Kód lokality: MZCHU208
Název lokality: Lednické rybníky
Rozloha lokality: 632,0232 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPR
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 43' 0'' v.d.         48° 46' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova, Valtice