Jolana Čuprová

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Logolink dárců programů

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 2. 2024