Chráníme klima a učíme ostatní jak na to

Změna klimatu je jednou z největších výzev, před kterou lidstvo na začátku 21. století stojí. Věnujeme se ochraně klimatu především v souvislosti s využitím úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Víme, jak ochránit klima na úrovni jednotlivce, obce, regionu i republiky; známe technologie a postupy, materiály a zásady a účinně je šíříme a napomáháme jejich prosazení do praxe. Překládáme odborné texty, organizujeme semináře, exkurze a radíme těm, kteří o to stojí. Jsme součástí České klimatické koalice.

Základním východiskem našeho klimatického programu je ochrana zemského klimatu snižováním emisí oxidu uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosilních paliv a přispívají k efektivnímu využívání energie. Dlouhodobě se podílíme na řadě pilotních projektů, které se nejčastěji realizují v Centru modelových ekologických projektů v Hostětíně s cílem ukázat 100% nefosilní vesnici.

Banner ChytreEnergie.info

Dále se zaměřujeme na vzdělávací a osvětovou činnost a na podporu dalších nevládních organizací při prosazování těchto principů do regionálních i celostátních konceptů. Překládáme a publikujeme zásadní světové texty věnované klimatickým změnám. Přečtěte si je!

Novinka: Přečtěte si zcela nový a komplexní vzdělávací text o ochraně klimatu (léto 2015).

Hodina Země

Hodina Země je každoroční březnová událost pořádaná WWF, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, štítu firmy nebo ve vlastním obýváku. V České republice ji koordinuje Ekologický institut Veronica. Podívejte se, co se dělo v minulých letech a přidejte se k letošnímu ročníku! Logo 60+ zdůrazňuje, že Hodinou Země naše snahy ochranu klimatu pouze začínají a je třeba se této problematice věnovat celoročně.

Výstava Prima Klima

Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie? Jak reguluje teplotu plynný obal Země? Co způsobuje svých chováním člověk? Jde o problém lokální či globální? Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu? Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích? Na tyto otázky dává odpověď unikátní putovní výstava „Prima Klima“. Výstava je k zapůjčení zdarma, lze k ní objednat prohlídku s odborným lektorem.

Úmluva starostů a primátorů

Úmluva starostů a primátorů (či Pakt starostů a primátorů) je v současné době nejdynamičtější sítí evropských měst, která se dobrovolně zavazují k aktivní ochraně klimatu. Zatímco v Evropské Unii již každý třetí člověk žije ve městě, které je součástí této organizace, v České republice je prozatím jediným městem Jeseník. Doufáme, že se k těmto městům v nejbližší době přidá také město Brno. Informace a konzultace ale nabízíme všem městům a obcím se zájmem o ochranu klimatu.

Klimatický vzdělávací systém KlimaMoodle

O problematice změny klimatu se můžete dozvědět více také prostřednictvím strukturovaného e-lerningového systému. Ten je určen pro široké spektrum zájemců, nabízí postupně se s klimatickou problematikou seznámit a do budoucna nabídne i možnost prohloubit dosavadní znalosti pokročilejších žáků.

Klimatická koalice

Jsme členem České klimatické koalice. Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích. Jedná se o platformu neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Resilience

je schopnost vypořádat se se změnami a nadále je rozvíjet. To se týká jak odolnosti vůči šokům a poruchám (jako jsou bezprecedentní průběhy a změny počasí nebo finanční krize), tak schopnosti přinést v důsledku těchto událostí obrodu a inovace. Pojem nabízí pochopení, proč udržitelná řešení přinášejí nezávislost (na vnější podpoře), zvyšují i bezpečnost (krizové situace jsou oddáleny, jen čelíme složitějším podmínkám, ale jsme na ně připraveni), zvyšují odpovědnost za sebe sama, za svou obec. 

Přečtetě si více o resilienci

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 6. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube