Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

Brno chce zrušit přírodní oblast Brna - Juranku

Vloženo: 7. 4. 2013

Město Brno a městská část Brno-Kohoutovice chtějí nenápadně po částech zrušit jednu z důležitých zahrádkářských oblastí Brna - Juranku, ležící mezi Kohoutovicemi a Jundrovem. Zastupitelé Brna budou  v úterý 9. dubna rozhodovat o  změně územního plánu, která zde spustí živelnou výstavbu. Velká zahrádkářská kolonie se pak postupně bude moci zastavět rodinnými či bytovými domy. Ačkoli se nyní jedná jen o jednu část oblasti od Kohoutovic, jednou otevřenou „Pandořinu skříňku“ půjde později jen těžko zavřít.

„Politici ODS a ČSSD hodlají jednu z největších rekreačních ploch v Brně přestavět na obrovskou plochu rodinných domů. Jde přitom o místo s vysokou druhovou rozmanitostí rostlin, je to hnízdiště pro řadu ptáků a útočiště pro plazy a další drobné živočichy. Pro současné uživatele a návštěvníky má velký rekreační význam,“ říká Petr Ledvina z Českého svazu ochránců přírody Veronica. Veronica se problematikou zahrádkářských kolonií, jejich proměnami a snahou o rušení řadu let zabývá a jednotlivé případy sleduje. „Takto obrovská plocha, jakou Juranka je, si zaslouží komplexní pohled, a ne řešení tzv. ,salámovou metodou‘, kdy dílčí, špatně udělané zásahy, už nebudou umožňovat komplexní přístup. Intenzivní výstavba, ruch a snížení plochy zeleně, vyžene přírodu z města,“ doplnil Ledvina.

Juranka je tvořena svažitými pozemky bez vybudovaných základních technických sítí, bez chodníků, silnic, kanalizace, elektřiny  nebo vody. Celým územím vede jedna úzká cesta zpevněná cesta. Území lze dopravně napojit na stávající silnice buď úzkou uličkou do zástavby rodinných domků v Jundrově nebo do slepé uličky v Kohoutovicích. V Jundrově už k podobné výstavbě částečně došlo. Úzkými uličkami původní jundrovské zástavby se dnes prohání desítky aut nových obyvatel. I proto ODS a ČSSD, za jejichž vlády byly bytové domy vybudovány, v této městské části ve volbách zcela propadly a získaly v zastupitelstvu 4 křesla z 15. A nové vedení jundrovské radnice si uvědomuje, jakou pohromou pro místní by byla zástavba Juranky, a staví se proti ní. Proto se Juranka otevírá výstavbě od Kohoutovic, jejichž zastupitelé jsou k zástavbě území nakloněni a podporují ji.

„Do oblasti, která by se měla zastavět jako první, vede pouze prašná cesta přes les z Kohoutovic. Místní radnice přitom neustále naříká, že má málo peněz na opravu stávajících silnic a chodníků. Návrh změny územního plánu přesto prošel zastupitelstvem Kohoutovic bez jakékoli diskuze. Zajímalo by mě, zda si zastupitelé uvědomili, že někdo bude muset silnici a chodníky postavit a jednotliví majitelé stavebních pozemků to nejspíše nebudou. Kolik to bude stát a kdo to zaplatí? To dnes nikdo neřeší,“  říká Dana Kalčíková z občanského sdružení Pro Kohoutovice, které se věnuje udržení a zlepšení kvality života v Kohoutovicích. „Několik lidí na tom přes noc pohádkově zbohatne – z jejich zahrad se stanou stavební pozemky. Město od nich navíc část těchto stavebních pozemků odkoupí, aby jim tam zdarma postavilo potřebné sítě. Zbývající pozemek buď výhodně prodají, nebo si tam postaví svůj dům. My ostatní v sídlišti dál budeme po každém dešti skákat kolem louží v propadlých silnicích a chodnících a zírat, co všechno je v tomto městě ještě možné,“ dodala Kalčíková.

Zastupitelé by  tento předložený návrh měli zamítnout.

Kontakty:
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, Český svaz ochránců přírody Veronica, tel.: 776 057 637, email: [email protected]
Mgr. Dana Kalčíková, o.s. Pro Kohoutovice, 737 928 254, [email protected]

Příloha: 
1. Zastupitelstvo Statutárního města Brna má ke schválení (út. 9. 4.) následující část územního plánu:
Změny B - funkčního využití ploch v ÚPmB
I. Změny  doporučené k pořízení
změna  B4/12-I   MČ BRNO-KOHOUTOVICE, k. ú.  Pisárky, Libušino údolí
Vstupní limity: ochranné pásmo lesa, rekreační oblast Holedná
Prověřit možnost změny  funkčních ploch zemědělského půdního fondu na plochy pro  bydlení.
Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a vlastníci by chtěli lokalitu využít na bydlení. Je nutno řešit celou lokalitu včetně vymezení koridorů komunikací odpovídajících parametrům (na základě nové územní studie „Juranka“).

Podklady pro jednání zastupitelstva: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/ZMB_Z6-023/MMB2013000000316.pdf   (dotyčná změna je B4/12-I)

2.V příloze nákres vyznačené plochy B4/12-I

Město Brno a městská část Brno-Kohoutovice chtějí nenápadně po částech zrušit jednu z důležitých zahrádkářských oblastí Brna - Juranku, ležící mezi Kohoutovicemi a Jundrovem. Zastupitelé Brna budou v úterý 9. dubna rozhodovat o změně územního plánu, která zde spustí živelnou výstavbu. Velká zahrádkářská kolonie se pak postupně bude moci zastavět rodinnými či bytovými domy. Ačkoli se nyní jedná jen o jednu část oblasti od Kohoutovic, jednou otevřenou „Pandořinu skříňku“ půjde později jen těžko zavřít.

 

„Politici ODS a ČSSD hodlají jednu z největších rekreačních ploch v Brně přestavět na obrovskou plochu rodinných domů. Jde přitom o místo s vysokou druhovou rozmanitostí rostlin, je to hnízdiště pro řadu ptáků a útočiště pro plazy a další drobné živočichy. Pro současné uživatele a návštěvníky má velký rekreační význam,“ říká Petr Ledvina z Českého svazu ochránců přírody Veronica. Veronica se problematikou zahrádkářských kolonií, jejich proměnami a snahou o rušení řadu let zabývá a jednotlivé případy sleduje. „Takto obrovská plocha, jakou Juranka je, si zaslouží komplexní pohled, a ne řešení tzv. ,salámovou metodou‘, kdy dílčí, špatně udělané zásahy, už nebudou umožňovat komplexní přístup. Intenzivní výstavba, ruch a snížení plochy zeleně, vyžene přírodu z města,“ doplnil Ledvina.

 

Juranka je tvořena svažitými pozemky bez vybudovaných základních technických sítí, bez chodníků, silnic, kanalizace, elektřiny nebo vody. Celým územím vede jedna úzká cesta zpevněná cesta. Území lze dopravně napojit na stávající silnice buď úzkou uličkou do zástavby rodinných domků v Jundrově nebo do slepé uličky v Kohoutovicích. V Jundrově už k podobné výstavbě částečně došlo. Úzkými uličkami původní jundrovské zástavby se dnes prohání desítky aut nových obyvatel. I proto ODS a ČSSD, za jejichž vlády byly bytové domy vybudovány, v této městské části ve volbách zcela propadly a získaly v zastupitelstvu 4 křesla z 15. A nové vedení jundrovské radnice si uvědomuje, jakou pohromou pro místní by byla zástavba Juranky, a staví se proti ní. Proto se Juranka otevírá výstavbě od Kohoutovic, jejichž zastupitelé jsou k zástavbě území nakloněni a podporují ji.

„Do oblasti, která by se měla zastavět jako první, vede pouze prašná cesta přes les z Kohoutovic. Místní radnice přitom neustále naříká, že má málo peněz na opravu stávajících silnic a chodníků. Návrh změny územního plánu přesto prošel zastupitelstvem Kohoutovic bez jakékoli diskuze. Zajímalo by mě, zda si zastupitelé uvědomili, že někdo bude muset silnici a chodníky postavit a jednotliví majitelé stavebních pozemků to nejspíše nebudou. Kolik to bude stát a kdo to zaplatí? To dnes nikdo neřeší,“ říká Dana Kalčíková z občanského sdružení Pro Kohoutovice, které se věnuje udržení a zlepšení kvality života v Kohoutovicích. „Několik lidí na tom přes noc pohádkově zbohatne – z jejich zahrad se stanou stavební pozemky. Město od nich navíc část těchto stavebních pozemků odkoupí, aby jim tam zdarma postavilo potřebné sítě. Zbývající pozemek buď výhodně prodají, nebo si tam postaví svůj dům. My ostatní v sídlišti dál budeme po každém dešti skákat kolem louží v propadlých silnicích a chodnících a zírat, co všechno je v tomto městě ještě možné,“ dodala Kalčíková.

Zastupitelé by tento předložený návrh měli zamítnout.

 

Kontakty:

Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, Český svaz ochránců přírody Veronica, tel.: 776 057 637, email: [email protected]

 

Mgr. Dana Kalčíková, o.s. Pro Kohoutovice, 737 928 254, [email protected]

 

Příloha:

1. Zastupitelstvo Statutárního města Brna má ke schválení (út. 9. 4.) následující část územního plánu:

 

Změny B - funkčního využití ploch v ÚPmB

  1. Změny doporučené k pořízení

změna B4/12-I MČ BRNO-KOHOUTOVICE, k. ú. Pisárky, Libušino údolí

Vstupní limity: ochranné pásmo lesa, rekreační oblast Holedná

Prověřit možnost změny funkčních ploch zemědělského půdního fondu na plochy pro bydlení.

Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a vlastníci by chtěli lokalitu využít na bydlení. Je nutno řešit celou lokalitu včetně vymezení koridorů komunikací odpovídajících parametrům (na základě nové územní studie „Juranka“).

 

Podklady pro jednání zastupitelstva:http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/ZMB_Z6-023/MMB2013000000316.pdf (dotyčná změna je B4/12-I)

 

2.V příloze nákres vyznačené plochy B4/12-I

Přílohy:

Zobrazit zprávy za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 14. 9. 2020