Kód lokality: MZCHU2026
Název lokality: Nosislavská zátočina
Rozloha lokality: 4,6846 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 0'' v.d.         49° 10' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Nosislav