Logo Ekologický institut Veronica
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
Obrázek Ekologické poradny Obrázek časopisu Veronica Obrázek Centra Veronica Hostětín
CZ | EN

Příklady dobré praxe - Güssing

Güssing je správním centrem okresu, který leží při maďarské hranici na jihu rakouské spolkové země Burgenland (Hradisko). Z území nejchudšího rakouského regionu odcházel poměrně velký kapitál za nákup energie. Existující zdroje v území (např. les zabírající 45% rozlohy) se nevyužívaly. Gussing byl na nejlepší cestě stát se vymírajícím pohraničím. Malá skupina lidí v Gussingu toto nebezpečí rozpoznala a začala na konci osmdesátých let vytvářet strategii, jejímž cílem bylo zásobovat nejprve město a poté celý region energií z místních obnovitelných zdrojů.

Model zahrnoval teplo, elektřinu i pohonné hmoty. Nejprve byla provedena energeticky úsporná opatření v městských budovách. Následovala stavba výrobny bionafty a rozhodnutí, že centrum Gussingu bude zásobováno dálkovým teplem z výtopny na dřevní štěpku.Zrealizovat se podařilo i utopisticky vyhlížející projekt zplynování dřeva pomocí horké páry s cílem vyrábět touto cestou elektřinu. Biomasová teplárna vyrábí od roku 2001 elektřinu a teplo.

Město se stalo energeticky soběstačným. V Gussingu se vyprodukuje v roční bilanci více tepla, elektřiny a pohonných hmot než město samo spotřebuje. Vize energetické soběstačnosti se rozšiřuje do celého okresu s 28 obcemi.

Více informací si můžete přečíst v časopise Veronica 3/2007, str. 1-5
a na stránkách regionu Gussing (v němčině).

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 16. 10. 2020