Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Řešené projekty v roce 2013

Ochrana přírody a krajiny

 • Netopýří záchranka (2013) Projekt podpořený Nadací Veronica je zaměřen návrat nalezených resp. zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu. Péče o nalezené netopýry probíhá  spolu se záchrannými stanicemi, městskou policí Brno a veterinárními ordinacemi.
 • Nekácejte v Brně zbytečně! (2013) Projekt podpořený Nadací Veronica se zaměřuje na přihlášení u městských částí do správních řízeních o kácení stromů, evidence těchto řízení a jejich zpřístupnění veřejnosti, aktivní práce v tzv. kácecích komisích, které u každého káceného stromu probíhají, proběhne rovněž seminář o problematice kácení dřevin pro úřednice a úředníky.

 • Bohatství brněnských vnitrobloků (2013) Cílem projektu podpořeného Nadací Veronica je provést inventuru dění okolo zelených vnitrobloků v městě Brně a posílit vzájemnou informovanost odborníků, zástupců samosprávy, iniciativ občanů a občanských sdružení. Proběhne také workshop na téma vnitrobloků v Brně.

 • Safari za humny 2013 (2013) Projekt podpořený Nadací Veronica se soustředí na propagaci ochrany chráněných druhů, které žijí buď přímo ve městě nebo se vyskytují v bezprostřední blízkosti lidí: netopýrů, čápa bílého, užovky stromové a také osvětě o chráněných územích a ochraně krajiny obecně.
 • Brněnský strom roku 2013 (2013) Třináctý ročník oblíbené ankety, ve které lidé nominují i volí nejvýznamnější strom daného roku, který má být ve městě chráněn je podpořen Magistrátem města Brna.
 • Péče o hendikepované netopýry a odborné poradenství při netopýřích invazích v roce 2013 (2013) Projekt podpořený Magistrátem města Brna se zaměřuje na návrat nalezených resp. zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu.

Ochrana klimatu

 • Dva v jednom – ochrana klimatu a zlepšování stavu ovzduší v Jihomoravském kraji (2013) V rámci projektu podpořeného Jihomoravským krajem proběhnou dva tematicky zaměřené semináře, které budou lektorovat přední odborníci disponující nejnovějšími poznatky v oboru.

Regionální rozvoj

 • Tři cesty modelovými projekty udržitelného rozvoje (2011 - 2013) Projekt podpořený Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí, se prostřednictvím svých aktivit zaměřuje na propagaci a rozvoj modelových projektů Centra Veronica Hostětín
 • Mezioborová síť pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje (2011 - 2014) Projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky se zaměřuje na spolupráci pracovišť zabývajících se společenskovědními aspekty globálních změn klimatu aj. problémů životního prostředí a snaží se tak propojit vhodným způsobem akademickou sféru, výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dané oblasti, nevládní sektor a komerční sféru.
 • Učíme Brňany podporovat svého sedláka (2013) Projekt podpořený Nadací Veronica se zaměřuje na podporu rozvoje komunitou podporovaného zemědělství (community supported agriculture - CSA) v prostředí organizací a firem v městě Brně. 

 • Víme, co jíme – místní potraviny pro Brno (2013) Projekt podpořený Magistrátem města Brna má zvýšit povědomí občanů města Brna o způsobech, jak lze nakupovat potraviny pěstované a vyráběné udržitelným způsobem.

Ekologické poradenství

Časopis Veronica

 • Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny (2013) Projekt podpořený Magistrátem města Brna je zaměřen na vydání čísel časopisu Veronica.

Aktuální projekty realizované v Centru Veronica Hostětín

Archiv projektů

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023