Kód lokality: MZCHU75
Název lokality: Děvín-Kotel-Soutěska
Rozloha lokality: 379,4948 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 0'' v.d.         48° 51' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná