Kód lokality: MZCHU2023
Název lokality: Uherčická louka
Rozloha lokality: 6,8991 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 15° 37' 0'' v.d.         48° 54' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Uherčice u Znojma