CZ | EN

Jak postupovat, když jsme svědky znečištění vody?

3. 11. 2005
Chodívám pravidelně každou neděli na vycházku do okolí brněnské přehrady, v jejíž blízkosti bydlím. Ráda se zastavuji na mostě přes řeku Svratku u ZOO a pozoruji tam labutě. Minule jsem si všimla, že ze břehu do řeky vtéká poměrně silný proud nějaké špinavé, zapáchající tekutiny. Nebyla jsem sama, koho to zarazilo. Více lidí hlasitě přemýšlelo, co to asi je, a zda by se to nemělo někomu nahlásit. Ale nikdo z nás vlastně nevěděl komu a kam. Existuje nějaký návod jak jsme se měli zachovat?
Doporučení Ekologické poradny Veronica
Obecně lze říci, že když se v okolí Vašeho bydliště děje něco neobvyklého, je zapotřebí co nejdříve kontaktovat odpovědné pracovníky státní správy a samosprávy. Nejblíže jsou pracovníci na úřadech obecních, v případě Brna na úřadech dané městské části. Minimální pomocí od nich by měla být přesnější informace o tom, jak daný problém řešit. V řadě konkrétních situací a problémů je však potřeba rychlého jednání. Tak jako v případě havárie či neobvyklého znečištění vody, uvedeného v dotaze. Pak je lépe volat přímo policii (městská policie 156, policie České republiky 158), hasiče (150) nebo vodohospodářský dispečink (v tomto případě dispečink Povodí Moravy 541 637 250 či 541 211 737). Událost je lépe navíc písemně ohlásit na Českou inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod, případně odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Při vyšetřování havárie může pomoci, odeberete-li na místě vzorek znečištěné vody.

Máte-li poté zájem dozvědět se, co se vlastně stalo, do jaké míry byly například unikající látky opravdu nebezpečné, můžete se obrátit na místní úřad se žádostí o poskytnutí informací k dané skutečnosti. O tuto informaci je nutné požádat písemně. Pracovníci úřadu jsou povinni Vám do třiceti dnů odpovědět. Právo na informace nejen z oblasti životního prostředí můžete uplatňovat u kteréhokoliv orgánu státní správy, tzn. nejen u místních úřadu, ale též u hygienických stanic, veterinární správy, inspekcí životního prostředí, ministerstev a celé řady dalších. Hodně Vám pomůže, pokud otázka bude formulována co nejkonkrétněji.

Ekologická poradna Veronica

Další dotazy z kategorie: Voda Ekologická poradna Veronica

Ekologická poradna
je tu pro Vás

Mám dotaz

Celkový počet odpovězených dotazů 408. Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo nám položte nový dotaz.

 nebo
 Kč
Logo Darujme.cz
   

© ZO ČSOP Veronica – aktualizováno 22. 6. 2020