Silniční doprava v Jihomoravském kraji

V rámci projektu "Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá" jsme se zabývali aktuální situací plánování silničních staveb v Jihomoravském kraji. Projekt byl podpořen fondy Evropské unie - programem Transition Facility.


S cílem zapojit do diskuse co nejvíce odborníků, zástupců veřejné správy a hlavně občanských sdružení a iniciativ jsme:

 

  • uspořádali konferenci Dopravní politika jižní Moravy a Dolního Rakouska: stav po deseti letech. Konference proběhla s mezinárodní účastí - navštívili ji i hosté zejména z Dolního Rakouska, kteří přispěli aktuální a kvalifikovanými informacemi k posunu (z hlediska veřejnosti problémových) témat jako je například silniční propojení Brno-Vídeň. Akce se zůčastnilo 68 osob. Výstup - sborník byl vydán v nákladu 400 kusů a v digitální podobě zveřejněn na našich www stránkách (v češtině i němčině). Konferenci doplnila exkurze k oběma tématům a propagace místních produktů jako jeden z nástrojů k eliminaci nákladní dopravy v regionu.
  • setkání Lidé v Dolních Dunajovicích. Tato akce byla nasměrována na prezentaci dobrých příkladů a úspěšných aktivit občanských sdružení v rozhodovacích a plánovacích procesech. I zde se zúčastnili zástupci občanských iniciativ z Dolního Rakouska. Výstupem je publikace se souborem rozhovorů vydaná v nákladu 450 ks a v digitální podobě zveřejněn na našich www stránkách. Na konferenci bylo podepsáno společné memorandum občanských iniciativ z jižní Moravy a Dolního Rakouska. Pokud se zajímáte o témata související se životním prostředím a uvažujete o založení občanského sdružení, přečtěte si rozhovory, nebo se kontaktuje přímo se členy sdružení, které mají dlouholeté zkušenosti.
  • zadali jsme dopravním expertů řadu studií

Studie s názvem „Vytvoření modelů zatížení silniční sítě v Brně" vznikla jako první a posloužila k vyhodnocení dopravní situace v případě, že nebude realizována stavba rychlostní komunikace R43 přes Bystrc (jedná se o brněnskou městskou část s cca 30 000 obyvateli, přes kterou se brněnská radnice snaží již dlouhou dobu prosadit vedení transevropské

Souhrn studie ing. Strnada „Alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace". Tato studie vznikla v roce 2006 díky podpoře Ministerstva životního prostředí a pracovní skupina navrhla „zkrácení" studie tak, aby byla použitelná jako podklad pro jednání s institucemi a zároveň byla převedena do pdf formátu tak, aby byla k dispozici na našich www stránkách.


Anglická verze studie ing. Strnada „The Alternative Road Network within Conurbation of Brno". Pro jednání členů expertní skupiny na evropské úrovni bylo třeba závěrečný souhrn studie přeložit do angličtiny, aby byla použita pro jednání a přípravu prezentací.


Praktického průvodce pro oblast povodí Moravy a Dyje v plánování v oblasti vod zpracované neziskovou organizací Unie pro řeku Moravu.


Studie Ing. Kalčíka „Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví"


Analýzu „Možnosti výstavby jihomoravských rychlostních silnic a dálnic s ohledem na úspory financí a menšího negativního vlivu na životní prostředí dotčených obcí a na přírodu" vypracovala nezisková organizace Děti Země za účelem prezentace alternativ ke státem a Ředitelstvím silnic a dálnic navrženým trasám vedení rychlostních komunikací.
 
Všechny výše uvedené publikace jsou k dispozici v naší knihovně, digitální verze vám zašleme na požádání, neboť se jedná o velké objemy dat, které by zatěžovaly tento portál (kontaktujte nás na telefonu 542 422 757 nebo na mail [email protected]).

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 16. 5. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube