Kód lokality: MZCHU2181
Název lokality: Horáčkův kopeček
Rozloha lokality: 1,0135 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 13' 0'' v.d.         48° 49' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Popice u Znojma