Otázky a odpovědi z ekologické poradny
Ekologická poradna Veronica radí

Nachází se tu otázky a odpovědi na nej­různější ekolo­gická témata. Pro snažší orientaci jsou zařa­zeny do kategorií.

Vyberte kategorii

Výběr dle klíčových slov

Dotaz: Jak postupovat, když jsme svědky znečištění vody?

Kategorie: Voda

Chodívám pravidelně každou neděli na vycházku do okolí brněnské přehrady, v jejíž blízkosti bydlím. Ráda se zastavuji na mostě přes řeku Svratku u ZOO a pozoruji tam labutě. Minule jsem si všimla, že ze břehu do řeky vtéká poměrně silný proud nějaké špinavé, zapáchající tekutiny. Nebyla jsem sama, koho to zarazilo. Více lidí hlasitě přemýšlelo, co to asi je, a zda by se to nemělo někomu nahlásit. Ale nikdo z nás vlastně nevěděl komu a kam. Existuje nějaký návod jak jsme se měli zachovat?
3. 11. 2005
Obecně lze říci, že když se v okolí Vašeho bydliště děje něco neobvyklého, je zapotřebí co nejdříve kontaktovat odpovědné pracovníky státní správy a samosprávy. Nejblíže jsou pracovníci na úřadech obecních, v případě Brna na úřadech dané městské části. Minimální pomocí od nich by měla být přesnější informace o tom, jak daný problém řešit. V řadě konkrétních situací a problémů je však potřeba rychlého jednání. Tak jako v případě havárie či neobvyklého znečištění vody, uvedeného v dotaze. Pak je lépe volat přímo policii (městská policie 156, policie České republiky 158), hasiče (150) nebo vodohospodářský dispečink (v tomto případě dispečink Povodí Moravy 541 637 250 či 541 211 737). Událost je lépe navíc písemně ohlásit na Českou inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod, případně odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Při vyšetřování havárie může pomoci, odeberete-li na místě vzorek znečištěné vody.

Máte-li poté zájem dozvědět se, co se vlastně stalo, do jaké míry byly například unikající látky opravdu nebezpečné, můžete se obrátit na místní úřad se žádostí o poskytnutí informací k dané skutečnosti. O tuto informaci je nutné požádat písemně. Pracovníci úřadu jsou povinni Vám do třiceti dnů odpovědět. Právo na informace nejen z oblasti životního prostředí můžete uplatňovat u kteréhokoliv orgánu státní správy, tzn. nejen u místních úřadu, ale též u hygienických stanic, veterinární správy, inspekcí životního prostředí, ministerstev a celé řady dalších. Hodně Vám pomůže, pokud otázka bude formulována co nejkonkrétněji.

Všechny dotazy v kategorii „Voda“

Celkový počet odpovězených dotazů 406. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 1. 4. 2020  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube