Praktický rádce Brňana – živočichové

Vztah k přírodě si často vytváříme na základě osobního kontaktu s živými tvory. Správný vztah k nim znamená však kromě radosti také povinnosti a péči. A to nejen k těm našim vlastním.

Ochrana živočichů je legislativně ošetřena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky obchodu a dalšího nakládání s chráněnými druhy živočichů upravuje zákon č. 16/1997 Sb., a zákon č. 100/2004 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (zákon CITES), ve znění pozdějších předpisů.

Jste svědkem týrání zvířat?

Zvířata jsou chráněna samostatným zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte Městskou policii, tel. 156.

V ostatních případech kontaktujte:

 • Krajskou veterinární správu pro JmK, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz, www.svscr.cz (odborníci posoudí stav zvířete - na základě jejich návrhu lze ve správním řízení odebrat týrané zvíře).
 • Ústřední komisi na ochranu zvířat (při Ministerstvu zemědělství), Těšnov 17, 117 05, Praha 1, tel.č. 221 812 326, fax 221 812 967, e-mail: ukoz@mze.cz, www.mze.cz pod odkazem „Ochrana zvířat".
 • Nadaci na ochranu zvířat (domácí zvířata), Pacovská 31, Praha 4, tel. 222 135 460, e-mail: nadace@ochranazvirat.cz, www.ochranazvirat.cz.
 • příslušný ÚMČ (viz seznam).

Co se mj. považuje za týrání zvířat?

 • nucení zvířete k výkonům, které překračují jeho síly
 • omezování výživy a napájení zvířete z jiných než zdravotních důvodů
 • cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném zvířeti
 • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu
 • chování zvířete v nevhodných podmínkách
 • zacházení se zvířetem nebo jeho přeprava způsobem, který mu způsobuje bolest
 • používání prostředků k uvázání zvířete, které mu způsobují utrpení

Co dělat s poraněným zvířetem?

Najděte si stanici pro handicapované živočichy či útulek na naší Ekomapě.

Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat. Pokud najdete zdánlivě opuštěné zdravé mládě savce (zejména srnče, zajíčka apod.), ponechte ho na místě a nedotýkejte se ho! Rodiče svá mláďata často krátkodobě opouštějí např. při hledání potravy. Odchov takového mláděte v zajetí je velmi náročný, jeho návrat do přírody problematický a často nemožný. Výjimkou jsou mláďata veverek, která, pokud je naleznete samotná volně v přírodě, potřebují vždy lidskou pomoc.

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - nonstop ambulance, tel. 541 561 111.

domácí zvířata

 • zaběhnutá zvířata: Městská policie, tel.č. 156
 • Klinika chorob přežvýkavců (VFU), tel.č. 541 561 111, www.vfu.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (VFU), Palackého tř. 1/3, p. Knotek, tel. 541 562 381, e-mail: knotekz@vfu.cz
 • Svaz chovatelů, Praha, tel.č. 284 683 441, e-mail: sekretariat@cschdz.cz, www.cschdz.cz
 • Útulek pro opuštěná zvířata při Městské policii Brno, Bystrcká 46, Brno-Komín, tel. 541 420 111

lovná zvěř (srnci, zajíci...)

 • Českomoravská myslivecká jednota, Všetičkova 5, Brno, tel. 543 210 308, e-mail: oms-brno@volny.cz

ptáci

 • p. Machař, Ptačí centrum, Štěpánská 4b, tel.č. 543 239 396, 602 524 228
 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 25/2, tel.č. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz
 • ZOO města Brna od 30.6. 2011 nepřijímá zraněné živočichy, ukončila svoji činnost jako stanice pro handicapované živočichy

Dočasně je třeba se obracet na některou z těchto záchranných stanic:

 • ZS Zelené Vendolí - Tišnov, Blansko, Kuřim, Boskovice (tel. 604 830 851)

 • ZS Němčice - Židlochovice, Pohořelice, Hustopeče, Šlapanice, Brno, Slavkov u Brna,
  Bučovice, Vyškov (tel. 602 587 638)

 • ZS Pasíčka - Rosice, Ivančice, Moravský Krumlov (tel. 777 678 777)

 • ZS Buchlovice - Mikulov, Břeclav, Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou (tel. 732 250 240)

 • ZS Pavlov - Znojmo (tel. 734 309 798)

dravci a sovy

 • p. Machař, Ptačí centrum, Štěpánská 4b, tel. 543 239 396, 602 524 228

kroužkovaní ptáci

Při potřebě krmení nabídněte ptákům vodu, ptačí zob, kukuřici, nevařenou rýži apod.

 • dělený kroužek, který lze roztáhnutím lehce sundat, s označením Národní muzeum (příp. cizojazyčně) předat kroužkovací stanici Národního muzea Praha, Hornoměcholupská 34, 109 00 Praha 10, tel. 271 961 256, e-mail: birdringczp@vol.cz.
 • poštovní či chovatelský holub (s pevným kroužkem) - nechat ptáka odpočinout, napít, nakrmit (libovolné zrniny či luštěniny: pšenice, ječmen, kukuřice, hrách), případně veterinárně ošetřit.

Od konce dubna do konce září probíhají na celém území Evropy každoročně tréninky a závody poštovních holubů. Ne vždy se však takovém závodníkovi podaří dosáhnout svého cíle, domovského holubníku. Může mu v tom zabránit nepřízeň počasí, momentální indispozice, poranění dravcem a podobně. V takovém případě je pro holuba nejdůležitější co nejrychleji znovu získat vyčerpané zásoby sil a sebevědomí k druhému, úspěšnému pokusu o návrat domů. Pokud najdete poštovního holuba s poraněním, znemožňujícím trvale let, předejte jej prosím některému chovateli ve Vašem okolí. Pokud najdete mrtvého poštovního holuba, bude Vám majitel vděčný za nahlášení čísla kroužku a místa nálezu. Nahlásit jej můžete přímo příslušné organizaci dle čísla spolku, nebo e-mailem správci  webové stránky Svazu chovatelů holubů

 • Svaz chovatelů holubů, Brno, p. Polívka: tel. 530 345 016, 723 747 183, Vančurova 54, Brno, e-mail: polivka.a@volny.cz, jaroslav.novotny@ukzuz.cz.
 • Oblastní sdružení chovatelů holubů Jihlava, p. Dohnal, tel. 567 212 718.

Při problémech s přemnožením holubů v půdních prostorách apod. se obracejte na ÚMČ nebo správce objektu.

netopýři

 • ZO ČSOP Veronica, p. Vlašín, Panská 9, tel. 542 422 750, e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz
 • Přírodovědecká fakulta MU, katedra zoologie, Kotlářská 2, p. Bartonička, tel.:č. 774 080 402, e-mail: bartonic@sci.muni.cz, p. Řehák tel. 532 146 297, e-mail: rehak@sci.muni.cz
 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 25/2, tel.č. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz

ježci

 • Záchranné stanice pro handicapované živočichy - viz. seznam
 • ZO ČSOP Veronica

plazi

 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 51, tel. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (VFU), p. Knotek, Palackého tř. 1/3, tel. 541 562 381, e-mail: knotekz@vfu.cz
 • ZOO města Brna od 30.6. 2011 nepřijímá zraněné živočichy, ukončila svoji činnost jako stanice pro handicapované živočichy. Viz. seznam dočasně zastupujících záchranných stanic.

žáby a ostatní obojživelníci

 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (VFU), p. Knotek, Palackého tř. 1/3, tel. 541 562 381, e-mail: knotekz@vfu.cz

tahy obojživelníků přes komunikace

 • AOPK, p. Koukal, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, e-mail: stanislav_koukal@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • ZO ČSOP Veronica, p. Vlašín, Panská 9, tel. č. 542 422 755, e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz

veverky

Záchranná stanice pro veverky Pinky, sídlo u Chvaletic, mezi Kolínem a Pardubicemi. V případě nálezu mláděte, zraněné či jinak potřebné veverky volejte tel. 606 070 632, pokud je obsazeno, tak 728 986 350.

Co s opuštěným psem nebo kočkou?

 • Útulek pro opuštěná zvířata při Městské policii Brno, Bystrcká 46, Brno-Komín, tel.č. 541 420 111
 • kontaktujte ÚMČ (viz seznam)
 • www.kocka-info.cz (info o nalezené či ztracené kočce)
 • Brněnský Max, Elen Maňasová, tel.č. 603 504 660

Chcete se ujmout opuštěného zvířete?

 • Útulek pro opuštěná zvířata při Městské policii Brno, Bystrcká 46, Brno-Komín, tel. 541 420 111

Kam můžete svěřit do péče Vašeho psa v době Vaší nepřítomnosti?

 • Psí hotel, pí Tošnarová, Travní 1, tel.č. 547 354 525
 • Psí hotel, Křižíkova 9, tel.č. 602 744 535, 602 827 837

Prodává někdo chráněné druhy živočichů?

 • ČIŽP, odd. ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel. 545 545 111, 731 405 100, e-mail: podatelna@bn.cizp.cz
 • Městská policie, tel.č. 156
 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • OŽP MMB, referát ochrany přírody a krajiny, Kounicova 67, tel. 542 174 500

Kdo Vám poradí při problémech s chovem či zdravotním stavem Vašich domácích zvířat?

Zde podají informace o doporučených privátních veterinárních lékařích pro danou část města:

 • Krajská veterinární správa pro JmK, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz
 • příslušný ÚMČ (viz seznam)
 • DDM Kamenačky, chovatelská stanice, tel. 539 085 763

plazi

 • AOPK, p. Zajíček, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, 603 491 621, e-mail: roman_zajicek@nature.cz, www.ochranaprirody.cz
 • VFU, p. Knotek, Palackého tř. 1/3, tel.č. 541 592 381, e-mail: knotekz@vfu.cz

Máte obavy z roje či hnízda včel nebo vos?

 • Volejte Hasičský záchranný sbor JmK, tel.č. 150
 • Sekretariát českého svazu včelařů, Křemencova 8, Praha 1, tel. 224 934 082

Nevíte, co s uhynulým zvířetem ve městě či jinde?

Dle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. je chovatel povinen uhynulé zvíře zužitkovat. Pokud to není možné, musí ho neškodně odstranit. U zvířat do 30 kg hmotnosti může zdechlinu zakopat do hloubky 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Toto není povoleno v místech, kde je vysoká hladina spodní vody nebo v ochranném pásmu, odkud se odebírá pitná voda. Další možností je obrátit se na specializovanou asanační firmu.

 • Městská policie, tel.č. 156
 • V případě předchozího kontaktu uhynulého zvířete s člověkem, při podezření na nakažlivou chorobu nebo v případě nálezu více mrtvých živočichů pohromadě: Krajská veterinární správa pro JmK, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, Brno, tel. č. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz
 • Placený sběr, svoz a likvidace: fa Agris, s.r.o., Medlov 175, tel. 546 443 248
 • Uhynulé volně žijící druhy: MZM, Zoologické oddělení, Zelný trh 6, tel. 542 321 205, kl. 236 nebo 234, e-mail: zoologie@mzm.cz
 • Kroužky uhynulých ptáků: viz otázku „Co dělat s poraněným zvířetem? - kroužkovaní ptáci"

Co s mrtvým živočichem, který je vhodný k preparaci?

 • Volejte MZM, Zoologické oddělení, p. Prášek, tel.č. 542 321 205, e-mail: zoologie@mzm.cz

Nelíbí se Vám, že majitel nezajišťuje úklid výkalů po svém psovi?

 • Obraťte se na nejbližšího příslušníka Městské policie
 • příslušný ÚMČ (viz seznam)

Podle vyhlášky města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství musí každá osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství neprodleně odstranit znečištění veřejného prostrantví způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem. Za porušování této vyhlášky lze udělit i finanční pokutu.

Chcete oznámit výskyt chráněného či jinak zvláštního živočicha?

 • AOPK, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, e-mail: brno@nature.cz
 • MZM, p. Prášek, tel.č. 542 321 205, e-mail: zoologie@mzm.cz
 • Zelený telefon města Brna: 542 422 750, e-mail: veronica@veronica.cz

Omezují Vás významně v nějaké činnosti volně žijící zvířata?

Např. chcete rekonstruovat komín, a je na něm hnízdo čápa? Chcete sekat obilí, ve kterém hnízdí moták pochop? Chcete opravit sklep, v němž je zimní kolonie netopýrů? Chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či raci? Chcete postavit dům, a na místě stavby se nachází mraveniště?

Popřípadě loví­li Vám jestřáb pravidelně slepice, vydra ryby apod., je třeba se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné transfery těchto (mnohdy chráněných) zvířat či jinak řešit situaci.

Pokud se jedná o zvláště chráněné druhy podle vyhlášky 395/1992 Sb., je potřeba udělit výjimku ze základních ochranných podmínek.

 • AOPK, Kotlářská 51, tel. 549 210 226, e-mail: brno@nature.cz
 • ZO ČSOP Veronica, Panská 9, tel. 542 422 750, e­-mail: veronica@veronica.cz

Je možné žádat o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhyživočichů (vydra, rys, kormorán...)?

Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněné druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. V případě vydry lze poskytnout náhradu škody způsobené na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době a na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly v době vzni-ku škody oploceny. Škodu je nutné hlásit do 48 hodin od jejího zjištění na:

 • příslušný ÚMČ (viz seznam).

Zde se provede záznam o škodě a sdělí další postup. Spis se potom předává na krajský úřad, který řeší úhradu vzniklé škody. Pro radu se můžete také obrátit na:

 • Český nadační fond pro vydru, P. O. box 53, Třeboň, tel.č. 384 722 088
 • AOPK, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, e-ail: brno@nature.cz

Kteří živočichové jsou v seznamu CITES?

 • AOPK, Kotlářská 51, tel.č. 549 210 226, e-ail: brno@nature.cz

Co dělat, uteče-li zvíře ze ZOO?

 • Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156, a Zoo, tel. 721 235 232

Chcete oznámit hromadný úhyn ryb?

 • Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, tel. 548 526 336, 545 223 838, e-mail: mrsbrno@mrsbrno.cz
 • ČIŽP, odd. ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 111, e-mail: podatelna@bn.cizp.cz

Co dělat, když jsem svědkem střílení „škodné"?

Odstřel a jiný lov zvláště chráněných druhů či druhů hájených mysliveckými předpisy je zakázán.

 • Policie ČR, tel.č. 158, šetří podezření na trestné činy, např. pytláctví.

Co dělat, když jsem svědkem odchytu ptáků?

Je zakázáno používat jestřábích košů, želez, sítí, lepu a živých návnad. Odchyt ptáků za účelem výzkumu je možný jen na základě povolení. Jinak volejte:

 • Policii ČR, tel.č. 158, šetří podezření na trestné činy, např. pytláctví (tím je i nepovolené pronásledování některých dravců),
 • ČIŽP, odd. ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, tel.č. 545 545 111, e-mail: podatelna@bn.cizp.cz,
 • Krajská veterinární správa pro JmK, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, tel. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz.

Co dělat, když jsem svědkem trávení ptáků?

Státní veterinární správa mimo jiné dohlíží na dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání: je zakázáno úmyslné kladení jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování.

 • Krajská veterinární správa pro JmK, inspektorát Brno, Palackého tř. 174, tel. 541 594 472, e-mail: kvsb@svscr.cz (elektronická podatelna), www.svscr.cz,
 • ČIŽP, odd. ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, tel. 545 545 111, e-mail: podatelna@bn.cizp.cz,
 • Českomoravská myslivecká jednota, pro Brno­-město tel. 543 210 308, pro Brno-venkov tel. 542 216 486.

Organizace zabývající se právy zvířat

 • ZO ČSOP Společnost pro zvířata, Michelská 5, Praha 4, tel.č. 222 511 494, e-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz, www.spolecnostprozvirata.cz,
 • Informační centrum „Svoboda zvířat", e­-mail: info@svobodazvirat.cz, www.svobodazvirat.cz,
 • Asociace odpovědného vztahu ke zvířatům, www.aovz.cz.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 2. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube