Otázky a odpovědi z Ekologické poradny

Ekologická poradna Veronica radíNa této stránce najdete otázky a odpovědi na nejrůznější ekologická témata. Pro snažší orientaci jsou otázky zařazeny do kategorií. Výběrem kategorie se můžete podívat na všechny dotazy, které do ní patří.

Vyberte kategorii

Hledejte podle klíčových slov

Dotaz: Podpora místního podnikání v rámci veřejných zakázek úřadů?

Kategorie: Ostatní

Dobrý den,
zajímají mě možnosti města - jak si voli, jak utratí peníze. Tzn jak jsou svázaní nebo svobodní v pravidlech výběrových řízení (směřuji hlavně k útratám na dodavatele). Tedy: co může městský/obecní úřad dělat pro podporu drobného podnikání v místě? Jaké jsou informační zdroje?

27. 11. 2008

Děkujeme za dotaz.

Váš dotaz se vztahuje k zákonu o veřejných zakázkách číslo 136/2006.

Na našem webu www.zeleneuradovani.cz je v sekci Výstupy z projektu Kompas podrobná studie veřejné zakázky. přímý odkaz: http://zeleneuradovani.cz/content/File/ver_zak.pdf

Důležité je, že obce musí postupovat tohoto zákona, který obecně nařizuje nediskriminační jednání.  Ale: malé (a nejmenší) zakázky jdou zadat přímo, či oslovit jen např. x firem, a ty mohou být jen z místa. To jsou ty veřejné zakázky malého rozsahu.

K tematu existuje výborný internetový portál o veřejných zajkázkách a konsesích. K malým zakázkám je tam na pokračování povídání: Portál WZ http://www.portal-vz.cz/krok-3-jakym-zpusobem-zadat-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu
http://www.portal-vz.cz/krok-4-co-musi-zadavatel-ucinit-rozhodne-li-se-zadat-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-mimo-rezim-zakona

"... Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím řízení. Na druhou stranu lze nanejvýše doporučit, aby zejména v případě veřejných zadavatelů byl stanoven jednotný interní postup platný pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu....
Nezahájí-li zadavatel zadávání veřejné zakázky postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky, je oprávněn postupovat zcela mimo režim zákona. Veřejný zadavatel je však vždy povinen postupovat v rámci zadávacího řízení transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení. ...
Zadavatel se může v rámci zpracování interního předpisu držet následujícího modelového rozdělení, které vychází z principu proporcionality, který zohledňuje cenu veřejné zakázky malého rozsahu ve srovnání s náklady na proces jejího zadání a možné přínosy zadávací procedury...."

Místní úřad či instituce může tedy podpořit místní firmy, podniky, že při malých zakázkách osloví jen místní firmy. Důležité je zachovat transparentnost a oslovit těchto firem, co možná nejvíce. A také dopředu stanovit i ekologická kritéria, podle kterých bude zakázku hodnotit.

Ekologická kritéria veřejné zakázky
Další důležitou informací je, že podle zákona o veřejných zakázkách (VZ) lze do zakázky zahrnou i ekologická kritéria. Důležitý je  §78 – Kriteria pro zadávání veřejných zakázek . Základním kriteriem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání VZ podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kriterií. Jednotlivým kriteriím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kriterií je vždy nabídková cena a dále zejména:provozní náklady,požadavky na údržbu,technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu VZ. Doporučujeme přečíst onu studii zmíněnou v úvodu, která je udělaná na příkladu "ekologické" zakázky - dodávky "ekologického" papíru.

Ekologická poradna Veronica

Všechny dotazy v kategorii „Ostatní“

Celkový počet odpovězených dotazů 404. Nenašli jste zde Váš dotaz či vaše téma, přečtěte si ještě poradnové články z časopisu Veronica nebo se nás zeptejte.

© ZO ČSOP Veronica - všechna práva vyhrazena

Mapa stránek  |  Datum aktualizace: 2. 12. 2019  |  webmaster |  ochrana osobních údajů

Sledujte nás logo facebook  logo Youtube