Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Jakým způsobem si můžu založit ekofarmu a jaká legislativa se k tomu vztahuje?

9. 1. 2008
Dobrý den, jakým způsobem si můžu založit ekofarmu, jaká legislativa se vztahuje k samotnému založení a provozování ekofarmy, jaké dotace můžu čerpat z EU a jaké mám možnosti odborného poradenství v ekozemědělství?
Doporučení Ekologické poradny Veronica

Dobrý den,
ohledně Vašeho dotazu na ekohospodaření Vám mohu poskytnout tyto informace: Odpověď lze rozdělit do několika bodů:
Jaká je legislativní úprava ekologického zemědělství (dále též EZ)?
Hospodaření v režimu EZ v ČR je upraveno jak národní, tak evropskou
legislativou.


1. Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství (novelizován pod č. 320/2002 Sb a č. 553/2005) a doplněný vyhláškou 16/2006 Sb.)

2. Nařízení Rady (EHS) 2092/1991 o ekologickém zemědělství (konsolidovaná verze ke dni 21.4. 2007) (od 1. ledna 2009 začne platit nové nařízení č. 834/2007) 


3. Hlavní (výše uvedené) legislativní úpravy EZ platné v ČRobsahuje tato publikace: http://81.0.228.70/attachments/Zak242+NR2092_kons4-07_int-2_MB.pdf

Jak se přihlásit do systému ekologického zemědělství?
Rozhodnu-li se stát ekologickým zemědělcem (jsem-li již zemědělcem konvenčním) musím
1. Uzavřít smlouvu s pověřenou kontrolní organizací (v současné době ABCERT - www.abcert.cz, BIOKONT - www.biokont.cz, KEZ - www.kez.cz)
2. Absolvovat vstupní kontrolu ekologického zemědělství
3. Požádat o registraci pro ekologické zemědělství Ministerstvu zemědělství kdykoliv v průběhu roku - (formulář naleznete ve Vyhlášce č. 16/2006 Sb.)

Podpora EZ v letech 2007-2013

1. Stěžejním nástrojem je Program rozvoje venkova (PRV) (v rámci EAFRD) a jeho dotační titul Ekologické zemědělství, který zvýhodňuje
ekozemědělce dotací na hektar obhospodařovávané půdy podle jejího druhu (podrobné informace o dotacích získáte v letáku MZe - zde http://www.biospotrebitel.cz/data/pdf/letakMZE_aktualni_stav_EZ2007.pdf)

2. Další podpory v rámci PRV pro ekozemědělce jsou opatření vyhlášená v rámci osy I - Modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a zahájení činnosti mladých zemědělců a osy III Podpora cestovního ruchu (agroturistika) a diverzifikace činností nezemědělské povahy. (více zde: http://www.mze.cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV_oficiln_schvlen.pdf)


3. Dále je možné žádat podpory např. na mimoprodukční funkce zemědělské činnosti (tzv. agroenvironmentální opatření) např. v rámci Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz).

Kam pro další rady?


PRO-BIO LIGA jakožto spotřebitelská organizace nemá odborné kapacity k posktování poradenství v oblasti zemědělské činnosti. To je v gesci Svazu PRO-BIO, který nabízí poradenské služby ekozemědělců i zemědělcům při přechodu z konvenčního na ekologické hospodaření. Proto pro podrobnější informace zemědělského charakteru doporučujeme kontaktovat Svaz PRO-BIO (či lépe jeho Regionální centrum ve vašem okolí) a také některou z kontrolních organizací (viz výše).


Kontakty:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53
787 01 Šumperk
tel: 583 216 609
e-mail: [email protected]
web: www.pro-bio.cz

PRO-BIO regionální centrum Vysočina
Ing. Tomáš Klejzar
Náměstí Svobody 11,
586 01 Jihlava
tel: 567 313 667
tel: 603 279 735
e-mail: [email protected]

Infocentrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologické domácnosti
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel. 272 660 501
[email protected]

Poradenství v oblasti ekozemědělství:

Pokud byste chtěl nějaké informace a poradenství obraťte se na MZLU v Brně : http://www.af.mendelu.cz/external/poradenstvi/publikace_kategorie.php

Autor: Hana Zuchnická; Ekologická poradna Veronica

Další dotazy z kategorie: Zahrady a zemědělství Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 419. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz

1986-2021: 35 let práce pro ochranu přírody a krajiny

   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 24. 9. 2021