Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN
Tiskové zprávy
Podívejte se všechny tiskové zprávy

Konference 20 let ekoporadenství v České republice, Poradenství pro udržitelnost - výzvy, trendy, témata

Vloženo: 22. 11. 2011

Tiskové oznámení Ekologického institutu Veronica (Brno, 22. listopad, 2011)

Konference 20 let ekoporadenství v České republice, Poradenství pro udržitelnost - výzvy, trendy, témata

Ve čtvrtek 24. listopadu se v Brně koná konference 20 let ekoporadenství v České republice, Poradenství pro udržitelnost - výzvy, trendy, témata, jejímž cílem je vzájemně sdílet ekoporadenské zkušenosti, poučit se z minulosti a zamyslet se nad budoucností ekoporadenství v České republice. Jedná se také o možnost dozvědět se poznatky ze zahraničí a zasadit poradenství do evropského kontextu. Konference je určena začínajícím i pokročilým poradkyním a poradcům a všem zájemkyním a zájemcům o ekoporadenství z veřejné, akademické i soukromé sféry a z nevládních organizací.

Před dvaceti lety byla v tehdejším Československu otevřena první ekologická poradna Veronica. Od té doby urazilo ekologické poradenství dlouhou cestu a rozšířilo se do celé republiky. Ekologické poradny sdružené v Síti ekologických poraden dnes působí na více než dvaceti místech v celé ČR. Dvacet let, nové výzvy ale i akutní a aktuální finanční ohrožení celého sektoru je příležitostí nejen nad balancováním, ale především nad jeho budoucností.

Konferenci pořádá Ekologický institut Veronica, jehož poradna je první ekologickou poradnou u nás, ve spolupráci se Sítí ekologických poraden, kde je Veronica zakládajícím členem. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Ivo Polák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Konference se koná s finanční podporou Ministerstva životního prostředí a Jihomoravského kraje.

Konference se koná v Administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, od 9:30 do 20 hodin.

Pro zástupce médií bude zajímavý zejména blok „Kaleidoskop úspěchů poradenství" mezi cca 12 a13.30. Po jeho skončení budou organizátoři médiím k dispozici.

Kontakty

Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, Ekologický institut Veronica, témata: zelené úřadování, domácí ekologie, webové aplikace
tel.: 776 057 637, email: petr.ledvina@veronica.cz

Yvonna Gaillyová, ředitelka a expertka, Ekologický institut Veronica, předsedkyně Sítě ekologických poraden ČR
(pasivní domy, ekologické stavění, úspory energie a ochrana klimatu)
e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz, tel.: 777 323 792


Mariana Zbořilová, ekologická poradkyně, Ekologický institut Veronica. Organizační zajištění konference.
e-mail: mariana.zborilova@veronica.cz, tel.: 777 323 762

Program konference

10.00 – 11.30 Úvodní blok

Moderuje Mgr. Kamila Danihelková, Síť ekologických poraden

Úvodní slovo, přivítání Mgr. Iva Poláka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, předsedkyně STEP Některé případy trvaly dlouho. Co přineslo 20 let ekoporadenství u nás

Aleš Máchal, Lipka, O smysluplnosti environmentálního poradenství

Christian Schrefel, Rakousko, prezident Evropské asociace ekologických pora­den, Marcel van Meesche, víceprezident Evropské asociace ekologických poraden, ABECE, Belgie, Ekologické poradenství v době krize: Zpět ke kořenům a radikálněji! (bude tlumočeno)

11.30 – 12.00 přestávka na fairtradovou kávu a čaj, drobné BIO občerstvení

12.00 – 13.30 Kaleidoskop úspěchů ekoporadenství

Moderuje Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica

Zástupci a zástupkyně environmentálních poraden představí nejzajímavější a nejúspěšnější projekty:

Karel Srdečný, Ekowatt 20 let energetické poradny: inspirace k profesionalitě

Kamila Danihelková, STEP Kancelář veřejného ochránce práv – zelené úřadování

Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Zapojování veřejnosti do přípravy nového územního plánu města Brna

Eva Pavlorková, EPS Hluk

Jan Urban, Podblanické ekocentrum Metodická příručka jako výstup dlouholeté ekoporadenské praxe

Eduard Sequens, Calla Atlas zařízení obnovitelné zdroje energie

Veronika Fišerová, Veronica Zelený telefon města Brna, Ekomapa

Josef Kadubec, Rosa Ekospotřebitelské téma

Petra Ďurišová, Živica (Slovensko) Ozeleňování prezidentské kanceláře

Jakub Esterka, Arnika Aleje – cesta k jejich záchraně

Renata Placková, Hnutí DUHA Všechny barvy duhy

13: 30 – 14: 30 přestávka na oběd

14.00– 14.30 Přednáška Tomáše Mrkvičky, Ogilvy & Mather Morava

14.30 – 16.30 Kulaté stoly

Moderovaná diskuze ve skupinách na témata:

1) Financování ekoporadenství, moderuje Kamila Kameníková, Síť ekologických poraden

2) Jak oslovovat a zaujmout veřejnost, Hana Chalupská, NESEHNUTÍ

3) Spolupráce se samosprávami, Jakub Esterka, Arnika

4) Nová poradenská témata, Edvard Sequens, Calla

16.30 – 17.00 Shrnutí, závěrečné slovo

od 17.15 Přípitek, raut, oslava 20 let Ekologické poradny Veronica a  ekoporadenství v ČR

O Ekologickém institutu Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu".

Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje.

Odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky.

Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
www.veronica.cz

O Síti ekologických poraden

Posláním a cíli Sítě ekologických poraden je prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry. Podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací svých členů v oblasti ekologického poradenství, napomáhá k udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP. Podílí se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečuje a dbá o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a zajišťuje jejich odborný růst a informovanost. Síť ekologických poraden (STEP) je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe.
www.ekoporadna.cz

Zobrazit zprávy za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Staré tiskové zprávy

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 3. 2023