Bio a místní potraviny

Jídlo s příběhem - dobré pro lidi i krajinu.

V Brně fungují skupiny komunitou podporovaného zemědělství.

Současné intenzivní zemědělství často neprospívá přírodě i na­šemu zdraví. Z rozlehlých lánů polí je splavována úrodná půda, chybí meze a remízky pro přirozený život ptáků či drobné zvěře, ve velkokapacitních chovech trpí namačkány ve špatných podmínkách miliony hospodářských zvířat. Především ale stále rostoucí množství umělých hnojiv a chemických postřiků zhoršuje kvalitu potravin, které jíme. Proto se v zahraničí i u nás čím dál více rozví­jí ekologické zemědělství, které vznikalo od 60. let 20. století jako reakce na znečišťování životního prostředí. Ekologické zemědělství nepoužívá rizikové chemické látky a zajišťuje důstojné podmínky pro chovaná zví­řata. Výrobky pocházející z takových ekologických farem jsou označovány jako biopotraviny.

Co je to vlastně bio a co mi může přinést?

Slovo biopotraviny má přesný význam! Biopotraviny jsou vyrobeny z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstova­ných, chovaných a zpracovaných podle zákona o ekologic­kém zemědělství č. 242/2000 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Biopotraviny neobsahují zbytky pesticidů, prů­myslových hnojiv a antibiotik, protože nesmějí být zvířatům přidávána do potravy. Při zpracovávání bioproduktů je zakázáno používat chemická aditiva (umělá barviva, sladi­dla, konzervační látky nebo syntetické chuti) a metody jako ionizující ozařování nebo genetické inženýrství. Navíc jsou celou cestu z pole až na pult obchodu přísně sledovány kontrolními organizacemi pro ekologické zemědělství (KEZ, Abcert, Biokont).

Jak bio poznám? Na první pohled

Produkt ekologického zemědělství z ČR Značení biopotravin v EUBiopotraviny vyrobené v České republice poznáte podle národní bio­značky - tzv. zelené zebry, kromě ní najdete na výrobku také kód příslušné certifikační organizace. Od roku 2010 povinně nesou všechny biopotraviny vyprodukované v EU také evropskou bioznačku - zelený list z hvězdiček. Čeští distributoři tedy povinně na obalech umisťují obě značky. Krom toho musí být na obale balených potravin napsána země původu zemědělských surovin, ze kterých je výrobek vyroben. Více na webu Ministerstva zemědělství.

Co všechno může být bio? Všechno

V kvalitě bio si dnes můžeme koupit téměř cokoliv. Tedy zdaleka nejen obiloviny a luštěniny, ale i maso, máslo a mléčné výrobky, zeleninu, ovoce, celozrnné i bílé těstovi­ny, dětskou výživu, pochoutky jako např. kečup, chip­sy, víno, čokoládu nebo uherák z nefalšovaného biovepřo­vého. Na českém trhu je několik tisíc druhů biovýrobků. Zdaleka tedy neplatí, že bio = zdravá výživa pro lidi s dietou. Na druhou stranu se zdravější typy potravin s bio nepřímo pojí tím, že je zákazníci  vyžadují a spojují si bio s přínosem pro své zdraví. Častěji tedy najdete biomouku celozrnou než bílou, bio hnědý třtinový cukr než bílý řepný a podobně. V poslední době je rozvinutý také prodej biopotravin přes internet, ve vyhledávači si rychle najdete vhodný obchod. Tento způsob je obzvlášť výhodný pro obyvatele menších obcí, kde jsou biopotraviny málo dostupné - přes internet si lze objednat zásilku pohodlně až do domu.

Jak bio nakupovat? Na mnoho způsobů

Největší odbyt biopotravinám dnes tvoří super- a hypermarkety. Potraviny se značkou bio tak najdete v téměř každém řetězci, někdy ve speciální sekci, častěji a správněji teď už ale mezi ostatními potravinami podle kategorií. Pokud je vám spíše sympatické podporovat menší obchody, v každém městě existuje prodejna zdravé výživy, kde lze biopotraviny sehnat, často má jiný sortiment než v supermarketech.

Důležitou cestou nákupu je ovšem také přímý prodej biopotravin. Umožňuje zemědělci prodat svoje výrobky přímo zákazníkovi prakticky bez dalších prostředníků. Pro životní prostředí i pro vaši peně­ženku je nákup přímo u pěstitele jedno z nejlepších řešení.

Je bio dražší? Je, ale dá se na to vyzrát

Biopotraviny jsou dražší, některé méně, některé více, pro­tože na jejich výrobu jsou celkově vynaloženy vyšší nákla­dy. Ekozemědělci mají většinou o trochu nižší výnosy, výrazně větší podíl ruční práce a vyšší náklady spojené s certifikací bio. Aby­chom mohli mít ve značku bio důvěru, byl vyvinut systém kontroly a označování produktů, který také něco stojí. V ekologickém zemědělství nelze nic nepřiro­zeně urychlovat, takže rostliny a zvířata mohou růst o něco déle, což se opět projeví v ceně. Navíc při výrobě biopotravin cena naroste už tím, že primární suroviny jsou dražší a méně dostupné a na trhu existuje menší konkurence.

Pro běžného spotřebitele není jednoduché cenu potravin správně vnímat. Mnoho běžných potravin je naopak velmi levných a jejich cena často nepokrývá výrob­ní náklady, vůbec se k nim nepočítají náklady na škody na život­ním prostředí (tzv. externality). Přitom kdybychom nakupovali o trochu menší množství jídla a více základních surovin přímo od farmářů, mohli bychom jíst téměř vše v biokvalitě, a to za stejný obnos peněz, jaký vydáváme například při „výhodných" nákupech v hypermarketech.

Záleží hodně na tom, kde a jak se rozhodneme biopotraviny nakupovat: přímý nákup u ekozemědělce nebo v bioklu­bech je cenově příznivější.

České bio? Ano, ale málo

Největším zpracovatelem a distributorem biopotravin v ČR je PRO-BIO, obchodní společnost. Provozuje vlastní bio­mlýn, zpracovnu a balírnu. Mezi další dodavatele biopotra­vin patří firmy Country Life a Bionebio. Českých potravinářských firem, které se rozhodly vyrábět kromě konvenční výroby také v biokvalitě, začíná přibývat, vedou mezi nimi mlékárny.

Poptávka po biopotravinách rok od roku roste, nyní se hovoří přímo o boomu. Dle toho se zvyšuje i počet míst, kde lze bio nakoupit, stejně jako sortiment. Bohužel této rych­losti neodpovídá nárůst počtu českých potravin produkujících ekozemědělců a chybí také zpracovatelé, proto se k nám nadpoloviční většina prodávaných biopotra­vin dováží. Nejde jen o exotické potraviny, které u nás zís­kat nemůžeme, ale také o mléčné produkty, maso, obilniny a různé zpracované biopotraviny jako ovocné šťávy a nápo­je, omáčky, pomazánky, džemy, sladidla, cukrovinky, oleje a tuky. Většina tohoto zboží pochází z Německa, Itálie, Rakouska, Nizozemska a Belgie, výjimkou není však ani biopohanka z Číny.

Dovoz potravin na velké vzdálenosti přitom může setřít výhody z ekologického pěstování, proto je z hlediska přemýšlivého zákazníka důležité i u biopotravin zohledňovat místo původu a podporovat místní a české eko­zemědělce a výrobce.

Kde koupit bio a místní potraviny na jižní Moravě? Najděte si v Ekomapě!

Nevíte, kde v Brně ve vaší městské části nejblíž nakoupit místní biopotraviny? Nebo kde je nejlepší vyzvednout si bedýnku čerstvé zeleniny od jihomoravského ekofarmáře cestou z práce? Podívejte se na přehlednou Ekomapu - sekce v menu Nákupy od farmářů. Najdete zde obchody, které prodávají biopotraviny (mimo super- a hypermarkety), odběrná místa bedýnek, farmářské trhy, ale i další ekologicky šetrné varianty nakupování i trávení volného času.

V Brně každoročně organizujeme biojarmark, který je místem setkání ekologických zemědělců, místních výrobců potravin a spotřebitelů, kteří mají rádi jídlo zblízka. Je to akce, kterou se snažíme podporovat rozvoj trhu s bioprodukty a propagovat stravování zdravé jak pro spotřebitele, tak pro krajinu. Seznam prodejců letošního již dvacátého třetího ročníku najdete v adresáři.

Několik rad na závěr

Buďte svému jídlu blíž:

  • upřednostňujte české výrobky, domácí stravu a místní speciality
  • při nákupu upřednost­ňujte menší soukromé obchody s potravinami
  • zásobujte se přímo u ekozemědělce z vašeho okolí
  • staňte se čle­nem bioklubu nebo založte s přáteli svůj vlastní
  • kupuj­te místní biopotraviny, kdykoliv je to možné
  • kupujte bio­potraviny
  • vytvořte skupinu odběratelů a objednávejte si kvalitní české potraviny ve velkém přímo u výrobců
  • nakupujte na tržnici od našich pěstitelů a zahrádkářů a ne u prodejců nakupujících zeleninu a ovoce z velkoobchodů
  • pokud u vás již tržnice nefunguje, pokuste se o její znovu­obnovení
  • pěstujte a zahradničte sami, je to osvědčený způ­sob, jak dostat na svůj stůl čerstvé místní biopotraviny

Shrnutí - proč přepnout na BIO?

Biopotraviny jsou zdravé, kvalitní a chutné. Jejich nákupem podporujeme ekologické zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí a tím pádem dlouhodobě výhodné pro nás všechny.

Více informací na

Aktualizace webových stránek podpořena projektem: „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně“, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Logolink OPVK

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 10. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube