Ochrana soukromí

Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.

Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Projekty - 2009

 • PRIMA KLIMA - projekt podpořený Státním fondem životního prostředí
 • Dva v jednom aneb Ochrana klimatu a ovzduší v obcích - projekt podpořený Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Česká klimatická koalice - spolupráci neziskových organizací k ochraně klimatu a jejich osvětové, vzdělávací i lobbyingové aktivity podpořila OAK Foundation
 • Brněnský strom roku 2009 - desátý ročník ankety
 • Ochrana přírody a krajiny ve městech se zaměřením na brownfields a zeleň - projekt podpořený nadací OKD
 • Zelený telefon města Brna - environmentální poradenství pro Brňany - zakázka pro Statutární město Brno
 • Přírodní zahrady bez hranic - Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah - partnerský projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Využijte služeb naší specializované zahradní poradny
 • Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji - partnerský projekt zaměřený na rozvoj ekoporadenských služeb na Jižní Moravě, spolufinancovaný Jihomoravských krajem, Státním fondem životního prostředí a  Ministerstvem životního prostředí ČR.
 • Poradenství - metody, příklady, certifikace - Projekt usiluje o rozvíjení funkčnosti systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb (posun od jednoduchého poskytování informací k  odborným posudkům, procesnímu poradenství, managementu na dobu určitou) a podporou procesů popisujících a garantujících kvalitu poradenských služeb (pilotním zmapováním možností ověření kvality poradenských služeb - certifikací). Nedílnou součástí je i podpora spolupráce mezi poradnami i dalšími subjekty a také zviditelnění poradenství a jeho metod. Nositelem projektu se Síť ekologických poraden STEP a probíhá díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Poradenství pro udržitelnou spotřebu (PUS) zaměřený na rozvoj metod environmentálního poradenství, školení poradců a pilotní ověření navrhovaných metod v institucích veřejné správy včetně zajištění zpětné vazby pro jejich úpravu a zlepšení. Nositel projektu je Síť ekologických poraden. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
 • Záchranné programy pro užovku stromovou - pečujeme o biotopy, sbíráme data a monitorujeme výskyt tohoto vzácného, kriticky ohroženého plaza v rámci projektu Realizace záchranných opatření dle záchranného programu pro užovku stromovou (Zamenis longissimus) v oblasti CHKO Bílé Karpaty se zvláštním zřetelem k Vlárskému průsmyku (2009 - 2010), projekt vznikl jako součást programu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy" a je podporován Finančním mechanismem EHP/Norska a Ministerstvem životního prostředí ČR. Obdobnými monitorovacími aktivitami se zabýváme i při plnění zakázky pro projekt Správy národního parku Podyjí Příroda bez hranic - Natur ohne Grenzen, modul Plazi NP Podyjí a NP Thayatal se zvláštním zřetelem na užovku stromovou (Zamenis longissimus) (2009 - 2011).
 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 26. 3. 2023