na hlavní stránku

Po kapkách - seriál o šetrném způsobu života

8. díl: Nakupování, obaly, odpady - Mojmír Vlašín

Kvůli nesmyslně vysoké spotřebě hrozí naší společnosti i celé biosféře zánik, což většina lidí stále jaksi nechce vzít na vědomí. A naopak v rámci nyní tolik populárního zvyšování ekonomické prosperity propagujeme další a další spotřebu všeho, co spotřebovávat lze. Změna životního stylu, která může toto nebezpečí odvrátit, znamená hmotnou skromnost a příklon k hodnotám spíše duchovního rázu. Ovšem například také většina reklam nám nabízí zcela jiné cesty, či spíše scestí.

Jak se s tohoto scestí dostat?

Pokusme se více orientovat na ty výrobce, kteří jsou ochotni přistoupit na naše speciální požadavky na objednaný výrobek. K takto pořízené věci si vytvoříme mnohem osobnější vztah, šetrněji s ní zacházíme, lépe ji udržujeme, a proto nám většinou vydrží mnohem delší dobu.

Snažme se vždy nepodléhat reklamním svodům a nekupujme levnější výrobky, které nic nevydrží, a v delší časové řadě nás proto přijdou i dráž než nákladnější, ale kvalitnější výrobky s delší životností a mnohdy i s vyššími ekologickými parametry. Snažíme se posoudit a odhadnout, zda energie vložená do výroby, ale i likvidace výrobku je úměrná jeho užitné hodnotě a životnosti.

Nad předměty, které se chystáme vyhodit, pečlivěji zauvažujeme, nenajdou-li ještě vhodné uplatnění na burze, jestli je není možné opravit (boty, brašny, deštníky, sportovní vybavení apod.) či přešít, využít aspoň na hadry (prádlo a oděvy). Nebo se můžeme inspirovat kouzlem staršího nábytku, opravit jej a dotvořit v kombinaci s novým. Jistě není k zahození i ten fakt, že starší nábytek bývá z poctivého dřeva, a tudíž z něj neprchají různé formaldehydy a další chemické látky, kterými oplývá nábytek moderní.

Své přednosti mohou ještě prokázat i starší rádia, magnetofony, fény a řada dalších spotřebičů, pokud jejich opravu svěříme skutečným odborníkům. Stane-li se však používání starších vysavačů, ohřívačů, svítidel, rádií a jiných spotřebičů nehospodárné (např. mnohé starší chladničky spotřebují 2-4x více elektřiny než současné) nebo jsou už nevyhovující z hlediska bezpečnosti, pak je vyřadíme z provozu bez rozpaků a pokud je opravdu potřebujeme, pořídíme nové. Zde většinou platí známé rčení o tom, že nejsme tak bohatí, abychom si dovolili nakupovat levné věci. Je tedy dobré nečekat s koupí dražšího kvalitního výrobku do doby »až budeme mít víc peněz«, neboť tato doba, jak známo, nenastává nikdy, a zkusíme si ušetřit raději tím, že si odepřeme koupi něčeho, co je pro nás postradatelnější.

Z uvedených důvodů dáváme přednost výrobkům renomovaných firem s mnohaletou tradicí před šuntem prodávaným stánkaři na nárožích. Vyřazené spotřebiče je správné nabídnout zdarma serióznímu soukromému opraváři, který z nich může využít na náhradní díly to, co bychom zbytečně vyhodili do kontejneru. hudební předěl

Podléhat momentálním výstřelkům módy (nejen v oblékání, ale i ve spotřebním zboží) bývá mnohdy snobské, zbytečné a většinou i velice nehospodárné. Každou reklamu je nutno brát se značnou rezervou. Je dětinské, podléháme-li jí neuváženě a nekriticky. Výrobky posuzujeme především podle jejich vlivu na životní prostředí, a to nejen podle spotřeby materiálu a energie na výrobu, ale také s ohledem na možné způsoby jejich bezpečné likvidace. Na seriózní, zákonem chráněné označování kvalitních a přírodě neškodících výrobků stále ještě čekáme. A tak nás mnozí šejdíři vodí za nos nejrůznějšími biosirupy a naturprodukty. Nelze tedy než doporučit velikou obezřetnost a uvážlivost při nákupech takto (vlastně nezákonně) označeného zboží.

Najděme zalíbení ve výrobcích z přírodních materiálů, které jsou příjemnější a zdravější než předměty a oděvy z plastických hmot a syntetických tkanin. Sympatičtější, ale i přírodě bližší jsou nesporně i další výrobky z přírodních tkanin, skla, kůže, hlíny, dřeva místního původu, a také přírodní kosmetika, nebo i obyčejné jádrové mýdlo. Za pozornost sto jí i pořizování zdánlivých maličkostí, jako jsou dřevěné kolíčky na prádlo (místo plastových), hliněné květináče, dřevěné truhlíky apod. Rozhodně tím však nemíníme výrobky z těl ohrožených druhů (jako peněženky z hadí kůže, koš ze sloní nohy, nábytek z tropických dřev apod.)

Řada výrobců pronikajících na náš trh už konečně přichází i s přijatelnějšími obaly, než jsou zcela zavrženíhodné tetrapaky, které jsou sice pohodlné a relativně praktické, avšak vytvářejí zcela nerecyklovatelný odpad (neoddělitelné souvrství papíru, plastové a hliníkové fólie). Pokud jsme se rozhodli pro změnu životního stylu, pro šetrný způsob života, nechávejme mléko, jogurt, smetanu a podobné výrobky balené v tetrapakových krabicích v regálech bez povšimnutí a jednoznačně dávejme přednost balení ve vratných skleněných lahvích (s hliníkovým či plastikovým víčkem).

Obdobným problémovým obalem jsou populární PET-láhve, do kterých je balena nejen cola, ale bohužel také kojenecká a jiná dobrá voda. Jejich počty prodané na našem trhu za jediný rok dosahují desítky milionů! Jsme-li okolnostmi přinuceni PET-láhev přece jen zakoupit, pak se ji snažíme mnohonásobně využít, třeba k přepravě moštů, vody ze studánky, na výlety do přírody apod. Musíme jim totiž přiznat jeden klad: dokonale těsní díky odlišným plastům použitým k výrobě uzávěru a láhve. I děti si rády přivyknou na nelakované dřevěné pastelky, mnohonásobně využitelná inkoustová plnicí pera s pístem, sešity a zápisníky z recyklovaného papíru. Bude správné jim včas a správně vysvětlit, proč raději používat našedlý recyklovaný papír namísto papíru běleného. Každý recyklovaný papír znamená především úsporu dřeva. Zkusme si někdy s dětmi spočítat, kolik papíru spotřebuje průměrná rodina za jediný rok. Školní sešity, zápisníky, noviny a časopisy, obaly, formuláře, reklamní letáky - stovky kilogramů různě kvalitního papíru. Je proto dobré objevovat i další postupy přátelské vůči našim lesům. Významnou úsporou papíru se může stát i důsledné odstranění zbytečného zlozvyku psát pouze po jedné straně listu. Také sešity a bloky je dobré využívat do poslední stránky.

I když v našich velkých samoobsluhách dnes převažují potraviny porcované a balené do polystyrenových misek a polyetylenových fólií, snažme se dávat přednost těm maloobchodníkům, kteří prodávají na váhu krájený sýr, ovoce, zeleninu. Nepovažujme tento způsob prodeje za méně hygienický, naopak ušetříme potraviny zbytečného styku s plasty, a především takto odmítáme zbytečné obaly, jejichž znovuvyužití i likvidace jsou velmi problematické. Většinou tyto nesmyslně vyplýtvané obalové hmoty končí na skládkách a ve spalovně, a přitom mnohdy vůbec nemusely být použity.

Snažme se důsledně vyhýbat zbytečným a vícenásobným obalům.

Ani vánoce nemusí být svátky přepychu a plýtvání. Pohoda a radost jistě nejsou závislé na množství a cenách dárků. To je však věcí rodinných zvyklostí a uznávaných hodnotových orientací. Rozhodně však není hanbou balit dárečky tak, abychom vánoční obrázkový papír mohli využít ještě několikrát stačí balit bez použití samolepek a pod mašličku zasunout lístek se jménem obdarovaného.

Místo každoročně uříznutého stromku si můžeme pořídit malý stromeček v květináči. Po vánocích šup s ním do chladna, a na jaře šup s ním do země. Místo jednoho zničeného stromku na vánoce naopak jeden vysazený na jaře. Mysleme však i na to, kam jej umístíme, a nezapomeňme si představit, jak takový smrk může být veliký za 100 let!

A k pravidelnému běžnému nákupu v seriálu o šetrném způsobu života ještě několik rad a doporučení: