Kód lokality: MZCHU1847
Název lokality: Mandloňová mez
Rozloha lokality: 0,1983 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 8' 0'' v.d.         48° 44' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Micmanice