Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

V Hostětíně byla zahájena Klimatická akademie

Vloženo: 27. 8. 2021

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Klimatické akademie. Celkem 15 účastníků a účastnic se během pěti dnů školilo ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Vzdělávací program bude trvat půl roku. Připravuje jej Ekologický institut Veronica spolu s dalšími experty a expertkami na problematiku klimatického rozvratu.

Hostětínská klimatická akademie je půlroční vzdělávací program pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Její účastníci a účastnice získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Výsledkem celého programu je promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Na programu byla témata klimatické krize a možnosti řešení dopadů. Účastníci poznali hnutí na klimatické scéně a seznámili se s pozitivními příklady dobré praxe, především z Hostětína. Získali i sociologický pohled a úvod do plánování kampaní. V rámci exkurzí poznali místa, kde jsou realizovány projekty hospodaření s vodou i krajinářské projekty. Nejvíce oceňovali možnost diskuze a výměny zkušeností, spolu s velkou podporou, kterou dostávají.

Do svých aktivit plánují jít s odvahou, což je i motto podporovatele programu Active Citizens Fund. “Mít odvahu nejprve sám sobě cosi přiznat, rozpitvat svoje chování, například výpočtem vlastní uhlíkové stopy. Potkat podobně otevřené lidi a poslechnout si ty, kteří už vědí a vidí o kus dál. Vidět pozitivní příklady, že se lze vzdát některých výdobytků civilizace a neochudit se o kvalitu života” shrnuje důvody zapojení se do programu jeden z účastníků.

“Klimatická akademie narosto naplnila mé očekávání. Doplnila mi odborné teoretické i praktické znalosti. Nové dovednosti mi umožní realizovat novou rozvojovou regionální strategii včetně ochrany klimatu.” popisuje účastnice přínosy akce.

Účastníci a účastnice si na konci úvodního kurzu stanovili své cíle, mezi které patří například aby obec vyhlásila stav klimatické nouze a přistupovala ke svým aktivitám s ohledem na uhlíkovou stopu a vliv aktivit na klima. Další si klade za cíl úpravu projektové dokumentace tak, aby plánované parkoviště v obci umožňovalo vsakování vody, vybudovat komunitní zahradu u základní školy či využít geotermální energii pro vytápění obecního domu.

Chtějí také působit na lidi, informovat, šířit osvětu o klimatickém rozvratu a o možných opatřeních.

Při dalších setkáních v rámci Klimatické akademie budou účastníci a účastnice své plány na klimatickou kampaň upřesňovat, vytvoří si strategii a plán a své záměry uskuteční.

 

................................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

   0315_v-hostetine-byla-zahajena-klimaticka-akademie.jpg

  Zobrazit zprávy za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

   nebo
   Kč
  Logo Darujme.cz
     

  © ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 10. 9. 2023