Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2017    Zobrazit všechny případy i z archivu

Na těchto stránkách naleznete aktuální správní řízení ke kácení dřevin. V archivu naleznete všechna správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí, které aktuálně sledujeme. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Zobrazují se řízení stará maximálně 30 dní. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás, se můžete se zapojit i Vy. Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na radka.matejickova@veronica.cz.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Nejnovější případy za posledních 30 dní

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Brno-sever – kontakt na úřad: 545 542 232

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 171

Stromy na Vinařské

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 463/1 a 463/6 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet javor o obvodu kmene 205 cm, pajasan o obvodu kmene 85 cm, javor o obvodu kmene 146 cm, pajasan o obvodu kmene 87 a 73 cm a pajasan o obvodu kmene 89 cm. Stromy se nachází v parku na ulici Vinářská u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 965/6, 603 00 Brno, IČO: 00023850.

 

Lípa na Vídeňské

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 606 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu sp. o obvodu kmene 125 cm, která je jedním z nahusto vysazených stromů v blízkosti Gymnázia Vídeňská. Důvodem je požadavek na opravu a využívání vlajkového stožáru, v jehož těsné blízkosti strom roste. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČ: 44992785.

 

Stromy v areálu Masarykova onkologického ústavu (Žlutý kopec)

Dne 14. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 336, 337/2, 337/3, 347/1, 347/2, 347/3, 349, 350/1, 350/2, 378/3, 378/5 a 380/7 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet cca 50 stromů (převážně akát, dále borovice, zerav, javor, pajasan) o obvodu kmene cca 81 – 236 cm, které se nachazí při Masarykově onkologickém ústavu. Důvodem je investiční akce „MOÚ Brno – rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu“. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Žadatelem je Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno, IČO: 00209805.

 

Lípa na ulici Pellicova

Dne 13. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1139/2 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu o obvodu kmene 130 cm, která se nachází na ulici Pellicova 573/1a. Důvodem je narušování opěrné zdi, obnova zahrady. Žadatelem je pan Ing. Adam Vlasák, Česká 82, 664 32 Česká.

 

Jasan na ulici Hroznová

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 815 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet jasan ztepilý o obvodu kmene 38 cm, který je součástí stromořadí na ulici Hroznová. Důvodem je zřízení vjezdu na pozemek Hroznová 37. Žadatelem je Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČO: 62161521.

 

Borovice na ulici Lipová

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 434/1 v k. ú. Staré Brno, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici vejmutovku, která se nachází na ulici Lipová u domu s č.p. 21. Důvodem je špatný zdravotní stav stromu (napadení rzí vejmutovkovou, poškození kmene). Žadatelem je pan Ing. Marek Prachař, Lipová 21, 602 00 Brno.

 

Smrky na ulici Helceletova

Dne 1. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 499, 498/1 v k. ú. Stránice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dva smrky o obvodech kmene 110 a 141 cm, které se nachází na ulici Helceletova u domu s č. p. 2. Důvodem je nevhodné stanoviště, zvedání dlažby, zasahování do základů domu a obava z pádu. Žadatelem je pan Pavel Kosta, Helceletova 232/2, 602 00 Brno, a paní Jarmila Filkuková, Vymazalova 16, 615 00 Brno.

 

Javory u Výstaviště a Velodromu

Dne 1. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 116 a 8/10 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet čtyři javory jasanolisté o obvodu kmene 120, 80, 95 a 165 cm, které se nachází u Výstaviště (Hlinky) a Velodromu (Křížskovského). Důvodem je špatný zdravotní stav stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Žadatelem je společnost Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno, IČ 25582518.


Rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ ze dne 13. 3. 2017 o povolení pokácení čtyř javorů jasanolistých o obvodu kmene 120, 80, 95 a 165 cm. Dřeviny rostou na pozemcích p. č. 116 a 8/10 v k. ú. Pisárky, obec Brno. Dřeviny budou pokáceny z důvodu špatného zdravotního stavu stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Tři javory rostou v těsné blízkosti plotu mezi areálem BVV a areálem Velodromu. Stromy jsou proschlé, zarostlé do oplocení. V místě je velký pohyb pracovník a techniky údržby areálu. Čtvrtý strom roste ve svahu při ulici Hlinky. Během zimy došlo k rozlomení koruny. Po zhodnocení funkčního a estetického významu stromů bylo vzhledem k výše uvedenému z důvodu zajištění provozní bezpečnosti rozhodnuto o povolení jejich skácení.

Kácení bude provedeno po nabití právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději do 15.4.2017 s ohledem na ochranu volně žijících ptáků nebo v období vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.). Zároveň byla uložena náhradní výsadba podle předloženého návrhu a následná pětiletá péče. Náhradní výsadba je nařízena v tomto rozsahu: platan javorolistý o obvodu kmene min 12–14 cm, třešeň pilovitá o obvodu kmene min 12-14 cm a dva alejové stromy (dub, ořešák, jilm, jinan) o obvodu kmene min 12–14 cm. Následná péče spočívá zejména v provádění zálivky, provádění výchovného řezu a výměně příp. uhynulých jedinců.

 

Pajasan na ulici Jílová

Dne 28. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1289 v k. ú. Štýřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pajasan žláznatý o obvodu kmene 250 cm, který se nachází na ulici Jílová i domu s č.p. 24. Důvodem je nadměrné stínění bytů, lámání větví a omezení užívání zahrady. Žadatelem je pan Pavel Herman a paní Ilona Krátká, Jílová 24, 639 00 Brno.

 

Vrba pětikmen a javor na Kraví hoře

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 794/1 v k. ú. Veveří, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet vrbu sp. pětikmen o obvodu kmene 85, 60, 92, 70 a 95 cm, a javor sp. o obvodu kmene 95 cm, nacházející se na Kraví hoře. Důvodem je přeložení stávající kovové podpěry telekomunikačního kabelu v souvislosti s demolicí objektu „Kadetka“. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Borovice na ulici Valouškova

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 6909 v k. ú. Bystrc, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet borovici lesní o obvodu kmene 123 cm, která se nachází na ulici Valouškova před domem s č.p. 2. Důvodem je její umístění v těsné blízkosti domu, prosychání a narušování přístupového chodníku k domu kořenovým systémem. Žadatelem je statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, IČ: 4499278513, sídlem nám. 28. dubna 60, Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Zobrazit všechny případy i z archivu

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Zobrazit všechny případy i z archivu

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Břízy a ořešák v chatové oblasti

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 2551/1 v k. ú. Obřany, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě břízy o obvodu kmene 150 a 90 cm a ořešák o obvodu kmene 90 cm, které se nachází v chatové oblasti u řeky Svitavy. Důvodem je naklonění stromů, jsou nebezpečné. Žadatelem je paní Kristýna Balounová, Svitavská 42, 614 00 Brno.

 

Stromy v areálu společnosti STAVOS

Dne 7. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 341/2 a 342/1 v k. ú. Maloměřice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet dvě borovice lesní, smrk pichlavý, topol kanadský, tři slivoně obecné, vrbu jívu, topol bílý, dva smrky ztepilé, třešeň obecnou, borovici černou a ořešák vlašský, vše o obvodu kmene větším než 80 cm. Stromy se nachází v areálu společnosti STAVOS Brno při ulicích Obřanská, Parková a Olší. Důvodem je bytová výstavba mezi ulicemi Obřanská a Olší. Žadatelem je společnost STAVOS Brno, a.s., sídlem u Svitavy 2, 618 00 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žabovřesky – kontakt na úřad: 549 523 566-7

Zobrazit všechny případy i z archivu

Židenice – kontakt na úřad: 548 212 238

Lípy a javor při ulici Líšeňská

Dne 15. 3. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 4790/3 a 4920/3 v k. ú. Židenice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu zelenou o obvodu kmene 85 cm, lípu velkolistou o obvodu kmene 135 cm a javor jasanolistý šestikmen keřového tvaru, vyrůstající z odstraněného pařezu. Stromy se nachází při ulici Líšeňská. Důvodem kácení je plánovaná výstavba tramvajové smyčky v Juliánově. Žadatelem je Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785.

 

Vrba na ulici Viniční

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 6176/1 v k. ú. Židenice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet vrbu o obvodu kmene 95 cm, která se nachází v zahradě za domem s č.p. 6/20 na ulici Viniční. Důvod nebyl uveden. V případě povolujícího rozhodnutí bude uložena náhradní výsadba. Žadatelem je společnost STAVBY, k.s., Kobližná 71/2, 602 00 Brno.

 

Stromy na dětských hřištích

Dne 27. 2. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 4267, 4265, 4393/1, 4362/1 a 8401/1 v k. ú. Židenice, obec Brno. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu bradavičnatou s obvodem kmene 81 cm, javor klen trojkmen s obvody kmenů 84 cm, 84 cm a 72 cm, jeřáb prostřední s obvodem kmene 163 cm, tyto stromy rostou na ul. Boettingrova, dále jerlín japonský s obvodem kmene 207 cm, který roste při ul. Souběžná, jasanojavor javorolistý s obvodem kmene 128 cm, který roste při ul. Marie Kudeříkové, javor mleč s obvodem kmene 122 cm, který roste v parku Bubeníčkova. Důvod nebyl uveden. V případě povolujícího rozhodnutí bude uložena náhradní výsadba. Žadatelem je statutární město Brno, městská část Brno–Židenice, zastoupená Odborem správy majetku, Gajdošova 7, 615 00 Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 171)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 171)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Slatina – kontakt na úřad: Přemyslovo nám. 18, tel. 548 214 606

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Starý Lískovec – kontakt na úřad: 547 139 238

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Tuřany – kontakt na úřad: 545 128 255

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Útěchov – kontakt na úřad: 541 239 135

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vinohrady – kontakt na úřad: 544 210 839

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žebětín – kontakt na úřad: 546 217 301

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Podrobnosti k aktivitám Veroniky v oblasti kácení dřevin v Brně


 

Aktivita sledování kácení dřevin v Brně je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 28. 3. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube