Předběžný program dopravního semináře v Brně dne 5. 4. 2007

Historický sál, Biskupský dvůr Moravského zemského muzea, Muzejní 1

10.00 - 10.15 = Zahájení
Mgr. Hana Chalupská - ZO ČSOP Veronica Brno

10.15 - 10.30 = Zásady ekologicky udržitelného rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vztahu k velkým dopravním stavbám v Jihomoravském kraji
Ing. Petr Šlégr - náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy

10.30 - 10.45 = Stav a vývoj přípravy modernizace a výstavby silnic I. třídy v Jihomoravském kraji, zejména rychlostních silnic R43, R52 a R55
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (předběžně)

10.45 - 11.00 = Zkušenosti s posuzováním dopravní infrastruktury procesem SEA a EIA a přes státní hranice a chráněná území v ČR ve vztahu ke stavbám a koncepcím v Jihomoravském kraji
Mgr. Aleš Kuták - poradce ministra pro dopravu, Ministerstvo životního prostředí

11.00 - 11.15 = Vztah města Brna k velkým silničním stavbách Jihomoravského kraje z hlediska dopravních potřeb a dopadů na životní prostředí
Mgr. Martin Ander, PhD. - náměstek primátora, Statutární město Brno

11.15 - 11.45 = přestávka na občerstvení

11.45 - 12.00 = Zkušenosti s posuzováním dopravní infrastruktury procesem SEA a EIA a přes státní hranice a chráněná území v Rakousku ve vztahu ke stavbám a koncepcím v Dolních Rakousích
Zástupce Rakouské spolkové vlády (resort životního prostředí či dopravy)

12.00 - 12.15 = Stav přípravy modernizace a výstavby silnic I. třídy v Dolních Rakousích, zejména rychlostních silnice A5 Vídeň - Česká republika
Zástupce Zemské vlády Dolních Rakous (resort životního prostředí či dopravy)

12.15 - 12.30 = Způsoby řešení vlivů automobilové dopravy ve městě a vliv rychlostní silnice A5 do ČR na život obyvatel
Zástupce dolnorakouské obce Wilfersdorf nebo Poysdorf

12.30 - 12.45 = Zkušenosti rakouských sdružení při schvalování dopravních staveb v Rakousku, zejména v Dolních Rakousích
Zástupce dolnorakouského občanského sdružení

13.00 - 14.00 = Oběd formou „švédského stolu"

14.00 - 14.15 = Šetrná koncepce rozvoje silniční infrastruktury v Jihomoravském kraji
RNDr. Miroslav Patrik -Děti Země-Klub za udržitelnou doprav

14.15 - 14.30 = Právní problémy schvalování ÚP VÚC Břeclavska a rychlostní silnice R52
Mgr. Pavel Černý - Ekologický právní servis

14.30 - 14.45 = Vyhodnocení vlivů rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov a obchvatu Břeclavi ve čtyřpruhovém profilu silnice R55 na území soustavy NATURA 2000
Bc. Jiří Hummel - odborný konzultant pro ochranu přírody

14.45 - 15.00 = Vlivy plánovaných tras silnic R55 Moravský Písek - Rohatec a R52 Pohořelice - Mikulov na ptačí území soustavy NATURA 2000
Mgr. Tomáš Brinke - Česká společnost ornitologická

15.00 - 15.30 = Přestávka na občerstvení

15.30 - 17.30 = Diskuse
Mgr. Hana Chalupská - ZO ČSOP Veronica (moderátorka) ,RNDr. Miroslav Patrik - Děti Země (moderátor)

17.30 - 18.00 = Zhodnocení a formulování závěrů

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 17. 4. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube