Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Řešené projekty v roce 2014

Přehled významnějších projektů realizovaných v roce 2014.

Ochrana přírody a krajiny

 • Netopýří záchranka (2014) Projekt podpořený Nadací Veronica je zaměřen návrat nalezených resp. zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu. Péče o nalezené netopýry probíhá  spolu se záchrannými stanicemi, městskou policí Brno a veterinárními ordinacemi.
 • Brno bez zbytečného kácení! (2014) Projekt podpořený Nadací Veronica se zaměřuje na přihlášení u městských částí do správních řízeních o kácení stromů, evidence těchto řízení a jejich zpřístupnění veřejnosti, aktivní práce v tzv. kácecích komisích, které u každého káceného stromu probíhají, proběhne rovněž seminář o problematice kácení dřevin pro úřednice a úředníky.

 • Péče o hendikepované netopýry a odborné poradenství při netopýřích invazích v roce 2014

Ochrana klimatu

 • SPIRIT - Energetické poradenství v komunitách věřících (2014 - 2016) Projekt si klade za cíl dosáhnout měřitelných úspor energie, snížení emisí CO2 a trvalé změny chování lidí v domácnostech. Osloví skupiny a organizace věřících (příslušníků různých církví), kterým nabídne vzdělávání a energetické poradenství v jejich komunitách prostřednictvím vyškolených dobrovolníků.
 • Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (2015 - 2016) Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů.

Regionální rozvoj

 • Mezioborová síť pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje (2011 - 2014) Projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky se zaměřuje na spolupráci pracovišť zabývajících se společenskovědními aspekty globálních změn klimatu aj. problémů životního prostředí a snaží se tak propojit vhodným způsobem akademickou sféru, výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dané oblasti, nevládní sektor a komerční sféru.

Ekologické poradenství

 • Ekologické poradenství prakticky (2014) Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu bylo zlepšit a inovovat službu Ekologická poradna Veronica a využítji  jako nástroj k šíření informací o environmentálních tématech, a tím podpořit udržitelný vztah k přírodě a krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám. Cílem bylo i zlepšit a rozšířit povědomí o možnostech šetrného životního stylu mezi nejširší veřejnost napříč věkovými i sociálními skupinami a oslovit i nové cílové skupiny: jednak osobním stykem a jednak prostřednictvím internenetu.
 • Ekologická spotřebitelská poradna Veronica(2014) Projekt podpořený Statutárním městem Brno. Cílem projektu je využít Ekologickou poradnu Veronica jako nástroj k šíření informací o environmentálních tématech

 • Ekoporadna jde vstříc Brňanům (2014) Projekt podpořený Nadací Veronica. Podstatou projektu je aktivní rozšíření informací o environmentálně šetrných způsobech chování, myšlení a jednání do od centra města vzdálenějších městských částí na Brna, tedy k Brňanům, u kterých nepředpokládáme častý pobyt přímo v centru.
 • Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro jihomoravská centra EVVO (2013-2015) Cílem projektu podpořeného Evropským sociálním fondema státním rozpočtem České republiky je výšení konkurenceschopnosti pracovníků a pracovnic center environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 • Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích Dárce: Podpořeno z odpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Ekologický institut Veronica - partner, řešitel projektu: Síť ekologických poraden. Období projektu (4/2013 - 3/2015). Logo BG program švýcarsko-české spolupráce

Časopis Veronica

 • Veronica – časopis pro ochranu přírody a krajiny (2014) Projekt podpořený Statutárním městem Brno zaměřený na vydávání časopisu Veronica.

Aktuální projekty realizované v Centru Veronica Hostětín

Archiv projektů

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023