Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

Veřejnosti hrozí, že přijde o službu, která jí pomáhá chránit životní prostředí.

(Společná zpráva Ekologického institutu Veronica a Sítě ekologických poraden ČR (STEP))
Vloženo: 25. 11. 2011

Brno - Více než deset tisíc občanů využívá ročně konzultace ekologických poraden po celé České republice. Ptají se, jak ušetřit energii, hledají alternativy k chemickým prostředkům běžně používaných v domácnostech, jak mohou zachránit stromy ve svém okolí před vykácením, jak ekologicky třídit odpad. Podobně veřejné instituce konzultují s ekoporadnami, jak se mohou při svém provozu chovat více ekologicky a energeticky úsporně. Nyní reálně hrozí, že lidé o tuto službu přijdou. Shodli se na tom účastnice a účastníci konference „20 let ekoporadenství v ČR", která se konala 24.11. v Brně. Veřejné prostředky, které doposud činily významnou část financování poraden v letošním roce dramaticky klesly a na příští rok s nimi prakticky nelze počítat.

Ekoporadny mají nezastupitelnou úlohu, poskytují odbornou podporu veřejnosti a jsou tak součástí veřejného sektoru služeb. „Díky své působnosti v různých regionech i oblastech jsou schopny pokrýt široké spektrum ochrany životního prostředí v celé republice," říká RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., předsedkyně Výkonného výboru STEP a ředitelka Ekologického institutu Veronica. „Mají nezastupitelnou úlohu, pokud jde o preventivní ochranu životního prostředí a osvětu. Jedná se o činnost, kterou veřejná správa ani jiné instituce nemusí a mnohdy ani nemohou obsáhnout. Proto jim dosud také byla věnována ze strany státních institucí pozornost," dodala ekoložka Yvonna Gaillyová, která se ekoporadenství věnuje již 20 let a podílela se na založení vůbec první ekoporadny v republice.

„Z oficiálních výzkumů, které si zadalo samo Ministerstvo životního prostředí vyplývá, že lidé chápou ekologické poradenství jako veřejnou službu, stát ji ovšem nyní odmítá financovat," říká Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny Veronica. Oproti roku 2009 ale klesla meziročně podpora sítí středisek environmentální výchovy a poradenství ze zdrojů Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí o takřka 50 milionů korun. Pokud stát nebude nadále ekologické poradny podporovat, hrozí, že budou muset zastavit nebo omezit svou činnost. Škrty jsou stoprocentní. Propad tak neodpovídá úrovni šetření v jiných oblastech.

„V současné, dramatické krizi, která zahrnuje nejen krizi finanční, ale i klimatickou či surovinovou je právě ekologické poradenství schopno nabízet moderní a přitom energeticky a surovině úsporná řešení potřeb domácností a obcí.", říká Rakušan Christian Schrefel, prezident Evropské asociace ekologických poraden. Tato řešení, omezující mj. užití a výskyt chemických látek, jsou navíc i zdravější.

Konference se zúčastnilo 65 delegátů - zástupkyň a zástupců více než 20 ekologických poraden z ČR a zástupci další organizacích, či samospráv, státní správy. Akci pořádal Ekologický institut Veronica ve spolupráci se Sítí ekologických poraden, kde je Veronica zakládajícím členem. Více o konferenci na: www.veronica.cz/konference/

Kontakty

RNDr. Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, předsedkyně Sítě ekologických poraden ČR (STEP)
e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz, tel.: 777 323 792, www.veronica.cz

Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, Ekologický institut Veronica,
tel.: 776 057 637, email: petr.ledvina@veronica.cz

Christian Schrefel, Rakousko, prezident Evropské asociace ekologických poraden, e-mail: christian.schrefel@17und4.at, tel: +43 1 581 13 27-13, mobil: +43 699 1010 74 93 (německy, anglicky)

Ing. Kamila Kameníková   vedoucí kanceláře Sítě ekologických poraden (STEP)
e-mail: kamila.kamenikova@ekoporadna.cz, tel.: 776 665 488, 558 436 243, www.ekoporadna.cz

O Ekologickém institutu Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu".

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.

Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky.

Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

www.veronica.cz

O Síti ekologických poraden

Síť ekologických poraden (STEP) je nejstarší institucí zastřešující ekologické poradny u nás. Jejími členy je 20 organizací, které v rámci své činnosti zodpoví ročně stovky až tisíce dotazů z nejrůznějších oborů. Posláním a cíli Sítě ekologických poraden je prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry. Podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá k udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP. Podílí se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečuje a dbá o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a zajišťuje jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden (STEP) je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe.

www.ekoporadna.cz

Zobrazit zprávy za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 27. 3. 2023