Kód lokality: MZCHU702
Název lokality: Malhotky
Rozloha lokality: 9,7992 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 17° 33' 0'' v.d.         49° 8' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Letošov, Nevojice