Kód lokality: MZCHU334
Název lokality: Pouzdřanská step-Kolby
Rozloha lokality: 58,7693 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 0'' v.d.         48° 56' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí