Kód lokality: MZCHU1897
Název lokality: Oleksovická mokřina
Rozloha lokality: 43,9439 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 15' 0'' v.d.         48° 55' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hostěradice na Moravě, Oleksovice