na hlavní stránku

Pozvánka na tiskovou konferenci 18. 4. 2005

Pozvánka na tiskovou konferenci: ZO ČSOP Veronica zve zástupce médií v pondělí 18.dubna 2005 ve 13.00 na tiskovou konferenci s moštem do zasedací místnosti Domu ochránců přírody na Panské ulici č.9 (30 kroků od malého Špalíčku).

Veronica poskytne médiím informace o aktuálních projektech:

- Den Země v Tišnově 21.4.2005 na tišnovském náměstí poprvé!
- Veronica na slámě na pěší zóně Panské ulice bude postavena
zeď ze slaměných balíků. Ekologická poradna zde nabídne veřejnosti informace o ekologickém stavění, zásadách šetrné domácnosti, o ochraně netopýrů atd.. Akce proběhne 22.4.2005.
- Ekologický institut Veronica koordinuje pracovní skupinu odborníků, která bude hájit zájmy ochrany přírody a krajiny při tvorbě nového územního plánu města Brna. Skupina se zaměří zejména na to, aby stávající lesní plochy byly zachovány a nebyly narušovány podnikatelskými záměry. Dále pak na zachování venkovské krajiny v Brně, rozšiřování parkových ploch a stromořadí, tvorbu územního systému ekologické stability. Projekt podporuje od 10.dubna 2005 Nadace Partnerství.

Projekty podpořili Ministerstvo životního prostředí, Magistrát města Brna, Město Tišnov, Nadace Partnerství.

Kontakt: Hana Chalupská, Petr Ledvina, Ludvík Trnka, tel. 542 422 757, [email protected], www.veronica.cz