Projekty - 2008

 • Ekomapa Brna - zapojte se do její tvorby! Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí.
 • Příroda a krajina Brna - financováno Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) z blokového grantu finančních mechanismů EHP/Norska.
 • Ukliď to! - Environmentálně šetrný úklid- financováno Ministerstvem životního prostředí
 • Soutěž diplomových prací  - pro Jihomoravský kraj
 • Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá II - cyklus výstav podpořený Nadací Arbor Vitae
 • Klenoty přírody Jihomoravského kraje - ekoporadenství pro Jihomoravský kraj
 • Příroda a krajina ve vašich rukou - projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí zaměřený na environmentální vzdělávání veřejnosti, studentů, veřejné správy i odborníků v oblasti územních systémů ekologické stability.
 • Enviromentální poradenství 2008 - zakázka Ministerstva životního prostředí na zajištění ekoporadeských služeb v regionu 
 • Řeka a lidé v Maloměřicích - projekt podpořený Nadací VIA, který zprostředkoval otevřenou diskusi místních obyvatel k záměru celoměstského projektu výstavby cyklostezky kolem Svitavy nad Maloměřickým mostem po levém břehu řeky.
 • Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
 • Národní síť EVVO - společný program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyadministrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a Českým svazem ochránců přírody
 • Zelený telefon města Brna - environmentální poradenství pro Brňany - zakázka pro Statutární město Brno
 • PRIMA KLIMA - projekt podpořený Státním fondem životního prostředí
 • Česká klimatická koalice - spolupráci neziskových organizací k ochraně klimatu a jejich osvětové, vzdělávací i lobbyingové aktivity podpořila OAK Foundation

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube