Kácení a jiné úpravy zeleně na území Brna

Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2017    Zobrazit všechny případy i z archivu

Na těchto stránkách naleznete aktuální správní řízení ke kácení dřevin. V archivu naleznete všechna správní řízení, která nám byla oznámena z vybraných městských částí, které aktuálně sledujeme. Pokud jsme se do tohoto řízení přihlásili, je vybarveno zeleně. K tomuto řízení je pak uvedeno i rozhodnutí a zdůvodnění. Ukončená řízení jsou zobrazena červeně. Zobrazují se řízení stará maximálně 30 dní. Spolky se mohou přihlásit do řízení do 8 dnů od jejich oznámení. Prostřednictvím nás, se můžete se zapojit i Vy. Ozvěte se nám na náš Zelený telefon 542 422 750 nebo na radka.matejickova@veronica.cz.

Řada stromů. Kreslil Rostislav Pospíšil

Bohunice/ Bosonohy/ Brno-jih/ Brno-sever/ Brno-střed/ Bystrc/ Černovice/ Chrlice/ Ivanovice/ Jehnice/ Jundrov/ Kníničky/ Kohoutovice/ Komín/ Královo pole/ Líšeň/ Magistrát města Brna/ Maloměřice a Obřany/ Medlánky/ Nový Lískovec/ Ořešín/ Řečkovice a Mokrá Hora/ Slatina/ Starý Lískovec/ Tuřany/ Útěchov/ Vinohrady/ Žabovřesky/ Žebětín/ Židenice/

Nejnovější případy za posledních 30 dní

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Brno-sever – kontakt na úřad: Bratislavská 70, 545 542 236

Lípa u bytového domu, ul. Barvy

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 972/17 v k.ú. Lesná. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet lípu, která se nachází u domu na adrese Barvy 20. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Bytové družstvo Barvy 20.

 

Bříza, smrk a keře u domu na ul. Slezákova

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1806/7, 1863, 1864 a 1869/2 v k.ú. Husovice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet břízu, smrk a 14 m2 keřů, které se nachází u domu na adrese Slezákova 62. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je JUDr. Lucie Bartoňová, Viniční 82, Brno.

 

Tři borovice u panelového domu Heleny Malířové 3

Dne 8. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 86/3 v k.ú. Lesná. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 3 borovice, které se nachází u domu na adrese Heleny Malířové 3. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Společenství vlastníků Heleny Malířové 1-3.

 

2 Lípy na ul. Janouškova

Dne 1. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 503 v k.ú. Černá Pole. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet 2 lípy, které se nachází na adrese Janouškova 1a. Důvod nebyl uveden. Žadatelem je Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-střed – kontakt na úřad: Měnínská 4, 542 526 154

Nakloněný smrk na ul. Lerchova

Dne 15. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 963 v k. ú. Stránice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet mrk o obvodu kmene 122 cm; důvodem je obava z pádu stromu vzhledem k jeho náklonu. Žadatelem je Ing. Zdeněk Laudát a Marta Laudátová, Lerchova 29, Brno.

 

Bříza na ul. Jílová, špatný stav

Dne 8. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1457 v k. ú. Štýřice. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet břízu (Betula sp.) o obvodu kmene 110 cm; důvodem je špatný zdravotní stav stromu. Strom se nachází u domu na adrese Jílová 34. Žadatelem je Hana Rysková, Jílová 34, Brno.

 

4 lípy nad kanalizační přípojkou, Veveří

Dne 28. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1586/1 v k. ú. Veveří. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet 4x lípu srdčitou (Tilia cordata) o obvodu kmene 113, 132, 47 a 173 cm, důvodem je kolize s kanalizačními přípojkami. Zároveň je navržena náhradní výsadba. Na místo bylo svoláno ústní jednání. Žadatelem je FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno.

 

Střemcha na výstavišti, oprava havárie přívodu vody

Dne 20. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 8/10 v k. ú. Pisárky. Podle předložené žádosti zamýšlí žadatel pokácet pokácet střemchu obecnou (Prunus padus). Důvodem je ůst nad místem havárie hlavního přívodu vody pro areál BVV. Žadatelem je Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Královo pole – kontakt na úřad: 541 588 231

Zobrazit všechny případy i z archivu

Líšeň – kontakt na úřad: 544 424 877

Zobrazit všechny případy i z archivu

Maloměřice a Obřany – kontakt na úřad: 545 423 938, 545 423 939

Staré vrby aj. u řeky Svitavy - havarijní riziko

Dne 26. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení ke kácení se žádá pro 3 x vrba bílá o obvodu kmene 360, 230 a 360 cm rostoucí na pozemku parc. č. 39/15 v k.ú. Maloměřice; 1 x vrba bílá o obvodu kmene 230 cm rostoucí na pozemku parc. č. 39/7 v k. ú. Maloměřice; 2 x topol černý (pyramidální) o obvodu kmene 277 a 190 cm a 1x třešeň o obvodu kmene 54 cm, vše rostoucí na pozemku parc. č. 401/1 v k. ú. Obřany. Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. Důvodem kácení je havarijní stav dřevin, který je doložen znaleckými posudky. Na místo je svoláno místní šetření. Žadatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66, zastoupená p. starostkou Ing. Klárou Liptákovou.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Řečkovice a Mokrá Hora – kontakt na úřad: 541 421 725

7 stromů ve veřejné zeleni

Dne 1. 8. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Předmětem žádosti je záměr pokácet celkem 7 kusů stromů rostoucích na plochách veřejně přístupné zeleně ve správě MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v k. ú. Řečkovice.

 1. bříza bradavičnatá (Betula pendula), Uprkova 9, před domem 157, p. č. 2314/46
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Zcela suchý strom bez známek regenerace. Snížená provozní bezpečnost. 
 2. bříza bradavičnatá (Betula pendula) Uprkova 9, před domem 107 a 115 (dvoukmen) p. č. 2314/46
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání přibližně poloviny objemu koruny stromu. Snížená provozní bezpečnost.
 3. habr obecný (Carpinus betulus), Kárníkova 6, lesopark naproti Masoprofitu 85, 98, 100, 105 a 151 (pětikmen), p. č. 2396
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání v celém objemu koruny, zbytková vitalita. Snížená provozní bezpečnost. 
 4. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Renčova 23, před domem u pískoviště 96 225/59 Zhoršený zdravotní stav stromu. Zcela suchý strom bez známek regenerace. Snížená provozní bezpečnost. 
 5. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlasty Pittnerové 5, před domem 110 a 120 (dvoukmen), p. č. 2535/1
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Silné prosychání koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.
 6. trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlasty Pittnerové 5, před domem 79, 79 a 96 (trojkmen), p. č. 2535/1
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Silné prosychání koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.
 7. líska turecká (Corylus colurna) Žilkova 2, u velkoskaldu v chodníku 170, p. č. 3769/4
  Zhoršený zdravotní stav stromu. Prosychání v celém objemu koruny, snížená vitalita. Snížená provozní bezpečnost.

Souběžně s řízením o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je tedy vedeno i řízení o uložení náhradní výsadby. Je svoláno místní šetření.

Žadatelem je Statutárního město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, se sídlem Palackého nám. 11.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Židenice – kontakt na úřad: 548 212 238

Výstavba tramvajové smyčky, Juliánov

Dne 4. 7. 2017 nám bylo oznámeno zahájení správního řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Zámerem je pokácet ks lípy zelené (Tilia euchlora) s obvodem kmene 125 cm rostoucí na pozemku parc. č. 4790/3 k. ú. Židenice, v uličním stromořadí při ulici Líšeňská. Důvodem kácení předmětných dřevin je plánovaná výstavba tramvajové smyčky v Juliánově. Na místo je svoláno ústní jednání. Žadatelem je Dopravní podnik města Brna, a.s., Odbor infrastruktury a investic, Hlinky 151.

 

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bohunice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bosonohy – kontakt na úřad: 547 227 161, 547 219 585

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Brno-jih – kontakt na úřad: 545 427 522

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Bystrc – kontakt na úřad: 546 125 150

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Černovice – kontakt na úřad: 548 129 836

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Chrlice – kontakt na úřad: 545 427 217

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ivanovice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jehnice – kontakt na úřad: viz Královo Pole (Palackého tř. 59, 541 588 231)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Královo pole.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Jundrov – kontakt na úřad: 541 420 376-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kníničky – kontakt na úřad: viz Bystrc (nám. 28. dubna 60, 546 125 150)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Bystrc.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Kohoutovice – kontakt na úřad: viz Brno-střed (Měnínská 4, 542 526 154)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Komín – kontakt na úřad: 541 428 163

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Magistrát města Brna – kontakt na úřad: 542 174 501

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Medlánky – kontakt na úřad: 549 273 111

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Nový Lískovec – kontakt na úřad: 547 223 375

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Ořešín – kontakt na úřad: viz Řečkovice a Mokrá Hora (Palackého nám. 11, tel. 541 421 725)

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Řízení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vede ÚMČ Řečkovice.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Slatina – kontakt na úřad: Přemyslovo nám. 18, tel. 548 214 606

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Starý Lískovec – kontakt na úřad: 547 139 238

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Tuřany – kontakt na úřad: 545 128 255

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Útěchov – kontakt na úřad: 541 239 135

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vinohrady – kontakt na úřad: 544 210 839

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žabovřesky – kontakt na úřad: 549 523 566-7

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Žebětín – kontakt na úřad: 546 217 301

Pozor: Veronica není přihlášena do správních řízení. Nemáme tudíž žádné informace.

Zobrazit všechny případy i z archivu

Vysvětlivky
    Veronica se přihlásila do řízení                  Uzavřené řízení

Podrobnosti k aktivitám Veroniky v oblasti kácení dřevin v Brně


 

Aktivita sledování kácení dřevin v Brně je podpořena v rámci projektu Environmentální poradenství aktivně, profesionálně a místně zakotveně. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Logolink programu Fondu NNO

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 8. 2017  |  webmaster

Sledujte nás logo facebook  logo twitter  logo Youtube