Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Jakým způsobem si můžu založit ekofarmu a jaká legislativa se k tomu vztahuje?

Kategorie: Zemědělství a zahrady

Dobrý den, jakým způsobem si můžu založit ekofarmu, jaká legislativa se vztahuje k samotnému založení a provozování ekofarmy, jaké dotace můžu čerpat z EU a jaké mám možnosti odborného poradenství v ekozemědělství?
9. 1. 2008

Dobrý den,
ohledně Vašeho dotazu na ekohospodaření Vám mohu poskytnout tyto informace: Odpověď lze rozdělit do několika bodů:
Jaká je legislativní úprava ekologického zemědělství (dále též EZ)?
Hospodaření v režimu EZ v ČR je upraveno jak národní, tak evropskou
legislativou.


1. Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství (novelizován pod č. 320/2002 Sb a č. 553/2005) a doplněný vyhláškou 16/2006 Sb.)

2. Nařízení Rady (EHS) 2092/1991 o ekologickém zemědělství (konsolidovaná verze ke dni 21.4. 2007) (od 1. ledna 2009 začne platit nové nařízení č. 834/2007) 


3. Hlavní (výše uvedené) legislativní úpravy EZ platné v ČRobsahuje tato publikace: http://81.0.228.70/attachments/Zak242+NR2092_kons4-07_int-2_MB.pdf

Jak se přihlásit do systému ekologického zemědělství?
Rozhodnu-li se stát ekologickým zemědělcem (jsem-li již zemědělcem konvenčním) musím
1. Uzavřít smlouvu s pověřenou kontrolní organizací (v současné době ABCERT - www.abcert.cz, BIOKONT - www.biokont.cz, KEZ - www.kez.cz)
2. Absolvovat vstupní kontrolu ekologického zemědělství
3. Požádat o registraci pro ekologické zemědělství Ministerstvu zemědělství kdykoliv v průběhu roku - (formulář naleznete ve Vyhlášce č. 16/2006 Sb.)

Podpora EZ v letech 2007-2013

1. Stěžejním nástrojem je Program rozvoje venkova (PRV) (v rámci EAFRD) a jeho dotační titul Ekologické zemědělství, který zvýhodňuje
ekozemědělce dotací na hektar obhospodařovávané půdy podle jejího druhu (podrobné informace o dotacích získáte v letáku MZe - zde http://www.biospotrebitel.cz/data/pdf/letakMZE_aktualni_stav_EZ2007.pdf)

2. Další podpory v rámci PRV pro ekozemědělce jsou opatření vyhlášená v rámci osy I - Modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a zahájení činnosti mladých zemědělců a osy III Podpora cestovního ruchu (agroturistika) a diverzifikace činností nezemědělské povahy. (více zde: http://www.mze.cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV_oficiln_schvlen.pdf)


3. Dále je možné žádat podpory např. na mimoprodukční funkce zemědělské činnosti (tzv. agroenvironmentální opatření) např. v rámci Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz).

Kam pro další rady?


PRO-BIO LIGA jakožto spotřebitelská organizace nemá odborné kapacity k posktování poradenství v oblasti zemědělské činnosti. To je v gesci Svazu PRO-BIO, který nabízí poradenské služby ekozemědělců i zemědělcům při přechodu z konvenčního na ekologické hospodaření. Proto pro podrobnější informace zemědělského charakteru doporučujeme kontaktovat Svaz PRO-BIO (či lépe jeho Regionální centrum ve vašem okolí) a také některou z kontrolních organizací (viz výše).


Kontakty:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53
787 01 Šumperk
tel: 583 216 609
e-mail: [email protected]
web: www.pro-bio.cz

PRO-BIO regionální centrum Vysočina
Ing. Tomáš Klejzar
Náměstí Svobody 11,
586 01 Jihlava
tel: 567 313 667
tel: 603 279 735
e-mail: [email protected]

Infocentrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologické domácnosti
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel. 272 660 501
[email protected]l.cz

Poradenství v oblasti ekozemědělství:

Pokud byste chtěl nějaké informace a poradenství obraťte se na MZLU v Brně : http://www.af.mendelu.cz/external/poradenstvi/publikace_kategorie.php

Autor: Hana Zuchnická

Všechny dotazy v kategorii „Zemědělství a zahrady“

Celkový počet odpovězených dotazů 405. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 1. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube