Kód lokality: MZCHU887
Název lokality: Zhořská mokřina
Rozloha lokality: 3,5116 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 17' 0'' v.d.         49° 15' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Zálesná Zhoř