CZ | EN

Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním Vámi poskytnutých osobních údajů ZO ČSOP Veronica.

Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům (s výjimkou dárců ZO ČSOP Veronica v případě poradny za účelem kontroly její činnosti.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 5. 2020