Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Řeka života Heleny Králové

Archiv aktualit a článků

Publikováno: 17. 11. 2019, autor/ka: Yvonna Gaillyová s přispěním Kamily Florové, Mileny Forejtníkové, Mirka Kundraty a Jirky Turka

Dne 7. listopadu 2019 zemřela po těžké nemoci Helena Králová, členka Rady Ekologického institutu Veronica, spoluzakladatelka Unie pro řeku Moravu. Její jedinečná profesionální cesta institucemi zaměřenými na péči o vodu a o řeky vedla od sektoru veřejného (pokud se tak tehdy daly nazvat Jihomoravské vodovody a kanalizace), přes neziskové organizace – Veroniku a Unii pro řeku Moravu, inovativní soukromou firmu až do sféry akademické,na Ústav vodního hospodářství krajiny na Fakultě stavební VUT Brno, kde se stala docentkou. K tomu připočítejme spoustu dobrovolné práce pro ochranu přírody, samozřejmě nejčastěji související s vodními toky. Takové propojení je v našem prostředí doposud velmi neobvyklé a popravdě řečeno, zkušenost z různých sektorů odborníkům často chybí. Ne tak Heleně Králové. Celý svůj profesní život propojovala své formální „vodařské" vzdělání s velkým citem pro život v řekách. Pochopila, že čistě technická řešení problémů a rozhodnutí učiněná bez ohledu na přírodu a bez účasti obyvatel nemohou dobře a trvale fungovat.

Ve Veronice se Helena jakýmsi přirozeným způsobem objevila hned z počátku devadesátých let. Jako expertka se účastnila různých seminářů (mimo jiné toho o Horní Olšavě, který dal základ úvahám a posléze i realizaci kořenové čistírny odpadních vod v Hostětíně) a také inspirativních studijních zahraničních cest. Začala pracovat v Ekologické poradně Veronica a její první období je spojeno s ekologickou výchovou a osvětou, do níž promítala i spoustu inspirace ze světa. Samozřejmě, že se na cestách věnovala nejvíce svému oboru, nicméně při návštěvě v jakési vládní budově v kanadské Albertě si všimla podivné bedýnky pod stolem úředníka a vzápětí se ve Veronice objevuje její článek o žížalovém kompostu pro (kancelářské) interiéry. Tuším, že v Česku poprvé. Žížaly teď bydlí možná i díky tomu v mnoha českých domácnostech i kancelářích. Ale zpět k vodě. Helenina kolegyně Milena Forejtníkovou vzpomíná, jak do našeho ekologického vzdělávání vnesly, byť stavební inženýrky, aspekt breberek. Čekalo by se, že breberky se budou ukazovat dětem spolu s vysvětlením, jak ta která indikuje vodu čistou či lidmi znečištěnou. Vyšlo ale najevo, že na starosty to funguje stejně přesvědčivě, lépe než čísla z chemických rozborů. Za Helenou v tomto ohledu zůstala celá řada vzdělávacích sešitů i laboratorních sad určených školám. Se školními dětmi také často chodila do terénu, jak pátrat po životě v potocích, tak se i starat o jejich břehy. Dospělým pak připravila zvláštní číslo časopisu Veronica Voda a krajina.

Jiné téma, kterému Helena spolu s dalšími věnovala pozornost, byla problematika brněnské pitné vody, o které psala do zvláštního čísla uvedeného otázkou Vodovod z Víru – ano či ne? Helena přenášela ze zahraničí velké množství poznatků a argumentů pro upřednostňování podzemních zdrojů pitné vody před povrchovými. Přispívala do diskuse k ochraně a bezpečnému využívání artézských vod pod Brnem i popularizaci ochrany pramenů a studánek.

V roce 1993 byla mezi těmi, kteří z iniciativy Mirka Kundraty zakládali Unii pro řeku Moravu. Zvláštní číslo Veroniky Řeka Morava pro život, na němž se podílela, se objevilo už v roce 1995. Vizionářská síla založení Unie pro řeku Moravu, jejíž byla Helena mnoho let jednou z mluvčích, se plně projevila po ničivých povodních roku 1997. Unie pro řeku Moravu tehdy sestavila výjimečný tým a ani ne do roka od povodně předložila veřejnosti i politické reprezentaci Analýzu povodňových událostí v ekologických souvislostech. Helena do tohoto týmu patřila. Jen co práce na Analýze skončila, pustily se s Kamilou Florovou do další práce – pro povodněmi otřesenou veřejnost i samosprávy připravily a v roce 1999 vydaly publikaci Když nastanou deště: Co byste měli vědět o povodních. V roce 2014 na ni volně navázaly další praktickou příručkou Než nastanou deště: Jak nakládat s vodou v krajině.
Přírodě blízké protipovodňové ochraně sídel se Helena, spolu s dalšími kolegy - například Václavem Čermákem či Jaroslavem Ungermanem - věnovala i dále. Do hledání alternativ pro ochranu sídel na Krnovsku oproti oficiálně prosazované přehradě likvidující obec Nové Heřmínovy přivedla i svého syna Honzu, který ještě jako nadaný student pomáhal Václavu Čermákovi propočítávat varianty retenční kapacity údolní nivy Opavy při rozlivu.

Kuráž k občanské angažovanosti pro ochranu řek čerpala i ze svého členství v americké organizaci Riverkeepers, s níž udržovala dlouhodobé vztahy a byla zvána na výroční setkání. Přivážela si inspiraci, ráda vyprávěla i o svých setkáních se zakladatelem a dlouhodobým předsedou organizace, Robertem F. Kennedym, Jr. K propojení s celosvětovou organizací Waterkeepers Alliance, která z původních Riverkeepers vyrostla, přivedla Helena i Unii pro řeku Moravu. Vlastně mě nepřekvapilo, když jsem její podpis našla mezi signatáři dopisu ministrovi zahraničí Kerrymu. Waterkeepers se na něj naléhavě obrátili poté, co byla zavražděna honduraská ochránkyně řek a práv domorodých obyvatel, Berta Cáceres.

V naší vzpomínce je konečně potřeba vyzdvihnout to, co každý její spolupracovník vnímal a na co nikdy nezapomene: Helenin výjimečný přístup k práci. Ke každému záměru dovedla složit pracovní tým, vytvořit mu všestranné zázemí, zprostředkovat spolupráci lidí různých oborů, přinášet poznatky a zkušenosti ze zahraničí. A dbát na to, aby práce týmu spěla k závěrům. K tomu přispívala její neocenitelná a nevídaná pracovitost, pečlivost, spolehlivost, bezpodmínečná slušnost a noblesa. Její odborná erudice a stálé úsilí si ji udržovat na co možná nejvyšší úrovni je samozřejmě mimo diskusi.

Vše toto se projevilo, když se Helena Králová rozhodla připravit českou mutaci anglické publikace The New Rivers and Wildlife Handbook, čili Řeky pro život, kterou se završila její profesionální spolupráce s Veronikou. Helena byla editorkou a překladatelkou knihy. K přípravě této ohromné, více než čtyřsetstránkové „příručky" sestavila a vedla impozantní tým. Vznikla tak jedinečná česká verze původního díla zabývajícího se všestranným přístupem k vodním tokům a jejich nivám, zejména zachováním jejich přirozené životodárné funkce a přírodní rozmanitosti vodních a mokřadních společenstev, tedy pé­čí o toky ve prospěch živé přírody.

Helena zůstala ve spojení s Unií pro řeku Moravu i s Veronikou i po odchodu na fakultu. Účastnila se řady odborných i osvětových  činností. Už jen vzpomínat budeme na společný Big Jump do řeky Svratky. Bez Tebe, Heleno, bude koupání v řece moc smutné.

Čest Tvé památce!

Osobní vzpomínka Václava Čermáka

Vzpomínání na Helenu

Navštívila mne v létě 1994 na Povodí Moravy. Tehdy jsem ji poznal. Působila skromným dojmem, odhodlaně a důvěryhodně. Snadno mne získala pro spolupráci při formulování kritického názoru na již rozestavěnou stavbu Vírského oblastního vodovodu. Při této práci mne Helena seznámila s mnoha zajímavými lidmi, kterým šlo o dobrou věc a měli odvahu projevit své kritické názory.
Helena měla nesporný organizační talent. Sestavila tým mnoha profesí, který vypracoval a zveřejnil kritický materiál prokazující ekonomickou, bilanční a ekologickou pochybnost projektu Vírského oblastního vodovodu. Od budovatelů této megalomanské stavby jsme ovace neočekávali, ale s tak bojovnou obranou jsme nepočítali. O odborné diskusi se nám mohlo jen zdát. Stavbu VOV se nepodařilo zastavit. Provoz potvrdil, že VOV je, jak jsme tehdy tvrdili, velmi předimenzovaná stavba, která je využívána jen z 5 až 15% a voda pro VOV odebíraná z nádrže Vír obsahuje toxiny produkované vodním květem a proto by se měla vyloučit z vodárenského využití.

Po katastrofální povodni na Moravě v roce 1997 jsme správně tušili, že skalní vodohospodáři opráší obstarožní dokumentace přehrad a přizpůsobí je pro účel protipovodňové ochrany. Bylo třeba proti této koncepci „boje s přírodou" postavit koncepci zásadně jinou, „k přírodě vstřícnou". Ze zahraničních textů z Německa, USA a Velké Británie, které Helena sehnala, bylo zřejmé, že se v těchto zemích potýkají se stejným problémem jako my.

Heleně se opět podařilo, již pod hlavičkou Unie pro řeku Moravu, sestavit fundovaný mnohaprofesní tým. Při organizování práce týmu byla jako obvykle nenápadná. Ocenil jsem její výběr autorů, jejichž články si neodporovaly, naopak se doplňovaly. Výsledky práce pak prezentovala několika publikacemi: „Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech", „Krajina a povodeň", s Kamilou vydala praktickou příručku „Než nastanou deště: Jak nakládat s vodou v krajině".
V roce 2001 jsem se v Krnově zúčastnil konference, která se odehrávala podle tradičního scénáře: heřminovští a občanské iniciativy odmítali stavbu retenční nádrže Nové Heřminovy, která měla zlikvidovat téměř celou obec a požadovali jiné řešení, vodohospodáři tvrdili, že jiné konkurenční řešení není možné. Považovali jsme za svoji povinnost vypracovat studii a v ní prokázat, že řešení bez přehrady možné je a že povodeň lze převést zkapacitněným korytem řeky Opavy a úpravy spojit s revitalizací řeky.

Helena opět ochotně spolupracovala. Zdrželo nás zaměření koryta řeky Opavy v Krnově, které nám Povodí Odry upřelo. V Krnově jsme měřili tři dny s Helenou a jejím synem Honzou. Vybavuji si Helenu v řece jak se brodí s latí ve vodě. Během práce nás krmila buchtami. Při rozhovorech v restauracích jsem s nimi zažil pěkné chvilky. K večeru druhého dne pobytu jsme vylezli na kopec Cvilín a z rozhledny pozorovali večerní Krnov pod námi.

Reálnost řešení studie jsme museli prokázat výpočtem kapacity koryta. Helena sehnala matematický model a s Honzou jsme vypočetli průběh hladin. Honza se velmi rychle zorientoval, byl na svůj věk mimořádně šikovný a samostatný.

Vzhledem k tomu, že jsme se připravovali na těžké souboje s obránci přehrady, potřebovali jsme potvrdit správnost výpočtů nezávislým odborníkem. Proto Helena požádala o oponenturu svého kolegu z VUT- FAST. Ten se projevil jako závislý odpovědí, že bohužel nemůže vyhovět, neboť stojí na druhé straně, čímž jen potvrdil skutečnos,t o níž se všeobecně vědělo, že všechny vodohospodářské instituce tvoří neprůstřelné loby propojené pevnými klientelistickými vazbami. Studii, kterou jsme v trojici vypracovali dodnes slouží starostovi k argumentaci proti přehradě.
Unie pro řeku Moravu vznikla v roce 1993 z podnětu Mirka Kundraty. Helena s Jarkem Ungermanem a Kamilou Florovou byli zakládajícími členy. V době kdy Helena a Kamila pracovaly na Veronice a měly dost času na práci v Unii, do činnosti Unie zapojovaly široký okruh odborníků z brněnských vysokých škol, občanských iniciativ a aktivistů z celé Moravy. Jejich činnost se publikovala a prezentovala na konferencích. Bylo to vrcholné období Unie, hlavně díky Heleně. Dovoluji si tvrdit, že byla duší Unie.

Po jejím odchodu z Veroniky se již nemohla plně angažovat. Okruh aktivních členů Unie se postupně zmenšoval až na několik málo členů, kteří zpracovávali studie odtokových poměrů a revitalizace řek Moravy a Bečvy. Posledních pět roků Unie odumírá. K velké škodě. Stále existují staronová, velká témata – klimatické změny, sucho.

Helena měla moc ráda cestování a toulání krajinou. Chtěla vidět a uměla ocenit krásu přírodních řek. Byla vděčná za krátký výlet přírodou okolí Brna, jako za celodenní túru podél řeky Moravy. Jakožto naše jediná zástupkyně v americké organizaci Waterkeepers měla možnost setkávat se a diskutovat s členy až na vzdáleném kontinentu. Na tyto události se vždy moc těšila.
Helena odešla z Veroniky na VUT - FAST v Brně. Svým studentům předávala lásku k nespoutaným řekám, kterým věnovala převážnou část profesní činnosti. Myslím si, že její schopnosti nedokázalo ocenit vedení katedry. Zadávalo jí výuku všeho druhu, kterou ostatní nechtěli. Protože byla příliš slušná a nesmělá, nedokázala odmítnout. Trápilo ji, že se s ní katedra nakonec nekolegiálně rozloučila.

Při vzpomínání na Helenu jsem si intenzivně uvědomil jaký osobní i profesní význam měla pro nás, kteří jsme se pohybovali v jejím okolí. Velmi jsme si ji vážili. Byla přímou, čestnou a svědomitou ženou, která nikdy neodmítla pomoc.

Václav Čermák

Příloha: seznam publikací Heleny Králové

KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; MODRÁ, H.; OSTRÁ, M.; SOUKUPOVÁ, I. Ecotoxicological assessment of sediment extracts from small watercourses in suburban areas. TOXICOLOGY LETTERS, 2009, vol. 46, no. 46, p. 1 (1 s.). ISSN: 0378-4274.

KRÁLOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; DOBŠÍKOVÁ, R.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z. Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape. Interdisciplinary Toxicology, 2009, vol. 2, no. 2, p. 90-91. ISSN: 1337-6853.

PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K.; SYROVÁTKA, V.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H. The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impacted suburban brooks. Fresenius Environmental Bulletin, 2010, vol. 19, no. 12, p. 2947-2957. ISSN: 1018-4619.

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. In Zeszyt 2. Roczniki inžynierii budowlanej. Katowice: 2001. p. 169 ( p.) ISSN: 1505-8425.

KRÁLOVÁ, H. Conditions of Rivers in Czech Republic - the Main Problems and Future Development. In The 4th Annual Waterkeeper Alliance Conference. Salt Lake City: Waterkeeper Alliance, 2002. p. 1 ( p.) 

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací. In Hydrologické dni 2005. Bratislava: SHMÚ, 2005. s. 743-748. ISBN: 80-88907-53-5.

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage. In Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry. Exeter: Centre of Water Systems, University of Exeter, 2005. p. 173-178. ISBN: 0-9539140-3-8.

PAŘIL, P.; SYROVÁTKA, V.; KRÁLOVÁ, H. Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody?. Vodní hospodářství, 2010, roč. 60, č. 8, s. 203-209. ISSN: 1211-0760.

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H. a kol. Vliv délky předpovědi přítoku na operativní řízení odtoku vody z nádrže za průchodu povodně. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 2001. Brno: CERM Brno, 2001. s. 304 ( s.) ISBN: 80-214-2033-2.

KRÁLOVÁ, H. Atmospheric carbon dioxide in urban environment. In Zborník príspevkov XI. posterového dňa Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava: Ústav hydrológie a Geofyzikálny ústav SAV Bratislava, 2003. p. 209 ( p.) 

KRÁLOVÁ, H. Výsledky měření koncentrace CO2 ve městském prostředí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí PPK 2006. VUT v Brně: 2006. s. 233-238. ISBN: 80-214-3251-9.

MALÁ, J.; LAGOVÁ, M.; ZBOROVSKÁ, J.; KRÁLOVÁ, H. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků. In VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 67-70. ISBN: 978-80-263-0045-8.

KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H. Předpověď teploty vody drobných vodních toků z teploty vzduchu. In Seminář Adolfa Patery 2013, Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČVTVHS, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02501-6.

KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic). 4th ECRR International Conference on River Restoration. Venice: European Centre for River Restoration, 2008. p. 231-240. 
ÍK, J.; KRÁLOVÁ, H.: TRVT; TRVT. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software

KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B. Koncentrace oxidu uhličitého - karbonatace betonu - koroze výztuže. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 5, s. 44 ( s.) ISSN: 1213-3116.

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+IHP UNESCO, 2004. p. 189 ( p.) ISBN: 80-86690-19-9.

KRÁLOVÁ, H. Increase of ambient carbon dioxide concentration as indicator of recent climate changes. In Acqua alta 06. Hamburk: 2006. s. 135-135. 

MICHELČÍKOVÁ, B.; KRÁLOVÁ, H. Hydromorfologický monitoring drobných vodních toků. In XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků. 1. Brno: CERM, 2009. s. 129-132. ISBN: 978-80-7204-629-4.

KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H. Application of QUAL2K for estimation the effect of shading on water temperature regime of small streams in agricultural landscape [Poster]. Vienna, Republic of Austria: 6th European River Restoration Conference, European Centre for River Restoration, 2014. p. 1 (1 s.). 

MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K. Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 67-72. ISBN: 978-80-89882-00-7.

KRÁLOVÁ, H., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P. Atmosférický oxid uhličitý a agresivita srážkových vod v městském prostředí. Životné prostredie, 2003, roč. 37, č. 5, s. 262 ( s.) ISSN: 0044-4863.

BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; DOBŠÍKOVÁ, R.; HALUZOVÁ, I.; KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MODRÁ, H.; OSTRÁ, M.; SVOBODOVÁ, Z. Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic). ACTA VETERINARIA BRNO, 2010, vol. 79, no. 1, p. 157-164. ISSN: 0001-7213.

KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H. Regresní modely pro stanovení teploty vody v toku. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2013, roč. 56, č. 11-12, s. 21-23. ISSN: 0322-886X.

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative control of reservoir water discharge during the flood passage - Comparison of control algorithms. In Zborník příspěvků XI. posteroveho dne Transport vody, chemikálií a energie v systému půda-rostlina-atmosféra. SAV Bratislava: Ústav hydrologie a Geofyzikální ústav, 2003. p. 15 ( p.) 

KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Malé vodní toky v zemědělské krajině. In Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků. Olomouc: 2008. s. 118-119. ISBN: 978-80-244-1890-2.

KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K. Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration. In 4th ECRR International Conference on River Restoration. Nottingham: University of Nottingham, England, 2008. p. 28-28. 

STARÝ, M.; KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I. CS01 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny. 2007. s. 1-250. 

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2003, vol. 2002, no. 2, p. 169 ( p.) ISSN: 1505-8425.

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Ambient Carbon Dioxide, carbonation and Deterioration of RC Structures. International Journal of Materials and Structural Reliability, 2003, vol. 1, no. 1, p. 31 ( p.) ISSN: 1685-6368.

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. The Effect of Spatial Variability of Ambient Carbon Dioxide Concentrations on Carbonation of RC Structures. In 9th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Brisbane: 2002.

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody soustavou nádrží za průchodu povodně dolní částí povodí. In Matlab 2003. Praha: Humusoft, 2003. s. 8 ( s.) 

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+IHP UNESCO, 2004. p. 156 ( p.) ISBN: 80-86690-19-9.

KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H. Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině. In Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 365-375. ISBN: 978-80-86433-43-1.

KRÁLOVÁ, H.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P. Ekologický stav příměstského toku. In Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 396-400. ISBN: 978-80-86433-43-1.

KRÁLOVÁ, H.; KAMENÍČKOVÁ, I. Vodní hospodářství krajiny I. Vodní hospodářství krajiny I. Brno: 2005.

KRÁLOVÁ, H.; TEPLÝ, B. Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí. Beton TKS, 2002, roč. 2., č. I/2002, s. 43 ( s.) ISSN: 1213-3116.

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. SOVAK, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 12-16. ISSN: 1210-3039.

KRÁLOVÁ, H. 103/03/Z030 Znečištění ovzduší se zaměřením na skleníkové plyny a kvalitu srážkových vod a jeho dopad na zastavěné prostředí. In Dlouhodobé změny klimatu. Souhrnné výsledky grantových projektů GAČR. Praha: Grantová agentura České republiky, 2004. s. 67 ( s.) ISBN: 0.

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. s. 69-78. ISBN: 80-01-03326-0.

KRÁLOVÁ, H. Monitoring of ambient carbon dioxide and its influence on concrete structures durability. In Proceedings of the 6th international seminar on ECS. Praha: CVUT Praha, 2007. p. 61-66. ISBN: 978-80-01-03687-7.

KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B. Časový profil oxidu uhličitého a jeho vliv na trvanlivost železobetonových konstrukcí. Beton TKS, 2002, roč. 2, č. 4, s. 43 ( s.) ISSN: 1213-3116.

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. ČASOVÝ PROFIL OXIDU UHLIČITÉHO A JEHO VLIV NA TRVANLIVOST ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Beton, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 43 ( s.) ISSN: 1212-0154.

KROULÍK, J.; KRÁLOVÁ, H. Dynamika teplotního režimu malých vodních toků v zemědělské krajině a problematika sucha. In Wokshop Adopfa Patery 2012 Extrémní hydrologické jevy v povodích. Brno: 2012. s. 283-289. ISBN: 978-80-02-02423-1.

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 217-220. ISBN: 978 80 263 0971 0.

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H. Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff. Vídeň: Europiean Geosciences Union, 2005. p. 363-365. 

KRÁLOVÁ, H. 6S3 Meteorologie a klimatologie M01 Meteorologie a klimatologie. 2007. s. 1-55. 
ÍK, J.; KRÁLOVÁ, H.: TRVT_PP; TRVT_PP. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software

KRÁLOVÁ, H. Voda pro Brno. Veronica, 1994, roč. 2, č. 8, s. 1 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H., KUNDRATA, M. Voda a krajina. Veronica, 1993, č. VII. 1993, s. 1 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Voda našeho domova. x. x. Brno: Veronica, 1996. 16 s.

BUČEK, A., KRÁLOVÁ, H., UNGERMAN, J., MACHŮ, R., KUNDRATA, M., FLOROVÁ, K. Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech. x. x. Brno: Unie pro řeku Moravu, 1998. 81 s.

KRÁLOVÁ, H., ŠTĚPÁNEK, V. Trvale udržitelné zásobování vodou. Veronica, 1996, roč. 10., č. X/1996, s. 13 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Actual Problems of Czech Rivers. Pennsylvania, USA: 2005.

KRÁLOVÁ, H. Nový přístup k povodním ve Spojených státech. Veronica, 1998, roč. 12., č. VII/1998, s. 30 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Vývoj protipovodňové ochrany na horním Rýnu. Veronica, 1998, roč. 12., č. VII/1998, s. 28 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Řeky pro život. Veronica. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2002. 440 s. ISBN: 80-238-8939-7.

KRÁLOVÁ, H. Otazníky kolem Vírského vodovodu. Životné prostredie, 1996, roč. 8., č. VIII/96, s. 307 ( s.) ISSN: 0044-4863.

KRÁLOVÁ, H. River contracts - implementation of Agenda 21 at a regional level featuring the examples of the river Svratka. In Symposium Agenda 21 - Sustainability - A Challenge. Vídeň: Die umweltberatung, 1996. p. 13 ( p.) 

KRÁLOVÁ, H., KUNDRATA, M., ŠTĚPÁNEK, V., BUČEK, A. Řeka Morava pro život. Veronica, 1996, roč. 10., č. IX/1996, s. 1 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Ekologické poradenství pro brněnské školy. Veronica, 1996, roč. 10., č. X/1996, s. 26 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Příklady různých přístupů k revitalizaci krajiny. In Trvale udržitelný rozvoj české krajiny. Pardubice: ČSKI, 2002. s. 150 ( s.) 

KRÁLOVÁ, H. New Possibilities in River Conservation. In Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecká konference FAST VUT v Brně. Brno: FAST VUT v Brně, 1999. p. 121 ( p.) 

KRÁLOVÁ, H., FLOROVÁ, K. Když nastanou deště. Co byste měli vědět o povodních. Brno: Veronica, 1995. 25 s.

KRÁLOVÁ, H. Jak úspěšně bránit řeku aneb kdo jsou riverkeepers. Veronica, 2000, roč. 52, č. 1, s. 14 ( s.) ISSN: 1213-0699.

ČERMÁK, V., FLOROVÁ, K., KRÁLOVÁ, H., UNGERMAN, J. Ekologická varianta protipovodňové ochrany v povodích řek Moravy a Bečvy. Veronica, 2003, roč. 17, č. II/2003, s. 12 ( s.) ISSN: 1213-0699.

KRÁLOVÁ, H. Consequences of climate change on Czech rivers. San Francisco, California, USA: 2006.

Přečtěte si všechny aktuality a články

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 18. 4. 2024