Péče o handicapované živočichy

Kam se zraněným nebo dezorientovaným živočichem

Akutní nonstop poradenství péče o handicapované živočichy: 602 404 285 (Mojmír Vlašín)

Mapa stanic pro handicapované živočichy na webu ČSOP

Podstatnou část odborné pomoci živočichům, kteří ji potřebují, poskytuje tzv. Národní síť stanic pro zraněné a jinak handicapované živočichy. Pokud umístíte nalezené zraněné zvíře do stanice zapojené do národní sítě, máte jistotu, že o ně bude dobře postaráno. Národní síť vznikla díky iniciativě Českého svazu ochránců přírody , který v roce 1997 předložil návrh na její zřízení Ministerstvu životního prostředí. Od té doby se počet členských stanic sítě neustále zvyšuje.

Stanice, které jsou zařazeny do národní sítě, musí splňovat několik podmínek. Musí vlastnit příslušné výjimky pro držení volně žijících živočichů. Stanice i její pracovníci musí splňovat základní hygienické a veterinární předpisy i chovatelské zásady. Každá stanice má vyčleněnou územní působnost, kterou spravuje, a kde je k dispozici orgánům státní ochrany přírody. Minimální rozlohou takového území je okres. Stanice musí mít k dispozici odpovídající personální, technické a prostorové zázemí (prostory musí mít provozující subjekt ve vlastnictví či nájmu na minimální dobu 10 let). Také musí mít určenou osobu zodpovědnou za provoz, jež musí mít odpovídající kvalifikaci, chovatelskou průpravu a praktické zkušenosti s ochranou volně žijících živočichů. Pro bližší informace o národní síti je možné se obrátit na Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP, Uruguayská 7, Praha 2, 120 00, tel.: 222 516 115, fax: 222 511 496, e-mail: csop@csop.cz.

V Brně a okolí se můžete obrátit na nás zejména pokud jde o netopýry, obojživelníky a plazy. V ostatních případech se obracejte na kontakty uvedené níže.

Veronica a práce s handicapovanými živočichy

Veronica je členem sítě stanic pro handicapované živočichy, ve spolupráci s Zoo Brno, Ústavem botaniky a zoologie PF MU , AOPK ČR a Ptačím centrem pečuje o živočichy v nouzi.

Zoo Brno

Stanice je dislokována v Jinačovicích

Telefon: 702 137 837, e-mail: zsjinacovice@zoobrno.cz, internetové stránky

Spádová oblast Kuřimsko, Rosicko a Brno-Bystrc a Brno-Kníničky, ale řeší případy po celém Brně. Po předchozí domluvě telefonem, mohou lidé živočicha přinést i na vrátnici zoo.

Ptačí centrum Brno

Kontaktní osoba: Zdeněk Machař
Adresa: Štěpánská 4B, 602 00 Brno
Telefon: 543 239 396 , mobil: 602 524 228
E-mail: zdenek.machar@volny.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Roman Zajíček
Adresa: Kotlářská 51, 602 00 Brno
Telefon: 549 210 226
E-mail: roman. zajicek@nature .cz

Akademie věd ČR - ústav biologie obratlovců

Adresa: Květná 8, , 603 65 Brno
Kontatní osba : Jan Zukal
Telefon: 543 321 306

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra zoologie

Kontaktní osoby: Jiří Gaisler, Zdeněk Řehák, Tomáš Bartonička
Adresa: Kotlářská 2, 602 00 Brno
Telefon: 541 129 111
E-mail: gaisler@sci.muni.cz, rehak@sci.muni.cz

Záchranná stanice pro netopýry hl. města Prahy

Adresa: Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10
Telefon: 607 642 634 , 732 649 394

Seznam stanic pro handicapované živočichy v celé republice 

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 26. 6. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube