Právní výhrada

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.veronica.cz, tzn. na doméně veronica.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.

Bezplatně využít můžete data a informace z našich internetových stránek www.veronica.cz pouze a jen pro osobní účely. Úplatné šíření těchto dat a informací je bez písemného souhlasu provozovatele (ZO ČSOP Veronica) webových stránek zakázáno. Zakázáno je také publikování dat a informaci v jakékoliv formě bez souhlasu autorů a provozovatelů webových stránek www.veronica.cz., výjimkou jsou zákonem povolené dílčí citace.

Prosíme, nekopírujte souvislé kusy textu z našich stránek, nevystavujte na vaše webové stránky naše pdf dokumenty. Budeme rádi, budete-li na naše soubory či texty odkazovat.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 9. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube