Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

Hodina Země upozorňuje na nejistou budoucnost. Nestačí ale zhasnout jen na hodinu.

Vloženo: 24. 3. 2019

Miliony lidí po celém světě v sobotu 30. března 2019 od 20:30 hodin zhasnou ve svých obcích, obývácích i firmách. Dají tak symbolicky najevo, že vnímají, jak se mění klima Země a že jim záleží na tom, v jakém světě budeme žít. Celosvětová kampaň Hodina Země upozorňuje, že se urychleně musí skončit s využíváním fosilních paliv. Ne “někdy”, ale už teď, do deseti let. Jde o budoucnost mladé generace a všech následujících. V České republice akci koordinuje Ekologický institut Veronica.

 

Symbolické zhasnutí na jednu hodinu samozřejmě nestačí. Proto se i mnoho ze 104 obcí v ČR, které se doposud zaregistrovaly do letošní kampaně, dobrovolně zavázalo k dalším činům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Jeden z nejkomplexnějších klimatických závazků si letos například stanovil Frýdek-Místek. Chce kromě jiného snížit energetickou náročnost budov, snížit spotřebu energií, podpořit centrální soustavu zásobování tepelnou energií, podpořit výměnu topných systémů v domácnostech za nízkoemisní či bezemisní. Prostějov chce více fotovoltaických panelů na budovách a zlepšit využití dešťové vody pro různé účely. V Ořechově zavedou kompostéry na bioodpad do každé domácnosti. Další obce podpoří veřejnou hromadnou dopravu, chtějí zavádět nízkoemisní pohony vozidel a podpořit sdílení jízdních kol.

 

Se splněnými závazky obcí musí jít ruku v ruce zodpovědná klimatická politika představitelů na všech úrovních - krajů i státu. Nutná je i uvědomělá změna chování občanů, kteří zateplí své domy, budou využívat hromadnou dopravu, omezí konzumaci živočišných produktů a zastaví létání. Ve vyspělých zemích je totiž nutné přestat spalovat fosilní paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu. Jen takto zajistíme tolik potřebný rapidní pokles emisí skleníkových plynů - kdy do roku 2030 je potřeba snížit emise na polovinu a do roku 2050 na nulu. Jen tímto postupem můžeme dosáhnout toho, že klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné - jak potvrdil v říjnu 2018 i Mezivládní  panel pro klimatickou změnu (IPPC).

 

Letošní Hodina Země se koná dva týdny poté, co v největší klimatické akci v historii 1,5 milionu studentů po celém světě jasně žádalo, aby svět na varovné zprávy IPCC reagoval činy, ne slovy. Urgují konec doby uhelné, konec spalování fosilních paliv. Řešení je ovšem na politicích, vedení firem, představitelích samospráv a každém jednotlivci. “Skláníme se před tím, jak mladí lidé zodpovědně vnímají varování vědců. Dospělí v tomto selhali”, říká Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica. “Mnozí z nich si svoji nejistou budoucnost velmi dobře uvědomují. Je velmi smutné, že většinová společnost, v čele s politickou reprezentací, ignoruje vědecky podložené informace a není ochotna přistoupit na zastavení využívání fosilních paliv a na rychlé transformaci ekonomiky směrem k dekarbonizaci.”

 

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová klimatická akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V roce 2018 se zapojilo 188 zemí, ve kterých na hodinu zhaslo přes 18 000 památek. V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců.

www.hodinazeme.cz

www.earthhour.org

www.facebook.com/events/321053651879793

 

Kontakty:

  • Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica, petr.ledvina@veronica.cz, 776 057 637, koordinátor kampaně
  • Hana Machů, Ekologický institut Veronica, hana.machu@veronica.cz, mediální koordinátorka

 

Příloha: Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Každoročně ji v ČR koordinuje Ekologický institut Veronica.

V České republice se k akci v roce 2018 připojilo přes sto měst, obcí, památek a dalších subjektů. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 významných památek a připojily se miliony jednotlivců a organizací.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatických změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Globální emise skleníkových plynů musí začít rapidně klesat. Přibližně na polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 2050. Aby se to stalo, je nutné přestat spalovat fosilní paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu ve vyspělých zemích. K tomu je za­potřebí, aby ruku v ruce šla zodpovědná klimatická politika představitelů na všech úro­vních (obce, kraje, stát) a uvědomělá změna chování občanů (např. zateplení domů, využí­vání hromadné dopravy, omezení konzumace živočišných produktů).

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my.

Své závazky pro klima zapisujte na https://www.hodinazeme.cz/pridejte-se

 

Přílohy:

Zobrazit zprávy za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 10. 9. 2023