na hlavní stránku

Po kapkách - seriál o šetrném způsobu života

9. díl: Třídění odpadů - Věrka Pospíšilíková

Za pár dní tu bude tajemný Štědrý den. Určitě vás, milí posluchači, nechci nabádat, abyste se o vánočních svátcích soustředili „jen a pouze“ na odpadkový koš. Ale kdyby vás napadlo se podívat, co po vánočních dnech v odpadkovém koši převažuje, nebylo by mi to až tak proti mysli. Při průzkumu totiž zjistíte, že o Vánocích do něj hojně odhazujeme obaly nejen od dárků, ale i od potravin, kterých spotřebováváme ve vánočním období přece jen více. Ve svátečním čase je jistě příležitost pozvat návštěvy, domácností tedy „projde“ vícero lidí, a tak se v koši projeví s větší silou, zda při nákupu potravin obalům věnujeme nějakou pozornost.

Pro srozumitelnost uvedu jeden příklad: mezi základní potraviny patří mléko. Určitě je rozdíl, zda si mléko koupíte v plastovém pytlíku (z polyethylenu či polyprophylenu), PET-lahvi nebo tetrapackové krabici. Ne, nechci teď rozebírat, které z uvedených typů mléka je kvalitnější, spíše si chci povšimnout, že po vypití mléka zůstane různý typ obalu, se kterým je více či méně možné dále něco dělat. Plastový obal od mléka, stejně i PET-láhev, je možné vytřídit do kontejneru s tím, že je jistá pravděpodobnost, že obal bude dále smysluplně využit. O tetrapackové krabici stejná věta neplatí - jsou sice města a obce, kde tetrapackové obaly sbírají, ale využití těchto obalů v dalším životě není tak pravděpodobné jako u výše jmenovaných.

Vím, že už v obchodech nelze nalézt mléko ve skleněné láhvi, ale kdyby náhodou ve vašem obchodě s potravinami bylo, neváhejte a vyberte si právě toto mléko: skleněný obal lze opakovaně používat (třeba i čtyřicetkrát za sebou) a navíc svoji inertností nejlépe vyhovuje mléku, jehož tuk nemůže nasát žádnou „z chutí“ plastu.

A napadá mne ještě jeden ekologický obal: chodit si s konvičkou na mléko k hospodáři ve vaší obci. Konvičku po vypotřebování mléka vymyjete a můžete s ní jít znovu. Tento typ obalu vyhovuje ekologickému heslu: nejlepší obal je žádný obal.

A teď se teprve dostávám k třídění. Pokud v domácnosti minimalizujeme množství odpadů, zůstane ještě část věcí, které je možné separovat, tj. třídit do kontejnerů, základní je třídění na papír, sklo, plasty (či PET-lahve). A znovu připomeňme, že odpad zmenšíme nejen vhodným výběrem obalu, ale i používáním věcí, které vydrží delší dobu: např. plátěná nákupní taška, dobíjecí akumulátory, u spotřebního zboží to, které už na první pohled vypadá kvalitněji a tím i déle vydrží – i když je třeba i dražší.

V každé obci je už zaveden systém třídění a sběru odpadů, ať už tak, že se obaly třídí do kontejnerů umístěných na ulici či do sběrného střediska v obci. Systém sběru uvádí v život obecní úřady. Obecní úřady vám tedy poskytnou nejpodrobnější informace o třídění. Pokud vás cokoliv k systému třídění napadá či nejste s něčím spokojeni, obraťte se právě na obecní úřad.

Nedá mi se nezmínit ještě o nebezpečném odpadu. Mezi nebezpečný odpad patří baterie, zářivky, tonery, zbytky nátěrových hmot, použitý motorový olej, chemické postřiky a umělá hnojiva, fotografické potřeby apod. Když se do komunálního odpadu dostanou tyto nebezpečné látky (toxické, karcinogenní, zdraví škodlivé), skončí na skládce či ve spalovně, a tak se dostávají do potravinového cyklu zvířat či člověka a pak už není možné je z potravinového cyklu odstranit.

Často zmiňovaným obalem je PVC, polyvinylchlorid. Poznáte jej tak, že na obalu najdete značku trojúhelníku tvořeného ze tří šipek, uprostřed je vepsaná číslice 3 či písmena PVC. Tento plast obsahuje toxický chlor a další chemické stabilizátory. PVC je nebezpečné nejen při výrobě pro zaměstnance podniků, ale i pro děti – pokud jsou z něj vyrobeny dětské hračky, které malé děti vkládají do úst, nebezpečné je i pro dospělé – pokud máte na podlaze PVC jako podlahovou krytinu, i pro spotřebitele, pokud jsou v nich zabaleny potraviny.

Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 450 kg odpadů (pokud do toho nezapočítáme odpady vzniklé při výrobě věcí, které spotřebováváme). Zkusme různými nápady minimalizovat své odpady. Třídění je velice důležité – bez něj by nebylo možné se surovinami, které se stávají odpady, smysluplně dále něco dělat. Ale na druhé straně: pokud roztříděné věci, které se mohou stát surovinou, dále nezpracujeme a nevyužijeme, třídění je jen vykročením na půl cesty.

Za Veroniku vám hezký vánoční čas a dobré vykročení do nového roku přeje Věrka Pospíšilíková.