Kód lokality: MZCHU1807
Název lokality: Lysická obora
Rozloha lokality: 60,8488 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 31' 0'' v.d.         49° 27' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Drnovice, Lysice