Ochrana čápů

Obrázek čápa na hnízdě

Na území České republiky je čáp bílý jedním z nejpopulárnějších a nejsledovanějších ptáků. Je to dáno tím, že je to pták atraktivní a také tím, že vyhledává svá hnízdiště často v bezprostřední blízkosti člověka. Podílí se na tom i dávná pověra o tom, že děti nosí čáp a také k tomu přispívají populárně-naučné relace Českého rozhlasu, zejména velmi populární sledování tahu do Afriky. V poslední době však bílí čápové opouští svá stará hnízdišti, kde hnízdili od pradávna ve velkých koloniích (Pohansko, Soutok, Sekulská Morava, Oskovec, Skařiny). Příčiny jsou prosté. Rušivé zásahy do jejich biotopu, nevhodné meliorační zásahy do krajiny, mýcení břehových porostu, totální zničení meandrovitého povodí Dyje stavbou Novomlýnských nádrží. Čápové se stěhují do vyšších poloh, kde dříve vůbec nehnízdili.

Jak to víme? Je to proto, že se provádí pravidelná sčítání čapích hnízd.

Budování náhradních podložek pro čápy

Budování náhradních hnízdních podložek pro čápy bílé na samostatných sloupech se stalo trvalou součástí aktivit Veroniky. Celkově ve spolupráci s dalšími organizacemi bylo postaveno za deset let 29 podložek. Obsazenost je 30 procent, což je u těchto ptáků celkem dobrý výsledek. Revize hnízd byla provedena v roce 2005, 2008 a v roce 2011.

Podívejte se na plánek, dle kterého můžete náhradní hnízdo pro čápy sami sestavit.

Kontrola čapích podložek v roce 2008

Podívejte se na fotografie z kroužkování mláďat čápa bílého, které proběhlo za přítomnosti několika příznivců Veroniky.

 S mláďaty se musí opatrně.Rodinka v Mariánském dvoře u Pohořelic má na dohled ještě jednu podložku - že by trucovna?

 

Sledování čapích podložek za rJsou mi 3 týdny, vážím kilo a ještě neumím létat.ok 2014

Stavby umělých hnízdních podložek jsou důležité nejen pro posílení populace těchto ptáků, ale mají i nezanedbatelný výchovný a popularizační efekt. Až na naprosté výjimky je čáp bílý u nás přijímán kladně. Například u dravců je to jinak - část veřejnosti je obdivuje a chrání, část nenávidí a žádá odstřel. Čáp - symbol štěstí - může sloužit také jako symbol všeobecně přijatelného ochranářského snažení. Od roku 1996 se také naše organizace Veronica snaží řešit ochranu čápů bílých v Jihomoravském kraji a to především instalacemi umělých hnízdních podložek.

 

První podložky pro hnízdění čápů bílých jsme začali umísťovat v některých vesnicích na Břeclavsku v roce 1997, kde čápi hnízdili na místech, která byla nebezpečná často jak pro čápy samotné, tak i pro lidi. Byla to hnízda na funkčním elektrickém vedení či komíně. Kromě toho jsme se snažili řešit i hnízda, která byla sice bezpečná, ale podložku, na které čápi hnízdili, bylo nutno z nějakých důvodů zbourat. Typickým příkladem může být starý tovární komín, nebo vysloužilý zásobník na piliny, které musely být demolovány. Za takových okolností orgán ochrany přírody povolil demolice pouze za podmínky, že majitelé objektů zajistí čápům náhradní podložku. Ti se pak často obraceli právě na nás, abychom podložku zbudovali. Také se na nás obraceli přímo starostové obcí, a chtěli, abychom v jejich dědině postavili podložku a přilákali tak čápy k nim. Takové instalace nebyly moc úspěšné, protože trefit se do čapího vkusu není tak jednoduché. Avšak v obcích Rakvice a Malešovice se nám podařilo uhnízdit čápy přesto, že tam nikdy předtím nehnízdili. Ne všechny naše instalace se nám povedly. Mnohé podložky zůstávají neobsazeny i po více než deseti letech od instalace.

 

Umělé podložky (naštěstí) v kraji stavěli i jiní. Často po konzultaci s námi anebo dle vlastní úvahy. Mnoho takových hnízd bylo postaveno velmi dobře, některé instalace místních kutilů však nebyly až tak povedené. Při dobře míněné snaze jsou takové podložky dost nebezpečné, protože lidé si neuvědomí, že hnízdo může po několika letech používání vážit i mnoho metráků, v extrémním případě až tunu. Naše instalace s tím počítají. Proto jsme používali hlavně podložku na betonovém sloupu. Spolu se speciální železnou konstrukcí má taková podložka nosnost až 10 tun. Méně často jsme instalovali podložku na dřevěném sloupu, jejíž garantovaná nosnost je asi 3 tuny, ale jen za předpokladu, že je dřevo v dobrém stavu. Vzácně jsme byli nuceni provádět i speciální instalace například na komíně obecního úřadu či na hasičské věži, kde jsme nosnost zjistit nemohli.

 

V následující tabulce jsou shromážděny údaje o všech umělých podložkách pro hnízdění čápů bílých v současném Jihomoravském kraji a to bez ohledu na to, zda je čápi k hnízdění použili nebo ne. V přehledu nejsou zahrnuta hnízda čápů na lidských stavbách, které ale nebyly nijak speciálně upraveny pro hnízdění čápů (tovární komíny, střechy), ani hnízdění na stromech. Celkem jsme postavili 31 čapích podložek, v počátečním období v kooperaci s dnes již zaniklou ČSOP Veverka. Radou, pokynutím projektové dokumentace nebo pomocí jsme se podíleli na stavbě dalších 7 podložek. Kromě toho evidujeme 12 podložek, které postavil někdo jiný. Za celou dobu od roku 1998 do roku 2014 pouze 3 podložky fyzicky zanikly (byly odstraněny). Dohromady tedy v Jihomoravském kraji v letech 1997 až 2014 vzniklo 50 umělých hnízdních podložek. Z toho 29 jich bylo postaveno na betonovém sloupu s železnou nástavbou, 7 na dřevěném sloupu s železnou nástavbou, 4 na železném sloupu. Na speciální podložce na komíně je 7 hnízd a na hasičské věži 2 podložky, a na střeše budovy jedna.

 

 

ObecUmístěníInstalovalZaloženoZanikloPoznámka
Blížkovice (ZN) na železném sloupu někdo jiný   - instaloval pan Bloudíček
Boskovice (BK) komín autolakovna někdo jiný ve spolupráci s Veronicou 1999 - instaloval majitel objektu, ČSOP Veronica hnízdo upravila
Deblín (BO) na dřevěném sloupu  Veronica 2004 - instaloval ČSOP Veronica a Veverka
Dolní Věstonice (BV) na hasičské věži Veronica 1999 2012 instaloval ČSOP Veronica a Veverka
Horní Věstonice (Sp. Hospoda) (BV) na betonovém sloupu Veronica  1997 - nikdy tam nezahnízdili
Ivaň (BO) vedle komína umělá podložka někdo jiný ve spolupráci s Veronicou  1997 - vedle komína podložka
Jamolice (ZN) na betonovém sloupu Veronica  2001 - nikdy tam nezahnízdili
Jedovnice I. (Kamnárna) (BK) na dřevěném sloupu Veronica  2003 - nikdy tam nezahnízdili
Jedovnice (školka) (BK) na nepoužívaném komíně někdo jiný ve spolupráci s Veronicou  2006 - instalovala obec
Jevišovka (BV) na hasičské věži umělá podložka někdo jiný 2000 - instalovala obec
Lipov (HO) na železném sloupu někdo jiný 2013 - instalovala obec
Lysice (BK) na komíně někdo jiný 2001 - v objektu uměleckého kovářství
Malešovice (BO) na betonovém sloupu Veronica 2000 - instaloval ČSOP Veronica a Veverka
Mikulov (BV) na betonovém sloupu Veronica  2003 - instaloval ČSOP Veronica a Veverka a fi. Mach a Báta
Milotice (HO) železná podložka vedle komína někdo jiný 2014 - instaloval správce zámku
Modřice (BO) na betonovém sloupu Veronica  2013 - instaloval ČSOP Veronica a město Modřice
Nová Ves - Mariánský dvůr (BV) na betonovém sloupu Veronica  1999 - 1999 starý sloup el. vedení odstraněn
Pavlov - družstvo (BV) na betonovém sloupu někdo jiný 2000 - instalovala obec
Plenkovice (ZN) na betonovém sloupu někdo jiný ve spolupráci s Veronicou  2013 - hnízdo postaveno obcí s odborným dohledem Veronica
Podivín (BV) na betonovém sloupu Veronica 2001 - nikdy tam nezahnízdili
Pohořelice - Smolín (BO) na betonovém sloupu Veronica 2001 - instalováno místo starého sloupu elektrického vedení
Popice (BV) na betonovém sloupu Veronica  1999 - nikdy tam nezahnízdili
Pouzdřany I. (u rybníka) (BV) na betonovém sloupu Veronica  1998 - nikdy tam nezahnízdili
Pouzdřany II. (u Srnců) (BV) na betonovém sloupu Veronica 1998 - instalováno místo starého sloupu elektrického vedení
Přísnotice (BO) na betonovém sloupu Veronica 1999 - nikdy tam nezahnízdili
Rakvice I. (u kanálu) (BV) na betonovém sloupu Veronica 1998 - instaloval ČSOP Veronica na popud obce
Rakvice II. (Trkmanec) (BV) na betonovém sloupu Veronica 2005 - podložka přemístěna z lokality Rakvice u čistírny
Rakvice III. (U čistírny) (BV) na betonovém sloupu Veronica  1998 2005 hnízdo zaniklo přemístěním podložky do lokality Trkmanec 2005
Rousínov (VY) na betonovém sloupu někdo jiný 2000 - instaloval ČSOP Rousínov
Sedlec (Přípojka) (BV) na odstaveném sloupu 22kW Veronica  ? - spontánně obsazeno čápy, v roce 2004 upraveno
Sedlec (Výtopa) (BV) na betonovém sloupu Veronica  1999 - nikdy tam nezahnízdili
Sedlec (Nad poštou) (BV) na betonovém sloupu někdo jiný 2011 - instalovala obec a CHKO Pálava
Sedlec (Váhovna) (BV) na betonovém sloupu Veronica  1999 - instalováno místo starého sloupu elektrického vedení
Sedlec (Na pláži) (BV) na betonovém sloupu Veronica 1999 - nikdy tam nezahnízdili
Slavkov u Brna (VY) na komíně autoopravny někdo jiný ve spolupráci s Veronicou 2001 - instaloval pan Vrána

Starovice (BV)

na betonovém sloupu Veronica 2003 - instaloval ČSOP Veronica u rybníka, později podložka přesunuta do obce

Strachotín (BV)

 na betonovém sloupu Veronica
 
 2002  - osud podložky neznámý

Strachotín (Fiala) (BV)

na železném sloupku ve štítu budovy někdo jiný  2000  - instaloval pan Fiala

Strážnice (střecha školy) (HO)

 na dřevěné podložce na střeše někdo jiný   1985  - instaloval školník

Strážnice (u Sk. brány) (HO)

na dřevěném sloupu někdo jiný   2010  - instaloval pan Michna

Studnice (VY)

na betonovém sloupu Veronica  1998  - instaloval ČSOP Veronica na popud obce

Těšany (BO)

na dřevěném sloupu Veronica   1999 - instaloval ČSOP Veronica a Veverka
Tvarožná Lhota (HO) na betonovém sloupu někdo jiný   2006   instalovala obec
Tvrdonice (BV) na dřevěném sloupu někdo jiný ve spolupráci s Veronicou   2000  2009 instaloval místní občan
Valtice (BV) na betonovém sloupu Veronica   2000  - na pozemku pana Košťála

Velké Opatovice (BK)

na betonovém sloupu někdo jiný ve spolupráci s Veronicou   2003  - instalovali hasiči

Velešovice (VY)

na betonovém sloupu někdo jiný ve spolupráci s Veronicou   2006  - instalovala obec

Veverská Bítýška (BO)

na dřevěném sloupu Veronica   1997  - instaloval ČSOP Veronica a Veverka

Vlasatice (BV)

komín obecního úřadu Veronica   2000  - instaloval ČSOP Veronica a Veverka

Židlochovice (BV)

 na dřevěném sloupu Veronica  1999  -

instaloval ČSOP Veronica a Veverka

 

V letech 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014 jsme existující podložky kontrolovali buď prostřednictvím našich zpravodajů anebo osobně. Všechny podložky máme fotograficky zdokumentovány. Ze všech 50 podložek alespoň 1 x bylo obsazeno 24, což je 48 %, z „našich“ 31 podložek bylo aspoň jednou použito 10, což je 32 %. Ze všech podložek nejúspěšnější byly instalace, které nahrazovaly již existující hnízdo – 7 podložek z 8 instalovaných (88%) a nebo již existující hnízdo jen zpevňovaly či upravovaly - 7 (100%), velmi málo úspěšné byly instalace hnízd v obcích, kde čápi nikdy předtím nehnízdili - obsazeny alespoň jednou byly jen 2 z celkem 18 instalací (11%).

 

Z uvedených čísel vyplývá, že instalace umělých hnízdních podložek pro čápy bílé není činnost pro přežití jejich populace nezbytná (ostatně stejně jako vyvěšování budek pro doupné ptáky), ale činnost zajímavá pro obě strany – tedy jak čápy, tak lidi.

 

Kroužkování čápů 2015

Dne 29. 6. 2015 proběhlo ve Strážnici u Zahrádkářského centra Michna a syn kroužkování čtyř čapích mláďat. Kroužkování provedl RNDr. Mojmír Vlašín. Podívejte se na fotografie z kroužkování mláďat čápa bílého.

 


© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube