Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2017    Zobrazit všechny případy i z archivu

Na těchto stránkách naleznete aktuální správní řízení ke kácení dřevin. V archivu naleznete všechna správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí, které aktuálně sledujeme. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Zobrazují se řízení stará maximálně 30 dní. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás, se můžete se zapojit i Vy. Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na radka.matejickova@veronica.cz.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Nejnovější případy za posledních 30 dní

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Brno-sever – kontakt na úřad: Bratislavská 70, 545 542 236

18 stromů na tř. generála Píky

Dne 13.9.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 464/87, 464/84, 464/27, 464/40 k.ú. Černá Pole v botanické zahradě. Solitérní porosty nebyly dlouhodobě udržovány a nejsou perspektivní do budoucna. Důvod asanace je výstavba nového polyfunkčního centra nad arboretem. Žádný cenný exemplář nebyl nalezen. Náhradou za asanované dřeviny bude vysazeno 52 ks stromů. Žadatelem je Josef Šebek z AP PLAN.

 

4 lípy a 2 javory na ul. Lesnická

Dne 1.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 58/1, 304 a 1287/1 v k.ú. Černá Pole, Zábrdovice a Lesná - na ulici Lesnická. Důvod je neuveden. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, p.o. Kounicova 16a, Brno, 602 00

 

Modřín na ul. Tomanova

Dne 1.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3119 v k.ú. Černá Pole. Předmět žádosti je kácení 1 modřínu. Žadatelem je doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. Důvod není uveden.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 154

Borovice v zahradě na Rezkově

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1570 v k. ú. Stránice. Předmětem je borovice o obvodu kmene 160 cm, důvodem je praskání zdí domu vlivem kořenového přírůstu. Žadatelem je Ing. Miloš Bříza, Rezkova 438/37, 602 00 Brno.

 

Javor a 2 pajasany v parku za Janáčkovým divadlem

Dne 7.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v parku za Janáčkovým divadlem. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet 2x jasan sp. (Fraxinus sp.) o obvodu kmene 193 a 171 cm a 1x javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 95 cm. Stromy jsou z větší části suché. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed.

 

Pajasan na ul. Nerudova 5

Dne 5.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1044 v k. ú. Veveří, Nerudova 5. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan o obvodu kmene 172 cm, důvodem je odlamování větví a jejich padání do prostoru hřiště, narušování zdi na hranici pozemku. Žadatelem je Společenství vlastníků jednotek , Nerudova 5.

 

Modřín v zahradě pod Červeným kopcem

Dne 30.8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 1292 v k. ú. Pisárky, obec Brno v zahradě pod Červeným kopcem. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet modřín o obvodu kmene 125 cm, důvodem je obava z pádu stromu na sousední pozemek. Žadatelem je Ing. Jiří Peloušek, Brněnská 111, 679 21 Černá Hora.

 

Pajasan na ul. Lidická

Dne 30.8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1174 v k. ú. Veveří  - Lidická 712/61. Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet pajasan žláznatý, důvodem je uschnutí stromu. Žadatelem je Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Borovice na Štefánikově

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 569/16 k.ú. Ponava, ul. Štefánikova. Žádost byla podána z důvodu realizace autobusové zastávky. Borovice roste ve svahu nad
zastávkou. V budoucnu by hrozilo ohrožení občanů stojících na zastávce. Žadatelem je Filip Bednařík.

 

2 katalpy a jeřáb v Listových kolejích

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku Listových kolejí. 1. Katalpa má proschlé kosterní větve, roste těsně u zdi. V budoucnu hrozí škody na majetku. 2. Katalpa poraněný kmen, houbová infekce, náklon. 1 ks jeřábu prostředního. Jeřáb má asymetrickou korunu, prosychá, na kosterních větvích plodnice hub. Náhradou bude vysazeno 5 ks listnatých dřevin (2 ks Prunus hillieri Spire, Prunus subhirtella Autumnalis, 2 ks Sorbus aria Magnifica). Žadatelem je VUT Brno.

 

Ttrnovník, lípa, javor u Královopolského hřbitova

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 3875, 4513 k.ú. Královo Pole. Předmětem je ks Trnovníku akátu, 1ks Lípy malolisté a 1 ks javoru klenu. asanace je oprava opěrné hřbitovní zdi u Královopolského hřbitova, žadatel Statutární město Brno.

 

topol v areálu Královopolské strojírny

Dne 13.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 4122/178. Předmětem je topol, byl již ořezán, ale narušuje statiku přilehlého objektu. Žadatelem je Ing. Roman Běloch.

 

3 akáty u OS Swinx

Dne 13. 9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 228/8 k.ú. Ponava u OS Swinx. Předmětem jsou 3 akáty, důvod asanace je ohrožení majetku a zdraví osob. Dřeviny jsou v havarijním stavu.

 

2 smrky v zahradě na Bystřinova 2243/3

Dne 13.9.2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2289
k.ú. Královo Pole, Bystřinova 2243/3. Důvodem asanace 2 smrků je ohrožení majetku a zdraví osob. Hrozí nebezpečí pádu.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Dřeviny v průmyslovém areálu pod Stránskou skálou

Dne 6.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku pč. 8742147,15 a 8757/1 v areálu pod Jedovnickou. Předmětem kácení je 10 nadlimitových a 6 podlimitových stromů, důvodem je výstavba. Žadatelem je spol. Goldpres s r.o.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Zobrazit všechny případy i z archivu

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

2 kusy ořešáků a 2 ks topolů na hřišti TJ SOKOL Brno-Řečkovice

Dne 12.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku hřiště TJ SOKOL Brno-Řečkovice při ulici Kubově, na pozemku parc. č. 3696/1 v k. ú. Řečkovice. Předmětem žádosti je záměr pokácet 2 kusy ořešáků královských (Juglans regia) o obvodech kmenů 94 a 113 cm a 2 kusy topolů černých (Populus nigra) o obvodech kmenů 94 a 129 cm. Žádost je zdůvodněna takto: „Zajištění bezpečnosti z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu stromů.“ Žádost pochází od právnické osoby, Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Řečkovice, se sídlem Vážného 19, 621 00 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Židenice – kontakt na úřad: 548 212 238

1 topol bílý a 1227 m2 keřového porostu na Staré osadě

Dne 14.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 8404/1 k. ú. Židenice a 8404/1, 8404/2, 8404/3, 8404/4, 8404/5, 8404/6, 8404/7, 8405 vše k. ú. Židenice, na Staré osadě. Předmětem je 1 topol bílý a 1227 m2 keřového porostu. Důvodem kácení topolu je jeho špatný zdravotní stav a snížená stabilita větví. Již několikrát došlo k  pádu větví do bezprostřední blízkosti frekventované zastávky MHD. Vzhledem k intenzitě využívání ploch (dopravní uzel města Brna) dochází u dřeviny ke snížení provozní bezpečnosti a nebezpečí ohrožení zdraví osob pohybujících se v blízkosti stromu. Zhoršené stanovištní podmínky a jednostranně omezený prokořenitelný prostor způsobily u dřeviny poškození kořenů a báze kmene. Jedná se o krátkověkou rychle rostoucí dřevinu, která na daném stanovišti není perspektivní. Důvodem odstranění keřového porostu je špatný zdravotní stav keřů, jejich zaplevelení náletovými dřevinami a celkově snížená vitalita v důsledku stáří dřevin. Asanace výše uvedených dřevin je plánována v rámci akce: ,,Revitalizace parčíku Stará osada“.

 

2 pajasany na rohu ulic Lazaretní a Koperníkova

Dne 12.9. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 5853/1, 5854/1, 5877/4, 5877/5 k. ú.Židenice, obec Brno na rohu ulic Lazaretní a Koperníkova. Předmětem jsou 2 ks pajasanů žláznatých (Ailanthus altissima) s obvody kmenů 225 cm a 232 cm. Hlavním důvodem kácení dřevin je výstavba sběrného střediska odpadů. Žadatelem je Statutární město Brno, městská část Brno–Židenice.

 

200 m2 keřových porostů na rohu Koperníkovi a Lazaretní

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č.
5853/1, 5854/1, 5877/4, 5877/5, roh  Koperníkovi a Lazaretní. Předmětem je 200 m2 keřových porostů dřevin. Jedná se o odstranění plevelných náletových keřových porostů pajasanu žláznatého okolooplocení výše uvedených pozemků. Keřové porosty budou odstraněny z důvodů rozsáhléhozaplevelování okolí a snížení průchodnosti přiléhajícího chodníku. Vzrostlé stromy budou
ponechány. Důvodem je podání Statutárního města Brna, Městské části Brno-Židenice

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Slatina – kontakt na úřad: Přemyslovo nám. 18, tel. 548 214 606

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Starý Lískovec – kontakt na úřad: 547 139 238

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Tuřany – kontakt na úřad: 545 128 255

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Útěchov – kontakt na úřad: 541 239 135

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vinohrady – kontakt na úřad: 544 210 839

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žabovřesky – kontakt na úřad: 549 523 566-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žebětín – kontakt na úřad: 546 217 301

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Podrobnosti k aktivitám Veroniky v oblasti kácení dřevin v Brně


 

Aktivita sledování kácení dřevin v Brně je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 22. 9. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube