Směrnice 2000/60/ES (vodní směrnice)

z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
otevřít směrnici .html
stáhnout směrnici .rtf.zip (30 kB)

Směrnice Rady 79/409/EHS (směrnice o ptácích)

ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků
COUNCIL DIRECTIVE of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (79/409/EEC)
otevřít směrnici .html
stáhnout směrnici .rtf.zip (12 kB)

Směrnice Rady 92/43/EHS (směrnice o stanovištích)

ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
otevřít směrnici .html
stáhnout směrnici .rtf.zip (16 kB)